Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Trên Router Cisco ASR 1000 Series

TỔNG QUAN VỀ ATM TRÊN ROUTER CISCO ASR 1000 SERIES

ATM Trên Router Cisco ASR 1000 Series Là Gì?

Asynchronous Transfer Mode (ATM) trên các thiết bị Router Cisco ASR 1000 sử dụng một Virtual Circuit (VC) để mang tất cả lưu lượng truy cập đến địa chỉ bước nhảy tiếp theo. Ngay cả với ghép kênh VC, một VC duy nhất mang tất cả lưu lượng của cùng một giao thức đến địa chỉ bước nhảy tiếp theo. Mặc dù LWeighted Random Early Discard (Per-VC (D)WRED) và WFQ có thể phân loại và ưu tiên các gói nhưng tất cả chúng đều chia sẻ một VC Quality of Service (QoS) duy nhất.

Kích Hoạt Giao Diện ATM Trên Router Cisco ASR 1000

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung từ thiết bị đầu cuối.

Bước 2

Dùng một trong các lệnh sau:

 • Device(config)# interface atm slot /0
 • Device(config)# interface atm slot / port-adapter /0

Ví dụ:

Device(config)# interface atm number 

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng định dạng thích hợp của lệnh interface atm. Để xác định dạng chính xác của lệnh giao diện atm, hãy tham khảo mô-đun mạng ATM, bộ điều hợp cổng hoặc tài liệu thiết bị của bạn.

Bước 3

Device(config-if)# ip address ip-address mask

(Tùy chọn) Nếu IP routing được bật trên hệ thống, hãy gán địa chỉ IP nguồn và subnet mask cho giao diện.

Bước 4

Device(config-if)# no shutdown

Thay đổi trạng thái shutdown thành up và kích hoạt giao diện ATM, do đó bắt đầu hoạt động phân đoạn và lắp ráp lại (SAR) trên giao diện.

 • Lệnh no shutdown sẽ chuyển một lệnh enable tới giao diện ATM, giao diện này sau đó sẽ bắt đầu các hoạt động phân đoạn và lắp ráp lại (SAR). Nó cũng làm cho giao diện ATM tự cấu hình dựa trên các lệnh cấu hình trước đó đã gửi.

CẤU HÌNH ATM TRÊN ROUTER CISCO ASR 1000 SERIES

Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Trên Router Cisco ASR 1000 Series
Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Trên Router Cisco ASR 1000 Series

Để cấu hình ATM trên Cisco Router ASR 1000, hãy hoàn thành các tác vụ trong các phần dưới đây. Tác vụ đầu tiên là bắt buộc, sau đó bạn phải định cấu hình ít nhất một PVC hoặc SVC. Các tùy chọn mạch ảo mà bạn định cấu hình phải phù hợp ở ba vị trí: trên bộ định tuyến, trên bộ chuyển mạch ATM và ở đầu xa của kết nối PVC hoặc SVC. Các tác vụ còn lại là tùy chọn.

Cấu Hình VC Bundle

Lệnh Mục đích
Device(config-if)# bundle bundle-name
Tạo bundle được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình bundle.

Áp Dụng Tham Số Cho Các VC Riêng Lẻ

Cấu Hình VC Bundle Member Directly

Lệnh Mục đích
Device(config-if-atm-member)# ubr  output-pcr  [input-pcr ] Cấu hình VC cho QoS tốc độ bit không xác định (UBR) và chỉ định peak cell rate (PCR) đầu ra cho nó.
Device(config-if-atm-member)# ubr+   output-pcr output-mcr  [input-pcr ] [input-mcr ] Cấu hình VC cho UBR QoS và chỉ định PCR đầu ra và tỉ lệ guaranteed cell đầu ra tối thiểu cho nó.
Device(config-if-atm-member)# vbr-nrt   output-pcr output-scr  output-mbs  [input-pcr ] [input-scr ] [input-mbs ] Cấu hình VC cho variable bit rate nonreal-time (VBR-nrt) QoS và chỉ định PCR đầu ra, tỉ lệ sustainable cell đầu ra, và kích thước burst cell đầu ra tối thiểu cho nó.
Device(config-if-atm-member)# precedence  [other  | range ] Cấu hình các mức ưu tiên cho VC.
Device(config-if-atm-member)# bump  {implicit  | explicit  precedence-level  | traffic } Cấu hình các quy tắc bumping cho VC.
Device(config-if-atm-member)# protect  {group  | vc } Cấu hình VC thuộc về nhóm được bảo vệ của gói hoặc là thành viên gói VC được bảo vệ riêng lẻ.

Cấu Hình Tham Số VC Class Để Áp Dụng Cho Thành Viên VC Bundle

Lệnh Mục đích
Device(config-vc-class)# bump  {implicit  | explicit  precedence-level  | traffic } Chỉ định các quy tắc bumping cho thành viên VC mà class được áp dụng. Các quy tắc này xác định VC nào trong lưu lượng gói được hướng đến khi thành viên VC bundle vận chuyển bị hỏng.

Note Bạn cũng có thể thêm các lệnh sau vào lớp VC được sử dụng để cấu hình thành viên VC bundle: ubr , ubr+ , và vbr-nrt . Khi một VC là thành viên của một VC bundle, các lệnh sau không thể được sử dụng trong chế độ vc-class để cấu hình VC: encapsulation , protocol , inarp , và broadcast . Các lệnh này chỉ hữu ích ở cấp độ bundle, không phải cấp độ bundle member. Cấu hình cho một VC riêng lẻ sẽ ghi đè cấu hình tập thể được áp dụng cho tất cả các thành viên gói VC thông qua ứng dụng của một lớp
Device(config-vc-class)# precedence  precedence min-threshold max-threshold mark-probability-denominator Xác định các mức ưu tiên cho thành viên VC mà lớp được áp dụng.
Device(config-vc-class)# protect  {group  | vc } Cấu hình VC với tư cách là thành viên của nhóm được bảo vệ của gói hoặc là một VC được bảo vệ riêng lẻ.

