Hướng Dẫn Cấu Hình MPLS Virtual Private LAN Services Trên Router Cisco

VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICES TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Virtual Private LAN Services trên các thiết bị Router Cisco cho phép các doanh nghiệp liên kết các mạng LAN dựa trên Ethernet của họ với nhau từ nhiều địa điểm thông qua cơ sở hạ tầng do nhà cung cấp dịch vụ của họ cung cấp. Từ góc độ doanh nghiệp, mạng công cộng của nhà cung cấp dịch vụ trông giống như một Ethernet LAN khổng lồ. Đối với nhà cung cấp dịch vụ, VPLS mang đến cơ hội triển khai một dịch vụ tạo doanh thu khác trên mạng hiện có mà không cần chi phí vốn lớn. Người vận hành có thể kéo dài tuổi thọ hoạt động của thiết bị trong mạng của họ.

VPLS sử dụng provider core để nối nhiều mạch đính kèm với nhau nhằm mô phỏng cầu nối ảo kết nối nhiều mạch đính kèm với nhau. Từ quan điểm của khách hàng, không có cấu trúc liên kết cho VPLS. Tất cả các thiết bị biên của khách hàng (CE) dường như kết nối với một cầu logic được mô phỏng bởi provider core.

Cấu trúc liên kết VPLS
Cấu trúc liên kết VPLS

CẤU HÌNH MPLS VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICES TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình MPLS Virtual Private LAN Services Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình MPLS Virtual Private LAN Services Trên Router Cisco

Cấu Hình PE Layer 2 Interfaces Trên Các Thiết Bị CE

Bạn có thể định cấu hình Ethernet flow point (EFP) làm giao diện ảo Layer 2. Bạn cũng có thể chọn lưu lượng được gắn thẻ hoặc không được gắn thẻ từ thiết bị biên của khách hàng (CE).

Cấu Hình 802.1Q Access Ports Cho Tagged Traffic Từ Thiết Bị CE

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình các cổng truy cập 802.1Q cho lưu lượng được gắn thẻ từ thiết bị CE

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

interface type number

Ví dụ:

 Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện

Bước 4

no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Ví dụ:

 Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP

Bước 5

negotiation auto

Ví dụ:

 Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để định cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet.

Bước 6

service instance si-id ethernet

Ví dụ:

 Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định phiên bản ID dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 7

encapsulation dot1q vlan-id

Ví dụ:

 Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ đầu vào khung 802.1Q trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị edge của khách hàng (CE) liền kề nằm trên cùng một VLAN với thiết bị PE này.

Bước 8

bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 Device(config-if-srv)# bridge-domain 100

Liên kết một service instance với một domain instance.

Bước 9

end

Ví dụ:

 Device(config-if-srv)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình 802.1Q Access Ports Cho Tagged Traffic Từ Thiết Bị CE: Cấu Hình Thay Thế

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình thay thế cho các cổng truy cập 802.1Q cho lưu lượng được gắn thẻ từ thiết bị CE

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Example:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Example:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

interface type number

Example:

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Example:

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP

Bước 5

negotiation auto

Example:

Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để định cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet.

Bước 6

service instance si-id ethernet

Example:

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định ID phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 7

encapsulation dot1q vlan-id

Example:

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ đầu vào 802.1Q frame trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp

 • Đảm bảo rằng các giao diện trên thiết bị edge của khách hàng (CE) liền kề nằm trên cùng một VLAN với thiết bị edge của nhà cung cấp (PE) này.
Bước 8

exit

Example:

Device(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ cấu hình giao diện.

Bước 9

exit

Example:

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.

Bước 10

bridge-domain bd-id

Example:

Device(config)# bridge-domain 100

Chỉ định ID bridge domain và vào chế độ cấu hình bridge-domain
Bước 11

member interface-type-number service-instance service-id [split-horizon group group-id ]

Example:

Device(config-bdomain)# member gigabitethernet0/0/1 service-instance 1000

Liên kết một service instance với một bridge domain instance
Bước 12

end

Example:

Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Access Ports Cho Untagged Traffic Từ Thiết Bị CE

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình cho các cổng truy cập cho lưu lượng không được gắn thẻ từ thiết bị CE

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế dộ cấu hình chung.

