Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco IOS Software Activation Trên Thiết Bị Cisco

Tính năng Cisco IOS Software Activation (Kích Hoạt Phần Mềm) giúp người dùng có thể cấp phép cho phần mềm mà không cần phần mềm ứng dụng bổ sung. Trong bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ sẽ gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình tính năng Cisco IOS Software Activation trên các thiết bị Cisco.

Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco IOS Software Activation Trên Thiết Bị Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco IOS Software Activation Trên Thiết Bị Cisco

CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP LICENSE BẰNG CÁCH SỬ DỤNG LỆNH SOFTWARE ACTIVATION (KÍCH HOẠT PHẦN MỀM)

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

Lấy PAK.

PAK được cung cấp cho bạn khi bạn đặt hàng hoặc mua quyền sử dụng một bộ tính năng cho một nền tảng cụ thể.

 • PAK đóng vai trò là biên lai và được sử dụng như một phần của quy trình xin giấy phép.

Bước 2

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 3

show license udi

Ví dụ:

 Device# show license udi

Hiển thị tất cả các giá trị UDI có thể được cấp phép trong một hệ thống.

 • Bạn cần có UDI của thiết bị như một phần của quy trình để lấy giấy phép.
Bước 4

Chuyển đổi PAK thành license bằng cách nhập PAK và UDI vào cổng Cisco Product License Registration: http://www.cisco.com/go/license.

Sau khi nhập thông tin thích hợp, bạn sẽ nhận được e-mail chứa thông tin giấy phép mà bạn có thể sử dụng để cài đặt giấy phép:

 • Sao chép license nhận được từ cổng Cisco Product License Registration vào hệ thống tệp thích hợp trên thiết bị.

hoặc

 • Nhấp vào nút Install trên trang web
Bước 5

license install stored-location-url

Ví dụ:

 Device# license install tftp://infra-sun/<user>/license/5400/38a.lic

Cài đặt license.

 • Chấp nhận thỏa thuận cấp phép người dùng cuối nếu được nhắc.
Bước 6

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 7

license boot level {metroaggrservices}

Ví dụ:

 Device(config)# license boot level metroaggrservices

Kích hoạt giấy phép metroaggrservices trên thiết bị tải lại trong lần tiếp theo.

Bước 8

write memory

Ví dụ:

 Device# write memory

Lưu cấu hình đang chạy vào NVRAM.

Bước 9

reload

Ví dụ:

 Device# reload

(Tùy chọn) Khởi động lại thiết bị để bật bộ tính năng mới.

Note 

Không cần tải lại khi chuyển từ giấy phép đánh giá sang giấy phép vĩnh viễn có cùng cấp giấy phép trên bộ định tuyến ASR 903.


QUẢN LÝ GIẤY PHÉP BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC LỆNH SOFTWARE ACTIVATION

Thêm Nhận Xét Vào Tệp License

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

license comment add feature-name comment [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# license comment add gsmamrnb-codec-pack “Use this permanent license”

Thêm hoặc xóa thông tin về một giấy phép cụ thể.

 • (Chỉ trên Cisco Catalyst 3750-E Switch) Nếu switch được chỉ định, lệnh này được thực thi trên switch được chỉ định
 • Khi license có trong kho giấy phép và nhiều dòng license được lưu trữ, bạn sẽ được nhắc chọn một dòng license. Để chọn license, hãy nhập số tại dấu nhắc Select Index to Add Comment
Bước 3

show license file [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# show license file

Hiển thị lời nhắc được thêm vào tệp giấy phép phần mềm Cisco.

 • Nếu thiết bị là một switch, lệnh này sẽ lấy số liệu thống kê từ switch được chỉ định.

Lưu Tất Cả License Vào Một Khu Vực Lưu Trữ Được Chỉ Định

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

license save file-sys://lic-location [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# license save flash:all_licenses.lic

Lưu các bản sao của tất cả các giấy phép trên một thiết bị và lưu trữ chúng ở định dạng theo yêu cầu của lệnh ở vị trí lưu trữ được chỉ định. Các giấy phép đã lưu được khôi phục bằng cách sử dụng lệnh license install.

 • lic-location: Vị trí lưu trữ giấy phép có thể là một thư mục hoặc một URL trỏ đến một hệ thống tệp. Sử dụng ? để xem các vị trí lưu trữ được thiết bị của bạn hỗ trợ.
 • (Tùy chọn) switch switch-num: Gửi yêu cầu này đến một switch cụ thể trong switch stack.