Áp Dụng VC Class Cho Discrete VC Bundle Member

Lệnh Hành động
Device(config-if-atm-member)# class-vc   vc-class -name Gán một VC class cho một VC bundle member.

Cấu Hình VC Không Chấp Nhận Lưu Lượng Bị Chặn

Lệnh Hành động
Device(config-if-atm-member)# no bump traffic Cấu hình không chấp nhận bất kỳ lưu lượng truy cập bị va chạm nào nếu không sẽ được chuyển hướng đến nó.

Theo Dõi Và Duy Trì Các VC Bundle Và Các VC Member Của Nó

Lệnh Mục đích
Device# show atm bundle   bundle-name Hiển thị các thuộc tính gói được gán cho mỗi VC thành viên của bundle VC và trạng thái làm việc hiện tại của các thành viên VC.
Device# show atm bundle  bundle-name   statistics  [detail ] Hiển thị số liệu thống kê hoặc thống kê chi tiết về gói được chỉ định.
Device# show atm map Hiển thị danh sách tất cả  ATM static map được cấu hình tới các máy chủ host từ xa trên một mạng ATM và trên ATM bundle.
Device# debug atm bundle errors Hiển thị thông tin về lỗi bundle.
Device# debug atm bundle events Hiển thị một bản ghi các sự kiện bundle.

Áp Dụng Tham Số Bundle-Level

Cấu Hình Tham Số Bundle-Level

Lệnh Mục đích
Device(config-atm-bundle)# protocol  protocol  {protocol-address  | inarp } [[no ] broadcast ] Cấu hình một static map hoặc bật Inverse Address Resolution Protocol (Inverse ARP) hoặc quảng bá Inverse ARP cho bundle.

Note Các tham số Bundle-level có thể được áp dụng bằng cách gán các lớp VC hoặc bằng cách áp dụng trực tiếp chúng vào gói. Các tham số được áp dụng thông qua một lớp VC được gán cho gói được thay thế bằng các tham số được áp dụng ở cấp độ bundle. Các tham số Bundle-level được thay thế bằng các tham số được áp dụng cho một VC riêng lẻ.
Device(config-atm-bundle)# encapsulation  aal-encap Cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và loại đóng gói cho bundle.
Device(config-atm-bundle)# inarp  minutes Cấu hình khoảng thời gian Inverse ARP cho tất cả thành viên của gói VC.
Device(config-atm-bundle)# broadcast Cho phép chuyển tiếp quảng bá cho tất cả thành viên tất cả thành viên của VC bundle.
Device(config-atm-bundle)# oam retry  up-count down-count retry frequency Cấu hình các tham số VC bundle liên quan đến quản lý operation, administration, maintenance (OAM).
Device(config-atm-bundle)# oam-bundle  [manage ] [frequency ] Bật end-to-end F5 OAM loopback cell generation và quản lý OAM cho tất cả các VC trong gói.

Cấu Hình Tham Số VC Class Để Áp Dụng Cho Thành Viên VC Bundle

Lệnh Mục đích
Device(config-vc-class)# bump  {implicit  | explicit  precedence-level  | traffic } Chỉ định các quy tắc bumping cho thành viên VC mà lớp được áp dụng. Các quy tắc này xác định VC nào trong lưu lượng gói được hướng đến khi thành viên gói VC vận chuyển bị hỏng.

Note Bạn cũng có thể thêm các lệnh sau vào lớp VC class được sử dụng để cấu hình thành viên VC bundle: ubr , ubr+ , và vbr-nrt . Khi một VC là một thành viên của VC bundle, các lệnh sau không thể được sử dụng trong chế độ vc-class để cấu hình VC: encapsulation , protocol , inarp , và broadcast . Các lệnh này chỉ hữu ích ở cấp độ bundle level, không phải ở cấp độ bundle member. Cấu hình cho một VC riêng lẻ sẽ ghi đè cấu hình chung được áp dụng cho tất cả các thành viên VC bundle thông qua ứng dụng của một lớp VC cho gói.
Device(config-vc-class)# precedence  precedence min-threshold max-threshold mark-probability-denominator Xác định các mức ưu tiên cho thành viên VC mà class được áp dụng.
Device(config-vc-class)# protect  {group  | vc } Cấu hình VC với tư cách là thành viên của nhóm được bảo vệ của gói hoặc là một VC được bảo vệ riêng lẻ.

Gắn Class Vào Bundle

Lệnh Mục đích
(config-atm-bundle)# class-bundle  vc-class-name Cấu hình một bundle với các lệnh bundle-level có trong lớp VC đã chỉ định.

Note  Các tham số được đặt thông qua các lệnh bundle-level có trong lớp VC được áp dụng cho gói và tất cả các thành viên VC của nó. Các tham số bundle-level được áp dụng thông qua các lệnh được cấu hình trực tiếp trên gói thay thế các tham số được áp dụng thông qua lớp VC. Một số tham số bundle-level được áp dụng thông qua một lớp VC hoặc trực tiếp cho gói có thể được thay thế bằng các lệnh mà bạn áp dụng trực tiếp cho các VC riêng lẻ trong chế độ cấu hình bundle-vc.