Bước 3

interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Ví dụ:

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP.

Bước 5

negotiation auto

Ví dụ:

Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để định cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet

Bước 6

service instance si-id ethernet

Ví dụ:

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định ID của phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 7

encapsulation untagged

Ví dụ:

Device(config-if-srv)# encapsulation untagged

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ các khung Ethernet đầu vào không được gắn thẻ trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị biên của khách hàng (CE) liền kề nằm trên cùng một VLAN với thiết bị biên của nhà cung cấp (PE) này.

Bước 8

bridge-domain bd-id

Ví dụ:

Device(config-if-srv)# bridge-domain 100

Liên kết service instance hoặc MAC tunnel với một bridge domain instance.

Bước 9

end

Ví dụ:

Device(config-if-srv)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình service instance và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Access Ports Cho Untagged Traffic Từ Thiết Bị CE: Cấu Hình Thay Thế

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình thay thế cho các cổng truy cập cho lưu lượng không được gắn thẻ từ thiết bị CE

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface gigabitethernet 0/4/4

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 4 no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP
Bước 5 negotiation auto

Ví dụ:

 

Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet.
Bước 6 service instance si-id ethernet

Ví dụ:

 

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định IP phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ
Bước 7 encapsulation untagged

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# encapsulation untagged

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ các frame Ethernet đầu vào không được gắn thẻ trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị biên của khách hàng (CE) liền kề nằm trên cùng một VLAN với thiết bị biên của nhà cung cấp (PE) này.

Bước 8 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ cấu hình giao diện.
Bước 9 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 10 bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 

Device(config)# bridge-domain 100

Chỉ định ID bridge domain và vào chế độ cấu hình bridge-domain
Bước 11 member interface-type-number service-instance service-id [split-horizon group group-id ]

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# member gigabitethernet0/4/4 service-instance 1000

Liên kết một service instance với một bridge domain.
Bước 12 end

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Q-in-Q EFP

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình Q-in-Q EFP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/2

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 4 no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP
Bước 5 negotiation auto

Ví dụ:

 

Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để định cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet.
Bước 6 service instance si-id ethernet

Ví dụ:

 

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định IP của phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ
Bước 7 encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200 second-dot1q 400

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ các frame truy cập Q-in-Q Defines the matching criteria to map Q-in-Q trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị CE liền kề nằm trên cùng một Vlan với thiết bị PE này.

Bước 8 bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# bridge-domain 100

Liên kết một service instance hoặc một MAC tunnel với một bridge domain instance.
Bước 9 end

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ EXEC đặc quyền

Cấu Hình Q-in-Q EFP: Cấu Hình Thay Thế

Bảng sau thể hiện các bước chi tiết để cấu hình thay thế Q-in-Q EFP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/2

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 4 no ip address [ip-address mask ] [secondary ]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa xử lý IP
Bước 5 negotiation auto

Ví dụ:

 

Device(config-if)# negotiation auto

Cho phép giao thức tự động đàm phán để cấu hình điều khiển luồng tốc độ, song công và tự động của giao diện Gigabit Ethernet.
Bước 6 service instance si-id ethernet

Ví dụ:

 

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định ID phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.
Bước 7 encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200 second-dot1q 400

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ frame truy cập Q-in-Q trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị CE liền kề nằm trên cùng một Vlan với thiết bị PE này.

Bước 8 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ cấu hình giao diện.
Bước 9 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 10 bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 

Device(config)# bridge-domain 100

Chỉ định ID bridge domain và vào chế độ cấu hình bridge-domain.
Bước 11 member interface-type-number service-instance service-id [split-horizon group group-id ]

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# member gigabitethernet0/0/2 service-instance 1000

Liên kết một service instance với một bridge domain instance.
Bước 12 end

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình MPLS Trên Thiết Bị PE

Để cấu hình Multiprotocol Label Switching (MPLS) trên thiết bị biên (PE) của nhà cung cấp, hãy cấu hình các tham số MPLS bắt buộc