Lưu Thông Tin Xác Thực Giấy Phép Được Liên Kết Với Thiết Bị Vào Một Khu Vực Lưu Trữ Được Chỉ Định

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

license save credential file-sys://lic-location [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# license save credential flash:cred.lic

Lưu thông tin xác thực được liên kết với thiết bị vào một URL được chỉ định.

 • lic-location: Vị trí lưu trữ license có thể là một thư mục hoặc một URL trỏ đến một hệ thống tệp. Sử dụng lệnh ? để để xem các vị trí lưu trữ được thiết bị của bạn hỗ trợ.
 • (Optional) switch switch-num: Gửi yêu cầu nếu đến một switch cụ thể trong một stack switch

Hiển Thị Tất Cả License Trong Một Thiết Bị

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

show license all

Ví dụ:

 Device# show license all

Hiển thị thông tin về tất cả license trong thiết bị.

Hiển Thị Thông Tin Chi Tiết Về Các Tính Năng Được Cấp Phép

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

show license detail [feature-name]

Ví dụ:

 Device# show license detail

Hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các tính năng được cấp phép hoặc tính năng được cấp phép cụ thể.

Hiển Thị Các Bộ Tính Năng Được Cấp Phép Có Sẵn Trong Một Image

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Step 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Step 2

show license feature

Ví dụ:

 Device# show license feature

Hiển thị danh sách các tính năng được cấp phép có sẵn trong một image.


XÓA LICENSE BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC LỆNH SOFTWARE ACTIVATION

Xóa Mục Nhập License Khỏi File License Vĩnh Viễn

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

license clear feature-name [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# license clear gsmamrnb-codec-pack

Xóa mục nhập license khỏi bộ lưu trữ license sau khi đã được xác minh rằng license line hợp lệ và đã được cài đặt rõ ràng.

 • Từ khóa và đối số switch switch-num tùy chọn gửi yêu cầu này đến một switch cụ thể trong stack switch.
 • Bạn phải chọn số chỉ mục của giấy phép để xóa. Nhập số tại dấu nhắc Select Index to Clear.
Bước 3

show license detail

Ví dụ:

 Device# show license detail

Xác minh rằng license đã được xóa.

Rehosting License

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

license revoke revoke permission-file-url output-rehost-ticket-url

Ví dụ:

 Device# license revoke tftp://infra-sun/ramanp/pt.lic flash:rt.lic

Thu hồi và chuyển license bằng cách sử dụng phiếu cấp phép được cung cấp bởi hệ thống cấp phép back-end của Cisco. Nó xóa giấy phép ban đầu, vĩnh viễn khỏi thiết bị và cung cấp giấy phép cho thiết bị mới.

 • Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối được hiển thị cho tất cả các giấy phép trong thời gian gia hạn trong phiếu cấp phép.
 • Bạn phải đọc và chấp nhận thỏa thuận. Nếu bạn không chấp nhận thỏa thuận, hoạt động đăng ký lại sẽ dừng lại.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC LỆNH SOFTWARE ACTIVATION

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

show license file [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# show license file

Hiển thị các mục license và chi tiết license được lưu trữ trong tệp Cisco software license. Nếu thiết bị là một switch, lệnh này sẽ lấy số liệu thống kê từ switch được chỉ định.

Bước 3

show license statistics

Ví dụ:

 Device# show license statistics

Hiển thị thông tin thống kê license. Màn hình bao gồm các số liệu thống kê có liên quan về số lượng lỗi và rất hữu ích để khắc phục sự cố liên quan đến cấp phép.

Bước 4

show license status [switch switch-num]

Ví dụ:

 Device# show license status

Hiển thị trạng thái của các giấy phép trong hệ thống. Nếu thiết bị là một switch, lệnh này sẽ lấy trạng thái từ switch được chỉ định.

Bước 5

debug license {all | core | errors | events}

Ví dụ:

 Device# debug license errors

Cho phép hoạt động gỡ lỗi license được kiểm soát trên thiết bị.

Bước 6

no debug license {all | core | errors | events}

Ví dụ:

 Device# no debug license errors

Vô hiệu hóa hoạt động gỡ lỗi license trên thiết bị.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco giá tốt chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Cisco Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80