Cam Kết VC Vào Bundle

Lệnh Mục đích
Device(config-atm-bundle)# pvc-bundle  pvc-name  [vpi /] [vci ] Thêm VC đã chỉ định vào bundle và vào chế độ cấu hình bundle-vc để cấu hình thành viên VC bundle.

Cấu Hình PVC

Để sử dụng permanent virtual circuit (PVC) hay mạch ảo cố định, bạn phải cấu hình PVC vào cả bộ định tuyến và bộ chuyển mạch ATM. PVC vẫn hoạt động cho đến khi mạch được loại bỏ khỏi một trong hai cấu hình.

Khi một PVC được cấu hình, tất cả các tùy chọn cấu hình được chuyển tới giao diện ATM. Các PVC này có thể ghi vào RAM cố định (NVRAM) như một phần của cấu hình Route Processor (RP) và được sử dụng khi hình ảnh RP được tải lại.

Một số switch ATM có thể có các PVC point-to-multipoint thực hiện tương đương với phát sóng. Nếu tồn tại một PVC point-to-multipoint, thì PVC đó có thể được sử dụng làm PVC quảng bá duy nhất cho tất cả các yêu cầu phát đa hướng.

Để cấu hình một PVC, hãy thực hiện các tác vụ trong các phần sau.

Tạo Một Mạch Ảo Vĩnh Viễn

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Device(config)# interface atm slot / subslot / port. subinterface [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }] Vào chế độ cấu hình giao diện phụ cho cổng được chỉ định trên ATM Interface Module (IM), trong đó:

 • slot: Chỉ định số khe cắm chassis nơi SIP được cài đặt.
 • subslot :Chỉ định khe phụ của SIP nơi IM được cài đặt.
 • port :Chỉ định số lượng cổng giao diện riêng trên IM.
 • subinterface :Chỉ định số lượng của giao diện phụ.
Bước 2 (config-if)# ipaddress address mask Gán địa chỉ IP và subnet mask được chỉ định cho giao diện hoặc giao diện phụ.
Bước 3 Device(config-if)# pvc [name ] vpi /vci Cấu hình một ATM PVC mới bằng cách gán số VPI/VCI của nó và vào chế độ cấu hình ATM VC. Các giá trị hợp lệ cho vpi /vci là:

 • name: (Tùy chọn) Một chuỗi tùy ý xác định PVC này.
 • vpi: Chỉ định VPI ID. Phạm vi giá trị từ 0 đến 255.
 • vci: Chỉ định VCI ID. Phạm vi giá trị từ 32 đến 65535. Giá trị 1 đến 31 được dành riêng và không được sử dụng, ngoại trừ 5 đối với PVC QSAAL và 16 đối với PVC ILMI. ILMI không được hỗ trợ.
Note  Khi sử dụng lệnh pvc, hãy nhớ rằng sự kết hợp vpi /vci tạo thành một mã định danh duy nhất cho giao diện và tất cả các giao diện con của nó. Nếu bạn chỉ định một vpi /vci đã được sử dụng trên một giao diện phụ khác, phần mềm Cisco IOS giả định rằng bạn muốn sửa đổi cấu hình của PVC đó và tự động chuyển sang giao diện phụ chính của nó.
Bước 4 Device(config-if-atm-vc)# protocol protocol {protocol-address | inarp } [[no ] broadcast ] Cấu hình PVC cho một giao thức cụ thể và ánh xạ nó tới một protocol-address cụ thể.

 • protocol :Thường được đặt thành ip hoặc pppoe, nhưng có thể có các giá trị khác.
Note  PPP không được hỗ trợ.
 • protocol-address: Địa chỉ đích hoặc mẫu giao diện ảo cho PVC này (nếu phù hợp với protocol)
 • inarp: Chỉ định PVC để xác định địa chỉ của nó.
 • [no ] broadcast: (Tùy chọn) Chỉ định rằng ánh xạ này nên (hoặc không nên) được sử dụng cho các gói quảng bá.
Bước 5 Device(config-if-atm-vc)# inarp minutes (Tùy chọn) Nếu sử dụng Inverse ARP, hãy cấu hình tần suất PVC truyền các yêu cầu ARP Inverse để xác nhận ánh xạ địa chỉ của nó. Phạm vi hợp lệ là từ 1 đến 60 phút, với giá trị mặc định là 15 phút.
Bước 6 Device(config-if-atm-vc)# encapsulation {aal5mux |aal5nlpid aal5snap } (Tùy chọn) Cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và loại đóng gói, trong đó:

 • aal5mux protocol: AAL và và kiểu đóng gói cho các VC kiểu MUX. Một giao thức cần được chỉ định khi bạn sử dụng kiểu đóng gói này.

Các giá trị có thể có cho các đối số protocol như sau:

 • aal5nlpid: AAL và kiểu đóng gói cho phép giao diện ATM tương tác với High-Speed Serial Interfaces (HSSI) đang sử dụng ATM data service unit (ADSU) và chạy ATM-Data Exchange Interface (DXI). Chỉ được hỗ trợ trên các ATM PVC.
 • aal5snap: AAL và kiểu đóng gói hỗ trợ Inverse Address Resolution Protocol (ARP). Logical link control/Subnetwork Access Protocol (LLC/SNAP) đi trước giao thức datagram. Điều này là mặc định.
Bước 7 Device(config-if-atm-vc)# end Thoát khỏi chế độ cấu hình ATM VC và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Tạo PVC Trên Giao Diện Phụ Point-to-Point