∗ Ghi chú: Trước khi cấu hình MPLS, hãy đảm bảo rằng có kết nối IP giữa tất cả các thiết bị PE bằng cách cấu hình Interior Gateway Protocol (IGP), Open Shortest Path First (OSPF), hoặc Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) giữa các thiết bị PE.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

mpls label protocol {ldp tdp }

Ví dụ:

 Device(config)# mpls label protocol ldp

Chỉ định giao thức label distribution cho các nền tảng

Bước 4

mpls ldp logging neighbor-changes

Ví dụ:

 Device(config)# mpls ldp logging neighbor-changes

(Tùy chọn) Tạo thông báo syslog khi phiên LDP ngừng hoạt động.

Bước 5

mpls ldp discovery hello holdtime seconds

Ví dụ:

 Device(config)# mpls ldp discovery hello holdtime 5

Cấu hình khoảng thời gian giữa việc truyền các thông báo chào khám phá LDP liên tiếp hoặc thời gian giữ cho kết nối truyền tải LDP.

Bước 6

mpls ldp router-id interface-type-number [force ]

Ví dụ:

 Device(config)# mpls ldp router-id loopback0 force

Chỉ định giao diện ưu tiên cho ID bộ định tuyến LDP.

Bước 7

end

Ví dụ:

 Device(config)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình VFI Trên Thiết Bị PE

Giao diện chuyển tiếp ảo (VFI) chỉ định ID VPN của Virtual Private LAN Services (VPLS), địa chỉ của các thiết bị biên của nhà cung cấp (PE) khác trong miền cũng như loại cơ chế đóng gói và báo hiệu tunnel cho mỗi thiết bị ngang hàng.

Các bước chi tiết để cấu hình VFI trên thiết bị PE:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

l2 vfi name manual

Ví dụ:

 Device(config)# l2 vfi vfi110 manual

Thiết lập giao diện chuyển tiếp ảo (VFI) Layer 2 VPN (L2VPN) giữa hai hoặc nhiều mạng riêng biệt và chuyển sang chế độ cấu hình VFI.

Bước 4

vpn id vpn-id

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# vpn id 110

Cấu hình ID VPN cho miền VPLS.

 • Các VC giả lập được liên kết với phiên bản định tuyến và chuyển tiếp ảo (VRF) Lớp 2 này sử dụng ID VPN này để báo hiệu
Bước 5

neighbor remote-router-id vc-id {encapsulation encapsulation-type | pw-class pw-name } [no-split-horizon ]

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# neighbor 172.16.10.2 4 encapsulation mpls

Chỉ định loại báo hiệu tunnel và cơ chế đóng gói cho mỗi VPLS ngang hàng

Note

Split horizon là cấu hình mặc định để tránh lặp gói tin quảng bá và cách ly lưu lượng Layer 2. Sử dụng từ khóa no-split-horizon để tắt split horizon và để cấu hình nhiều VC mỗi spoke vào cùng một VFI.

Bước 6

bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# bridge-domain 100

Chỉ định một miền bridge.

Bước 7

end

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình VFI và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình VFI Trên Thiết Bị PE: Cấu Hình Thay Thế

Để thực hiện cấu hình thay thế cho cấu hình VFI trên thiết bị PE, hãy thực hiện các bước sau:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

l2vpn vfi context name

Ví dụ:

 Device(config)# l2vpn vfi context vfi110

Thiết lập VFI L2VPN giữa hai hoặc nhiều mạng riêng biệt và chuyển sang chế độ cấu hình VFI.

Bước 4

vpn id id

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# vpn id 110

Cấu hình một VPN ID cho một miền Virtual Private LAN Services (VPLS). Các mạch ảo mô phỏng (VCs) được liên kết với phiên bản định tuyến và chuyển tiếp Layer 2 này sử dụng ID VPN này để báo hiệu.

Bước 5

member ip-address [vc-id] encapsulation mpls

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# member 172.16.10.2 4 encapsulation mpls

Chỉ định các thiết bị tạo thành kết nối giao diện chuyển tiếp ảo (VFI) Layer 2 VPN (L2VPN) point-to-point và Multiprotocol Label Switching (MPLS) làm loại đóng gói.
Bước 6

exit

Ví dụ:

 Device(config-vfi)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình VFI và quay lại chế độ cấu hình chung.