Sử dụng giao diện point-to-point để cung cấp cho mỗi cặp bộ định tuyến một mạng con riêng. Khi bạn tạo một PVC trên giao diện con point-to-point, Router sẽ giả định rằng đó là PVC point-to-point duy nhất được cấu hình trên giao diện phụ và nó chuyển tiếp tất cả các gói IP có địa chỉ IP đích trong cùng một mạng con đến VC này. Để định cấu hình PVC point-to-point, hãy thực hiện quy trình sau bắt đầu ở chế độ cấu hình chung:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Device(config)# interfaceatm slot/ subslot/ port. subinterfacepoint-to-point Tạo giao diện phụ point-to-point trên cổng đã cho trên ATM SPA được chỉ định và vào chế độ cấu hình giao diện phụ, trong đó:

 • slot: Chỉ định số khe cắm chassis trên Cisco ASR 1000 Series nơi SIP được cài đặt.
 • subslot: Chỉ định khe cắm phụ của SIP nơi cài đặt SPA.
 • port: Chỉ định số lượng cổng giao diện riêng lẻ trên một SPA.
 • subinterface: Chỉ định số lượng giao diện phụ.
Bước 2 Device(config-subif)# ipaddress address mask Chỉ định địa chỉ IP và subnet mask cho giao diện phụ.
Bước 3 Device(config-subif)# pvc [name ] vpi /vci Cấu hình ATM PVC mới bằng cách gán số VPI/VCI và vào chế độ cấu hình ATM VC. Các giá trị hợp lệ cho vpi /vci là:

 • name: (Tùy chọn) Một chuỗi tùy ý xác định PVC này.
 • vpi: Chỉ định ID VPI. Phạm vi hợp lệ là từ 0 đến 255.
 • vci: Chỉ định ID VCI. Phạm vi hợp lệ là từ 32 đến 65535. Các giá trị từ 1 đến 31 được dành riêng và không được sử dụng, ngoại trừ 5 đối với PVC QSAAL và 16 đối với PVC ILMI. ILMI không được hỗ trợ trên Router Cisco ASR 1000 Series.
Note  Khi sử dụng lệnh pvc, hãy nhớ rằng sự kết hợp vpi /vci tạo thành một mã định danh duy nhất cho giao diện và tất cả các giao diện phụ của nó. Nếu bạn chỉ định một vpi /vci đã được sử dụng trên một giao diện phụ khác, phần mềm Cisco IOS XE giả định rằng bạn muốn sửa đổi cấu hình của PVC đó và tự động chuyển sang giao diện phụ hiện tại của nó.
Bước 4 Device(config-if-atm-vc)# protocol protocol protocol-address [[no ] broadcast ] Cấu hình PVC cho một giao thức cụ thể và ánh xạ nó tới một protocol-address cụ thể.

 • protocol: Thường được đặt thành ip hoặc pppoe cho giao diện phụ point-to-point, nhưng có thể có các giá trị khác.
Note  PPP không được hỗ trợ trên Router Cisco ASR 1000 Series, và PPPoE bắt đầu được hỗ trợ trên Cisco IOS XE Release 2.5.
 • protocol-address: Địa chỉ đích hoặc giao diện mẫu ảo cho PVC này (nếu phù hợp với giao thức được chỉ định).
 • [no ] broadcast: (Tùy chọn) Chỉ định rằng ánh xạ này nên (hoặc không nên) được sử dụng cho các gói quảng bá.

Lệnh protocol cũng có tùy chọn inarp, nhưng tùy chọn này không có ý nghĩa đối với các PVC point-to-point sử dụng địa chỉ được cấu hình thủ công.

Bước 5 Device(config-if-atm-vc)# encapsulation {aal5mux protocol |aal5nlpid |aal5snap } (Tùy chọn) Cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và loại đóng gói, trong đó:

 • aal5mux protocol: AAL và kiểu đóng gói cho các VC loại MUX. Một giao thức phải được chỉ định khi bạn sử dụng loại đóng gói này.
 • aal5nlpid: AAL và kiểu đóng gói cho phép giao diện ATM tương tác với High-Speed Serial Interfaces (HSSI) đang sử dụng ATM data service unit (ADSU) và chạy ATM-Data Exchange Interface (DXI). Chỉ được hỗ trợ trên ATM PVC.
 • aal5snap: AAL và kiểu đóng gói hỗ trợ Inverse Address Resolution Protocol (ARP). Logical link control/Subnetwork Access Protocol (LLC/SNAP) đi trước giao thức datagram. Điều này là mặc định.
Note  Lặp lại Bước 1 đến Bước 5 cho mỗi giao diện phụ point-to-point được cấu hình trên ATM SPA này.
Bước 6 Device(config-if)# end Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC này.

Xác Thực Cấu Hình PVC Đa Điểm

Để xác thực cấu hình của một PVC cụ thể, hãy sử dụng lệnh show atm pvc:

Device# show atm pvc 1/120
 
ATM3/1/0.120: VCD: 1, VPI: 1, VCI: 120 
UBR, PeakRate: 149760
AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0
OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)
OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5
OAM Loopback status: OAM Disabled
OAM VC status: Not Managed
ILMI VC status: Not Managed
InARP frequency: 15 minutes(s)
Transmit priority 3
InPkts: 1394964, OutPkts: 1395069, InBytes: 1833119, OutBytes: 1838799 
InPRoc: 1, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0
InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 94964, OutAS: 95062 
InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0 
CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0
Out CLP=1 Pkts: 0
OAM cells received: 0
F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0
F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0
F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0
OAM cell drops: 0
Status: UP

Ánh Xạ Địa Chỉ Giao Thức Tới PVC

Giao diện ATM hỗ trợ sơ đồ ánh xạ tĩnh xác định địa chỉ mạng của các máy chủ hoặc bộ định tuyến từ xa.