Bước 7

bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 Device(config)# bridge-domain 100

Chỉ định một miền bridge và vào chế độ cấu hình bridge-domain.

Bước 8

member vfi vfi-name

Ví dụ:

 Device(config-bdomain)# member vfi vfi110

Liên kết một phiên bản VFI với một phiên bản bridge domain.

Bước 9

end

Ví dụ:

 Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Static Virtual Private LAN Services

Để cấu hình static Virtual Private LAN Services (VPLS), hãy thực hiện các tác vụ sau:

Cấu Hình Pseudowire Cho Static VPLS

Cấu hình Pseudowire (dây giả) giữa các thiết bị PE giúp truyền thành công các frame Layer 2 giữa các thiết bị PE. Sử dụng mẫu pseudowire để định cấu hình các loại mạch ảo (VC) cho dây giả định danh đường dẫn ảo (VPI). Trong tác vụ sau, pseudowire sẽ đi qua Multiprotocol Label Switching (MPLS)-Tunneling Protocol (TP) tunnel.

Cấu hình pseudowire chỉ định các đặc điểm của cơ chế tunneling được sử dụng bởi pseudowire, đó là:

 • Loại đóng gói
 • Giao thức điều khiển
 • Tùy chọn tải trọng cụ thể
 • Đường dẫn ưa thích

Thực hiện các bước sau để cấu hình mẫu pseudowire cho static VPLS

Device# show running-config | sec vfi

l2 vfi config manual
 vpn id 1000
 ! Incomplete point-to-multipoint vfi config
  Command or Action Purpose
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 template type pseudowire name

Ví dụ:

 

Device(config)# template type pseudowire static-vpls

Chỉ định loại mẫu là pseudowire và vào chế độ cấu hình mẫu.
Bước 4 encapsulation mpls

Ví dụ:

 

Device(config-template)# encapsulation mpls

Chỉ định tunneling encapsulation.

 • Đối với Any Transport over MPLS (AToM), kiểu đóng gói là MPLS
Bước 5 signaling protocol none

Ví dụ:

 

Device(config-template)# signaling protocol none

Chỉ định rằng không có giao thức báo hiệu nào được cấu hình cho lớp pseudowire.
Bước 6 preferred-path interface Tunnel-tp interface-number

Ví dụ:

 

Device(config-template)# preferred-path interface Tunnel-tp 1

(Tùy chọn) Chỉ định đường dẫn mà lưu lượng truy cập sử dụng: đường hầm MPLS Traffic Engineering (TE) hoặc địa chỉ IP đích và tên Tên miền máy chủ (DNS).
Bước 7 exit

Ví dụ:

 

Device(config-template)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình mẫu và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 8 interface pseudowire number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface pseudowire 1

Thiết lập giao diện pseudowire và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 9 source template type pseudowire name

Ví dụ:

 

Device(config-if)# source template type pseudowire static-vpls

Cấu hình các loại mẫu nguồn của pseudowire được định cấu hình
Bước 10 neighbor peer-address vcid-value

Ví dụ:

 

Device(config-if)# neighbor 10.0.0.1 123

Chỉ định địa chỉ IP ngang hàng và giá trị ID VC của một Layer 2 VPN (L2VPN) pseudowire.
Bước 11 label local-pseudowire-label remote-pseudowire-label

Ví dụ:

 

Device(config-if)# label 301 17

Định cấu hình kết nối một Any Transport over MPLS (AToM) static pseudowire bằng cách xác định nhãn mạch cục bộ và mạch từ xa.
Bước 12 end

Ví dụ:

 

Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình VFI Cho Static VPLS

∗ Ghi chú: Đảm bảo rằng bạn thực hiện tác vụ này sau khi định cấu hình pseudowire. Nếu VFI ngang hàng được cấu hình trước pseudowire, thì cấu hình không đầy đủ cho đến khi pseudowire được cấu hình. Đầu ra của lệnh show running-config hiển thị lỗi cho biết cấu hình chưa hoàn tất.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 mpls label range minimum-value maximum-value [static minimum-static-value maximum-static-value ]