Để ánh xạ địa chỉ giao thức tới PVC, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình giao diện ATM-VC:

Lệnh Mục đích
Router(config-if-atm-vc)# protocol  protocol protocol-address  [[no ] broadcast ] Ánh xạ địa chỉ giao thức tới PVC.

Cấu Hình AAL Và Loại Đóng Gói

Để cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và loại đóng gói, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình giao diện ATM-VC:

Lệnh Mục đích
Router(config-if-atm-vc)# encapsulation aal5  encap Cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và kiểu đóng gói.

 • Để biết danh sách các loại AAL và cách đóng gói được hỗ trợ cho đối số aal-encap.

Cấu Hình Tham Số Lưu Lượng PVC

Các tham số lưu lượng được hỗ trợ là một phần của các danh mục dịch vụ sau: Tốc độ bit không đổi (CBR), Tốc độ bit không xác định (UBR), Tốc độ bit biến đổi phi thời gian thực (VBR-NRT), và Tốc độ bit biến đổi theo thời gian thực (VBR). Chỉ một trong các danh mục này có thể được chỉ định cho mỗi kết nối PVC, vì vậy nếu một danh mục mới được nhập, nó sẽ thay thế danh mục hiện có.

Các đối số -pcr and -mcr tương ứng là tốc độ ô tối đa và tốc độ ô tối thiểu. Các đối số -scr -mbs tương ứng là tốc độ ô bền vững và kích thước cụm tối đa. Để định cấu hình các tham số lưu lượng PVC, sử dụng một trong các lệnh sau bắt đầu ở chế độ cấu hình giao diện ATM-VC:

Lệnh Mục đích
Router(config-if-atm-vc)# cbr   peak_cell_rate_KBPS Cấu hình Constant Bit Rate (CBR).
Router(config-if-atm-vc)# ubr  output-pcr Cấu hình Unspecified Bit Rate (UBR).
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt  output-pcr output-scr output-mbs Cấu hình Variable Bit Rate-Non Real Time (VBR-NRT) QOS.
Router(config-if-atm-vc)# vbr-rt  peak-rate average-rate burst Cấu hình real-time Variable Bit Rate (VBR). (Chỉ trên Cisco MC3810 và Multiport T1/E1 ATM Network Module)

Kích Hoạt Inverse ARP

ARP nghịch đảo được bật theo mặc định khi bạn tạo PVC bằng lệnh pvc. Sau khi được cấu hình, ánh xạ giao thức giữa ATM PVC và địa chỉ mạng được học động do kết quả của việc trao đổi các gói ATM Inverse ARP.

ARP nghịch đảo được hỗ trợ trên các PVC chạy IP hoặc IPX và không có static map nào được cấu hình. Nếu một static map được cấu hình, Inverse ARP sẽ bị vô hiệu hóa.

Khi phát hiện PVC được kích hoạt trên một PVC đang hoạt động và bộ định tuyến kết thúc PVC đó, PVC sẽ tạo ra một yêu cầu ATM Inverse ARP. Điều này cho phép PVC giải quyết các địa chỉ mạng của chính nó mà không cần cấu hình static map.

Ánh xạ địa chỉ được học thông qua Inverse ARP đã cũ. Tuy nhiên, ánh xạ được làm mới định kỳ. Khoảng thời gian này có thể định cấu hình bằng cách sử dụng lệnh inarp, mặc định là 15 phút.

Bạn cũng có thể kích hoạt Inverse ARP bằng lệnh protocol. Điều này chỉ cần thiết nếu bạn đã tắt Inverse ARP bằng lệnh no protocol.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Dùng một trong các lệnh sau:

 • Router(config)# interface atm slot /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]
 • Router(config)# interface atm slot / port-adapter /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]

 

         

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm  number [.  subinterface-number  {multipoint  | point-to-point }]

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng định dạng thích hợp của lệnh interface atm.
Bước 2 Router(config-if)# pvc [name ] vpi / vci Chỉ định ATM PVC theo tên (tùy chọn) và số VPI/VCI.
Bước 3 Router(config-if-atm-vc)# encapsulation aal5snap Cấu hình đóng gói AAL5 LLC-SNAP nếu nó chưa được cấu hình.
Bước 4 Router(config-if-atm-vc)# inarp minutes (Tùy chọn) Điều chỉnh khoảng thời gian Inverse ARP.

Kích Hoạt ANCP Trên Giao Diện ATM

Lệnh ancp enable chỉ nên được cấu hình cho các VC điều khiển mà thông báo Access Node Control Protocol (ANCP) được gửi từ DSLAM. Sử dụng quy trình sau để bật ANCP trên giao diện ATM.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 ancp adjacency timer interval

Ví dụ:

 

Router(config)# ancp adjacency timer 100

Đặt khoảng thời gian hẹn giờ liền kề ANCP, chỉ định khoảng thời gian chờ trước khi gửi gói hello ANCP tới DSLAM.

 • Các giá trị được xác định theo đơn vị 100 milli giây (ms). Mặc định: 100 (10 giây).
Bước 4 interface atm slot / subslot / port . subinterface

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm 2/0/1.1

Tạo hoặc sửa đổi giao diện phụ và vào chế độ cấu hình giao diện phụ.
Bước 5 ip address ip-address mask

Ví dụ:

 

Router(config-subif)# ip address 10.16.1.2 255.255.0.0

Gán địa chỉ IP và subnet mask cho giao diện phụ.
Bước 6 pvc vpi / vci

Ví dụ:

 

Router(config-subif)# pvc 2/100

Cho phép kết nối ANCP qua ATM PVC và vào chế độ cấu hình mạch ảo ATM.
Bước 7 ancp enable

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-vc)# ancp enable

Bật ANCP trên giao diện nơi IP được cấu hình.
Bước 8 exit

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-vc)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình mạch ảo ATM.

Cấu Hình Các Ô Loopback Để Xác Minh Kết Nối

Bạn có thể tùy ý cấu hình PVC để tạo các ô end-to-end F5 OAM loopback để xác minh kết nối trên mạch ảo. Đầu từ xa phải phản hồi bằng cách lặp lại các ô như vậy. Nếu các ô phản hồi OAM bị bỏ sót (cho biết thiếu kết nối), trạng thái PVC sẽ ngừng hoạt động. Nếu tất cả các PVC trên một giao diện phụ bị hỏng, thì giao diện con đó sẽ ngừng hoạt động.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Router(config-if-atm-vc)# oam-pvc [manage ] frequency Cấu hình việc truyền các end-to-end F5 OAM loopback trên một PVC, chỉ định tần suất gửi các ô loopback và tùy chọn cho phép quản lý kết nối OAM.
Bước 2 Router(config-if-atm-vc)# oam retry up-count down-count retry-frequency (Tùy chọn) Chỉ định các tham số quản lý OAM để xác minh khả năng kết nối của kết nối PVC. Lệnh này chỉ được hỗ trợ nếu quản lý OAM được bật.

 • Sử dụng đối số để chỉ định số lượng phản hồi ô end-to-end F5 OAM phải được nhận để thay đổi trạng thái kết nối PVC thành up. Sử dụng đối số down-count để chỉ định số lượng phản hồi ô end-to-end F5 OAM liên tiếp không được nhận để phá bỏ PVC. Sử dụng đối số retry-frequency để chỉ định tần số (tính bằng giây) mà các ô end-to-end F5 OAM loopback sẽ được truyền khi thay đổi ở trạng thái UP/DOWN đang được xác minh.

Cấu Hình Broadcast Trên PVC

Lệnh Mục đích
Router(config-if-atm-vc)# broadcast Gửi các gói quảng bá trùng lặp tới tất cả các giao thức được cấu hình trên một PVC.

Cấu Hình PVC Trên Giao Diện Phụ Đa Điểm

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Router(config)# interface atm slot/ subslot/ port. subinterface multipoint Tạo giao diện phụ point-to-multipoint được chỉ định trên cổng đã cho trên ATM SPA được chỉ định và vào chế độ cấu hình giao diện phụ, trong đó:

 • slot: Chỉ định số khe cắm chassis nơi SIP được cài đặt.
 • subslot: Chỉ định khe cắm phụ của SIP nơi SPA được cài đặt
 • port: Chỉ định số lượng cổng giao diện riêng lẻ trên một SPA.
 • subinterface: Chỉ định số lượng của giao diện phụ.
Bước 2 Router(config-subif)# ip address address mask Chỉ định địa chỉ IP và subnet mask được chỉ định cho giao diện phụ này.
Bước 3 Router(config-subif)# no ip directed-broadcast (Tùy chọn) Vô hiệu hóa tính năng chuyển tiếp các chương trình phát theo hướng IP, đôi khi được sử dụng trong các cuộc tấn công denial of service (DOS).
Bước 4 Router(config-subif)# pvc [name ] vpi /vci Cấu hình ATM PVC mới bằng cách gán số VPI/VCI của nó và vào chế độ cấu hình ATM VC. Các giá trị hợp lệ cho vpi / vci là:

 • name: (Tùy chọn) Một chuỗi tùy ý xác định PVC này.
 • vpi: Chỉ địn IP VPI. Giá trị hợp lệ từ 0 đến 255.
 • vci: Chỉ định ID VCI. Giá trị hợp lệ từ 32 đến 65535. Các giá trị từ 1 đến 31 được dành riêng và không được sử dụng, ngoại trừ 5 đối với PVC QSAAL và 16 đối với PVC ILMI. ILMI không được hỗ trợ.
Note  Khi sử dụng lệnh pvc, hãy nhớ rằng sự kết hợp vpi /vci tạo thành một mã định danh duy nhất cho giao diện và tất cả các giao diện con của nó. Nếu bạn chỉ định một vpi /vci đã được sử dụng trên một giao diện con khác, phần mềm Cisco IOS XE giả định rằng bạn muốn sửa đổi cấu hình của PVC đó và tự động chuyển sang giao diện phụ hiện tại của nó.
Bước 5 Router(config-if-atm-vc)# protocol protocol {protocol-address | inarp } broadcast Cấu hình PVC cho một giao thức cụ thể và ánh xạ nó tới một protocol-address cụ thể.