Ví dụ:

 

Device(config)# mpls label range 16 200 static 300 500

Cấu hình phạm vi local labels có sẵn để sử dụng với ứng dụng Multiprotocol Label Switching (MPLS) trên giao diện gói
Bước 4 pseudowire-class [pw-class-name]

Ví dụ:

 

Device(config)# pseudowire-class static_vpls

Chỉ định tên của class pseudowire Layer 2 và vào chế độ cấu hình pseudowire class.
Bước 5 encapsulation mpls

Ví dụ:

 

Device(config-pw-class)# encapsulation mpls

Chỉ định tunneling encapsulation là MPLS.
Bước 6 protocol {l2tpv2 l2tpv3 none [l2tp-class-name]

Ví dụ:

 

Device(config-pw-class)# protocol none

Chỉ định rằng sẽ không có giao thức báo hiệu nào được sử dụng trong các phiên Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3)
Bước 7 exit

Ví dụ:

 

Device(config-pw-class)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình pseudowire class và quay lại chế độ cấu hình chung
Bước 8 l2 vfi vfi-name manual

Ví dụ:

 

Device(config)# l2 vfi static-vfi manual

Thiết lập giao diện chuyển tiếp ảo Layer 2 VPN (L2VPN) giữa hai hoặc nhiều mạng riêng biệt và chuyển sang chế độ cấu hình thủ công VFI Lớp 2.
Bước 9 vpn id vpn-id

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# vpn id 100

Chỉ định ID VPN.
Bước 10 neighbor ip-address pw-class pw-name

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# neighbor 10.3.4.4 pw-class static_vpls

Chỉ định địa chỉ IP của lớp ngang hàng và pseudowire class.
Bước 11 mpls label local-pseudowire-label remote-pseudowire-label

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# mpls label 301 17

Cấu hình kết nối Any Transport over MPLS (AToM) static pseudowire bằng cách xác định nhãn mạch cục bộ và mạch từ xa.
Bước 12 mpls control-word

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# mpls control-word

(Tùy chọn) Bật MPLS control word trong kết nối AToM static pseudowire.
Bước 13 neighbor ip-address pw-class pw-name

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# neighbor 2.3.4.3 pw-class static_vpls

Chỉ định địa chỉ IP của lớp ngang hàng và pseudowire class.
Bước 14 mpls label local-pseudowire-label remote-pseudowire-label

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# mpls label 302 18

Cấu hình kết nối AToM static pseudowire bằng cách xác định local và remote circuit labels
Bước 15 mpls control-word

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# mpls control-word

(Tùy chọn) Bật MPLS control word trong kết nối AToM static pseudowire.
Bước 16 end

Ví dụ:

 

Device(config-vfi)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình thủ công Layer 2 VFI và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình VFI Cho Static VPLS: Cấu Hình Thay Thế

∗ Ghi chú: Đảm bảo rằng bạn thực hiện tác vụ này sau khi định cấu hình pseudowire. Nếu VFI ngang hàng được cấu hình trước pseudowire, thì cấu hình không đầy đủ cho đến khi pseudowire được cấu hình. Đầu ra của lệnh show running-config hiển thị lỗi cho biết cấu hình chưa hoàn tất.

Thực hiện tác vụ sau để cấu hình thay thế cấu hình VFI cho Static VPLS:

Device# show running-config | sec vfi

l2 vfi config manual
 vpn id 1000
 ! Incomplete point-to-multipoint vfi config
Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:


Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:


Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

l2vpn vfi context vfi-name

Ví dụ:


Device(config)# l2vpn vfi context vpls1

Thiết lập giao diện chuyển tiếp ảo (VFI) Layer 2 VPN (L2VPN) giữa hai hoặc nhiều mạng riêng biệt và chuyển sang chế độ cấu hình VFI.

Bước 4

vpn id vpn-id

Ví dụ:


Device(config-vfi)# vpn id 100

Chỉ định ID VPN

Bước 5

exit

Ví dụ:


Device(config-vfi)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình VFI và quay lại chế độ cấu hình chung.