 • protocol: Thường được đặt thành ip hoặc pppoe, nhưng có thể có các giá trị khác.
Note  PPP không được hỗ trợ
 • protocol-address: Địa chỉ đích hoặc giao diện mẫu ảo cho PVC này (nếu phù hợp với giao thức).
 • inarp: Chỉ định rằng PVC sử dụng Inverse ARP để xác định địa chỉ của nó.
 • broadcast: Chỉ định rằng ánh xạ này sẽ được sử dụng cho các gói phát đa hướng.
Bước 6 Router(config-if-atm-vc)# inarp minutes (Tùy chọn) Nếu sử dụng Inverse ARP, hãy cấu hình tần suất PVC truyền các yêu cầu Inverse ARP để xác nhận địa chỉ ánh xạ của nó. Phạm vi hợp lệ là từ 1 đến 60 phút, với giá trị mặc định là 15 phút.
Bước 7 Router(config-if-atm-vc)# encapsulation {aal5mux protocol |aal5nlpid aal5snap } (Tùy chọn) Cấu hình ATM adaptation layer (AAL) và loại đóng gói, trong đó:

 • aal5mux protocol: AAL và loại đóng gói cho các VC kiểu MUX. Một giao thức cần được chỉ định khi bạn thấy loại đóng gói này.
 • aal5nlpid: (Chỉ IP) AAL và loại đóng gói cho phép giao diện ATM tương tác với High-Speed Serial Interfaces (HSSI) đang sử dụng ATM data service unit (ADSU) và chạy ATM-Data Exchange Interface (DXI). Chỉ được hỗ trợ trên ATM PVC.
 • aal5snap: AAL và loại đóng gói hỗ trợ Inverse Address Resolution Protocol (ARP). Logical link control/Subnetwork Access Protocol (LLC/SNAP) đi trước giao thức datagram. Điều này là mặc định.
Note  Lặp lại Bước 1 đến Bước 7 cho từng giao diện con đa điểm được cấu hình trên ATM SPA.
Bước 8 Router(config-if-atm-vc)# end Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Gắn VC Class Cho PVC

Lệnh Mục đích
Router(config-if-atm-vc)# class-vc   vc-class-name Áp dụng VC class cho PVC.

 • Đối số vc-class-name cũng giống như đối số name bạn chỉ định khi bạn tạo một lớp VC bằng lệnh vc-class atm.

Cấu Hình Hỗ Trợ PVC Trap

Bạn có thể cấu hình PVC để cung cấp thông báo lỗi bằng cách gửi trap khi một PVC trên giao diện ATM bị lỗi hoặc rời khỏi trạng thái hoạt động UP.

Thông Báo Lỗi PVC

Chỉ một trap được tạo cho mỗi giao diện phần cứng, trong khoảng thời gian được chỉ định được xác định bởi khoảng “atmIntPvcNotificationInterval”. Nếu các PVC khác trên cùng một giao diện DOWN trong khoảng thời gian này, trap sẽ được tạo và giữ cho đến khi khoảng thời gian trôi qua. Khi khoảng thời gian đã trôi qua, trap sẽ được gửi nếu PVC vẫn DOWN.

Không có trap nào được tạo ra khi PVC trở lại trạng thái UP sau khi đã ở trạng thái DOWN. Nếu bạn cần phát hiện sự phục hồi của PVC, bạn phải sử dụng ứng dụng quản lý SNMP để thăm dò thường xuyên bộ định tuyến của mình.

Bảng Trạng Thái PVC

Khi hỗ trợ PVC trap được bật, trình quản lý SNMP có thể thăm dò tác nhân SNMP để nhận thông tin trạng thái PCV. Bảng “atmInterfaceExtTable” cung cấp trạng thái PVC trên giao diện ATM. Bảng “atmCurrentlyFailingPVclTable” cung cấp thông tin dấu thời gian PVC hiện đang bị lỗi và trước đó đã bị lỗi.

Kích Hoạt Hỗ Trợ PVC Trap

Khi bạn cấu hình hỗ trợ PVC trap, bạn cũng phải bật quản lý OAM trên PVC.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

Router(config)# snmp-server enable traps atm pvc interval seconds fail-interval seconds

Bật hỗ trợ PVC trap.

Bước 2

Dùng một trong các lệnh sau:

 • Router(config)# interface atm slot /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]
 • Router(config)# interface atm slot / port-adapter /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]

 

Ví dụ:

 Router(config)# interface atm  number [.  subinterface-number  {multipoint  | point-to-point }]

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng dạng thích hợp của lệnh interface atm.

Bước 3

Router(config-if)# pvc [name ] vpi / vci

Bật PVC.

Bước 4

Router(config-if-atm-vc)# oam-pvc manage

Bật quản lý OAM từ đầu tới cuối cho ATM PVC.

Cấu Hình Các VC Class

VC Class là một tập hợp các tham số VC được cấu hình sẵn mà bạn cấu hình và áp dụng cho một giao diện VC hoặc ATM cụ thể. Bạn có thể áp dụng VC class cho giao diện chính, giao diện con hoặc PVC của ATM.

Tạo Một VC Class

Lệnh

Mục đích

 Router(config)# vc-class atm  name

Tạo một VC class và vào chế độ cấu hình vc-class.

Cấu Hình Tham Số VC

Sau khi bạn tạo một VC class và vào chế độ cấu hình VC class, hãy định cấu hình các tham số VC bằng một hoặc nhiều lệnh sau:

 • broadcast
 • cbr
 • encapsulation aal5
 • idle-timeout
 • inarp
 • oam-pvc
 • oam retry
 • protocol
 • ubr
 • vbr-nrt

Áp Dụng VC Class Trên ATM PVC

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Router(config-if)# pvc [name ] vpi / vci Chỉ định một ATM PVC
Bước 2 Router(config-if-atm-vc)# class-vc vc-class-name Áp dụng VC class trực tiếp trên PVC.

Áp Dụng VC Class Trên Giao Diện ATM

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Dùng một trong các lệnh sau:

 • Router(config)# interface atm slot /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]
 • Router(config)# interface atm slot / port-adapter /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]

         

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm  number [.  subinterface-number  {multipoint  | point-to-point }]

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng định dạng thích hợp của lệnh interface atm.
Bước 2 Router(config-if)# class-int vc-class-name Áp dụng VC class trên giao diện chính hoặc giao diện phụ của ATM.