Bước 6

interface type number

Ví dụ:


Device(config)# interface pseudowire 100

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 7

encapsulation mpls

Ví dụ:


Device(config-if)# encapsulation mpls

Chỉ định loại đóng gói cho lưu lượng truy cập tunnel Layer 2 qua pseudowire.

Bước 8

neighbor ip-address vc-id

Ví dụ:


Device(config-if)# neighbor 10.3.4.4 100

Chỉ định địa chỉ IP ngang hàng và giá trị ID mạch ảo (VC) của Layer 2 VPN (L2VPN) pseudowire.

Bước 9

label local-pseudowire-label remote-pseudowire-label

Ví dụ:


Device(config-if)# label 301 17

Cấu hình kết nối Any Transport over MPLS (AToM) static pseudowire bằng cách xác định nhãn mạch cục bộ và mạch từ xa

Bước 10

control-word {include exclude }

Ví dụ:


Device(config-if)# control-word include

(Tùy chọn) Bật Multiprotocol Label Switching (MPLS) control word trong kết nối AToM dynamic pseudowire.

Bước 11

exit

Ví dụ:


Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.

Bước 12

bridge-domain bd-id

Ví dụ:


Device(config)# bridge-domain 24

Chỉ định ID bridge domain và vào chế độ cấu hình bridge-domain.

Bước 13

member vfi vfi-name

Ví dụ:


Device(config-bdomain)# member vfi vpls1

Liên kết một service instance với một bridge domain instance.

Bước 14

end

Ví dụ:


Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Attachment Circuit Cho Static VPLS

Các bước chi tiết để cấu hình Attachment Circuit cho Static VPLS được thể hiện trong bảng sau:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:


Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

Bước 2

configure terminal

Ví dụ:


Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

interface gigabitethernet slot/interface

Ví dụ:


Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

 • Đảm bảo rằng các giao diện giữa các thiết bị biên của khách hàng (CE) và biên của nhà cung cấp (PE) chạy Ethernet qua MPLS (EoMPLS) nằm trong cùng một mạng con. Tất cả các giao diện và thiết bị xương sống khác không cần phải ở trong cùng một mạng con.
Bước 4

service instance si-id ethernet

Ví dụ:


Device(config-if)# service instance 100 ethernet

Định cấu hình phiên bản dịch vụ Ethernet trên giao diện và vào chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 5

encapsulation dot1q vlan-id

Ví dụ:


Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200
Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ đầu vào frame 802.1Q trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị CE liền kề nằm trên cùng một Vlan với thiết bị PE này.
Bước 6

rewrite ingress tag pop number [symmetric ]

Ví dụ:


Device(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric

(Tùy chọn) Chỉ định điều chỉnh đóng gói sẽ được thực hiện trên khung xâm nhập một phiên bản dịch vụ và thẻ sẽ bị xóa khỏi gói.

Bước 7

bridge-domain bd-id

Ví dụ:


Device(config-if-srv)# bridge-domain 24

(Tùy chọn) Liên kết service instance hoặc MAC tunnel với miền bridge domain instance.

Bước 8

end

Ví dụ:


Device(config-if-srv)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình service instance và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Attachment Circuit Cho Static VPLS: Cấu Hình Thay Thế

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình thay thế Attachment Circuit cho Stactic VPLS:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 interface gigabitethernet slot/interface

Ví dụ:

 

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện

 • Đảm bảo rằng các giao diện giữa các thiết bị biên của khách hàng (CE) và biên của nhà cung cấp (PE) đang chạy Ethernet qua MPLS (EoMPLS) nằm trong cùng một mạng con. Tất cả các giao diện và thiết bị xương sống khác không cần phải ở trong cùng một mạng con.

Bước 4 service instance si-id ethernet

Ví dụ:

 

Device(config-if)# service instance 10 ethernet

Chỉ định ID phiên bản dịch vụ và chuyển sang chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.
Bước 5 encapsulation dot1q vlan-id

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200

Xác định các tiêu chí phù hợp để ánh xạ đầu vào frame 802.1Q trên một giao diện với phiên bản dịch vụ thích hợp.

 • Đảm bảo rằng giao diện trên thiết bị CE liền kề nằm trên cùng một Vlan với thiết bị PE này.

Bước 6 rewrite ingress tag pop number [symmetric ]

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric

(Tùy chọn) Chỉ định điều chỉnh đóng gói sẽ được thực hiện trên khung xâm nhập một phiên bản dịch vụ và thẻ sẽ bị xóa khỏi gói
Bước 7 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ và quay lại chế độ cấu hình giao diện.
Bước 8 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 9 bridge-domain bd-id

Ví dụ:

 

Device(config)# bridge-domain 100

Chỉ định ID bridge domain và vào chế độ cấu hình bridge-domain.
Bước 10 member interface-type-number service-instance service-id [split-horizon group group-id ]

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# member gigabitethernet0/0/1 service-instance 1000

(Tùy chọn) Liên kết service instance với bridge domain instance.
Bước 11 end

Ví dụ:

 

Device(config-bdomain)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình bridge-domain và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình MPLS-TP Tunnel Cho Static VPLS Với TP

Sau đây là các bước chi tiết để cấu hình MPLS-TP Tunnel cho Static VPLS với TP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 interface Tunnel-tp number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Tunnel-tp 4

Cấu hình Multiprotocol Label Switching (MPLS) transport profile tunnel và vào chế độ cấu hình giao diện

 • Sử dụng giao diện giống như bạn đã cấu hình cho pseudowire class.
Bước 4 no ip address

Ví dụ:

 

Device(config-if)# no ip address

Vô hiệu hóa cấu hình địa chỉ IP
Bước 5 no keepalive

Ví dụ:

 

Device(config-if)# no keepalive

Vô hiệu hóa cấu hình keepalive.
Bước 6 tp destination ip-address

Ví dụ:

 

Device(config-if)# tp destination 10.22.22.22

Cấu hình đích của tunnel.
Bước 7 bfd bfd-template

Ví dụ:

 

Device(config-if)# bfd tp

Liên kết mẫu single-hop Bidirectional Forwarding Detection (BFD) với một giao diện.
Bước 8 working-lsp

Ví dụ:

 

Device(config-if)# working-lsp

Cấu hình label switched path (LSP) và vào chế độ cấu hình giao diện làm việc.
Bước 9 out-label number out-link number

Ví dụ:

 

Device(config-if-working)# out-label 16 out-link 100

Cấu hình out link and out label cho LSP đang hoạt động.
Bước 10 lsp-number number

Ví dụ:

 

Device(config-if-working)# lsp-number 0

Cấu hình số ID cho LSP đang hoạt động.
Bước 11 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if-working)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện đang hoạt động và quay lại chế độ cấu hình giao diện.
Bước 12 protect-lsp

Ví dụ:

 

Device(config-if)# protect-lsp

Vào chế độ cấu hình bảo vệ cho label switched path (LSP) và vào chế độ cấu hình bảo vệ giao diện
Bước 13 out-label number out-link number

Ví dụ:

 

Device(config-if-protect)# out-label 11 out-link 500

Cấu hình liên kết ra và nhãn ra cho bảo vệ LSP.
Bước 14 in-label number

Ví dụ:

 

Device(config-if-protect)# in-label 600

Cấu hình nhãn trong cho bảo vệ LSP.
Bước 15 lsp-number number

Ví dụ:

 

Device(config-if-protect)# lsp-number 1

Cấu hình số ID cho bảo vệ LSP đang hoạt động.
Bước 16 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if-protect)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình bảo vệ giao diện và quay lại chế độ cấu hình giao diện.
Bước 17 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung
Bước 18 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config-if)# interface GigabitEthernet 0/1/0

Cấu hình giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 19 ip address ip-address ip-mask

Ví dụ:

 

Device(config)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

(Tùy chọn) Cấu hình địa chỉ IP và mask nếu không sử dụng lõi không có IP.
Bước 20 mpls tp link link-num {ipv4 ip-address | tx-mac mac-address }

Ví dụ:

 

Device(config-if)# mpls tp link 10 tx-mac 0100.0c99.8877

Cấu hình các tham số liên kết Multiprotocol Label Switching (MPLS) transport profile (TP).
Bước 21 end

Ví dụ:

 

Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80