Cấu Hình Quản Lý VC

Sau khi cấu hình quản lý VC, bạn cho phép thiết bị Cisco Router ASR 1000 tự động phát hiện các kết nối và ngắt kết nối VC. Điều này thông báo cho các giao thức để định tuyến lại các gói ngay lập tức, ngăn các giao thức chờ đợi trong khoảng thời gian chờ tương đối dài và không thể đoán trước.

Bạn có thể sử dụng operation, administration, maintenance (OAM) để quản lý PVC của mình và quyết định phương pháp nào đáng tin cậy trong mạng cụ thể của bạn.

Khi một PVC gặp sự cố, bộ đệm định tuyến cho các giao thức được định cấu hình trên PVC đó sẽ bị xóa (hoặc xả) để có thể học các tuyến mới. Quá trình xóa bộ nhớ cache route được áp dụng trên giao diện của PVC. Khi tất cả các PVC trên một giao diện con ngừng hoạt động, ban quản lý VC sẽ tắt giao diện con đó ngoài việc xóa bộ nhớ đệm route. Tuy nhiên, phần cứng ATM phải giữ cho PVC hoạt động để các tế bào OAM có thể lưu chuyển. Khi bất kỳ PVC nào trên một giao diện con xuất hiện, giao diện con đó sẽ được đưa lên.

Quản lý VC sử dụng OAM được gọi là quản lý OAM.

Cấu Hình Quản Lý OAM Cho PVC

Quản lý OAM có thể được kích hoạt cho PVC.

Theo mặc định, việc tạo ô loopback F5 OAM end-to-end bị tắt cho mỗi PVC. Một PVC được xác định là giảm khi bất kỳ điều nào sau đây đúng với PVC đó:

 • Bộ định tuyến không nhận được phản hồi lặp lại sau một số lần thử lại được cấu hình để gửi các ô end-to-end F5 OAM loopback.
 • Bộ định tuyến nhận được ô Virtual Circuit-Alarm Indication Signals (VC-AIS).
 • Bộ định tuyến nhận được ô Virtual Circuit-Remote Detect Indicator (VC-RDI).

Một PVC được xác định là UP khi tất cả các điều sau đây đều đúng trên PVC đó:

 • Bộ định tuyến nhận được một số cấu hình của phản hồi ô end-to-end F5 OAM loopback.
 • Bộ định tuyến không nhận được ô VC-AIS trong 3 giây.
 • Bộ định tuyến không nhận được ô VC-RDI trong 3 giây.
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Dùng một trong các lệnh sau:

 • Router(config)# interface atm slot /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]
 • Router(config)# interface atm slot / port-adapter /0 [. subinterface-number {multipoint | point-to-point }]

   

Ví dụ:

 

Router(config)# Router(config)# interface atm  number [.  subinterface-number  {multipoint  | point-to-point }]

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng định dạng thích hợp của lệnh interface atm.
Bước 2 Router(config-if)# pvc [name ] vpi / vci Chỉ định ATM PVC.
Bước 3 Router(config-if-atm-vc)# oam-pvc manage [frequency ] Cho phép quản lý OAM trên PVC.
Bước 4 Router(config-if-atm-vc)# oam retry up-count down-count retry-frequency (Tùy chọn) Chỉ định các tham số quản lý OAM để thiết lập lại và xóa kết nối PVC.

 • Sử dụng đối số up-count để chỉ định số lượng phản hồi ô end-to-end F5 OAM loopback liên tiếp phải được nhận để thay đổi trạng thái kết nối PVC thành up. Sử dụng đối số down-count để chỉ định số lượng phản hồi ô end-to-end F5 OAM loopback liên tiếp không được nhận để phá bỏ PVC. Sử dụng đối số retry-frequency để chỉ định tần số (tính bằng giây) mà các ô end-to-end F5 OAM loopback sẽ được truyền khi thay đổi ở trạng thái UP/DOWN đang được xác minh.

Cấu Hình Classic IP Và Inverse ARP Trong Môi Trường PVC

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Dùng một trong các lệnh sau:

 • Router(config)# interface atm slot /0
 • Router(config)# interface atm slot / port-adapter /0

     

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm  number

Chỉ định giao diện ATM bằng cách sử dụng định dạng thích hợp của lệnh interface atm.
Bước 2 Router(config-if)# ip address address mask Chỉ định địa chỉ IP của giao diện.
Bước 3 Router(config-if)# pvc [name ] vpi / vci Tạo một PVC.
Bước 4 Router(config-if-atm-vc)# no shutdown Kích hoạt giao diện ATM.
Bước 5 Lặp lại Bước 3 cho mỗi PVC bạn muốn tạo.

Tùy Chỉnh Giao Diện ATM

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện ATM. Các tính năng bạn có thể tùy chỉnh có giá trị mặc định rất có thể sẽ phù hợp với môi trường của bạn và có thể không cần phải thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể cần nhập các lệnh cấu hình, tùy thuộc vào các yêu cầu đối với cấu hình hệ thống của bạn và các giao thức bạn định định tuyến trên giao diện.

Mỗi giao diện có kích thước gói tối đa mặc định hoặc kích thước đơn vị truyền dẫn tối đa (MTU). Đối với giao diện ATM, con số này mặc định là 4470 byte. MTU có thể được đặt trên cơ sở mỗi giao diện con miễn là MTU giao diện lớn bằng hoặc lớn hơn MTU giao diện con lớn nhất.

Lệnh Mục đích
Router(config-if)# mtu  bytes Đặt kích thước MTU tối đa.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80