Hướng Dẫn Cấu Hình Performance Routing Version 3 Trên Router Cisco

PERFORMANCE ROUTING VERSION 3 TRÊN CÁC THIẾT BỊ ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Performance Routing Version 3 (PrFv3) là sự nâng cấp từ Performance Routing (PrF) hay Định tuyến hiệu suất. PfRv3 là một cơ chế kiểm soát đường dẫn thông minh để cải thiện khả năng phân phối ứng dụng và hiệu quả của mạng WAN. Nó bảo vệ các ứng dụng quan trọng, tăng khả năng sử dụng băng thông và đóng vai trò là một phần không thể thiếu của giải pháp WAN Thông minh (IWAN) của Cisco. PfRv3 sử dụng các điểm mã dịch vụ khác biệt (DSCP) và khung chính sách dựa trên ứng dụng để cung cấp tối ưu hóa kiểm soát đường dẫn và băng thông nhận biết nhiều trang web.

Performance Routing Version 3 là giải pháp điều phối nhiều điểm và cung cấp một chạm giúp đơn giản hóa việc cung cấp mạng. Nó cho phép trí thông minh của các thiết bị Cisco cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của ứng dụng. PfRv3 là một khung điều khiển chính sách dựa trên ứng dụng cung cấp khả năng tối ưu hóa kiểm soát đường dẫn và băng thông nhận biết trên nhiều trang web cho mạng WAN và các ứng dụng dựa trên đám mây.

PfRv3 giám sát hiệu suất mạng và chọn đường dẫn tốt nhất cho từng ứng dụng dựa trên các tiêu chí như khả năng tiếp cận, độ trễ, jitter và sự hao tổn. Nó phân phối đều lưu lượng truy cập và duy trì mức sử dụng liên kết tương đương và lưu lượng cân bằng tải.

Nó được tích hợp chặt chẽ với các thành phần AVC hiện có như Giám sát hiệu suất, Chất lượng dịch vụ (QoS) và NBAR2. PfRv3 hữu ích cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý đang tìm cách tăng độ tin cậy và tính khả dụng của mạng WAN với chi phí tối ưu.


LỢI ÍCH CỦA PERFORMANCE ROUTING VERSION 3 TRÊN CÁC THIẾT BỊ ROUTER CISCO

Dưới đây là những lợi ích mà PfRv3 cung cấp cho người dùng:

 • Cung cấp sự tập trung: Các chính sách được xác định trên bộ điều khiển trung tâm chủ và sau đó được phân phối cho tất cả các nhánh. Do đó, việc cung cấp trên mỗi trang là không cần thiết trong PfRv3.
 • Cung cấp sự đơn giản: PfRv3 đã đơn giản hóa các chính sách với các mẫu có sẵn mà người dùng có thể chọn.
 • Miền doanh nghiệp: Tất cả các trang web đều thuộc miền doanh nghiệp và được kết nối với tính năng ngang hàng.
 • Các chính sách dựa trên ứng dụng và DSCP: Các chính sách được cung cấp dựa trên các ứng dụng. PfRv3 cung cấp khả năng hiển thị của ứng dụng chẳng hạn như băng thông, hiệu suất và mối tương quan với hàng đợi QoS bằng cách sử dụng Unified Monitoring.
 • Tự động khám phá: Trang web PfRv3 được phát hiện bằng cách sử dụng ngang hàng. Mỗi trang ngang hàng với trang trung tâm. Các giao diện WAN được tự động phát hiện trên các trang nhánh.
 • Giám sát thụ động có thể mở rộng: PfRv3 sử dụng Unified Monitoring để giám sát lưu lượng truy cập vào các liên kết WAN và lưu lượng truy cập đến từ các liên kết WAN. Nó giám sát các chỉ số hiệu suất dựa trên DSCP thay vì theo luồng hoặc theo cơ sở tiền tố.
 • Thăm dò thông minh: PfRv3 sử dụng cơ chế thăm dò chỉ tạo lưu lượng khi không có lưu lượng. Nó tạo ra lưu lượng giao thức truyền tải thời gian thực, cho phép đo jitter và mất gói bằng màn hình hiệu suất.
 • Mở rộng quy mô: Thăm dò thông minh và các số liệu thụ động nâng cao giúp đạt được quy mô lên tới 2000 chi nhánh.
 • Nhận biết VRF: Các chính sách khác nhau có thể được cấu hình cho các VRF khác nhau.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH PERFORMANCE ROUTING VERSION 3 TRÊN CÁC THIẾT BỊ ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Performance Routing Version 3 Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Performance Routing Version 3 Trên Router Cisco

Có bốn vai trò khác nhau mà một thiết bị có thể thực hiện trong cấu hình PfRv3 bao gồm:

 • Hub Master Controller
 • Hub Border Router
 • Branch Master Controller
 • Branch Border Router

Cấu Hình Hub Master Controller

Hub master controller (Bộ điều khiển trung tâm chính) được đặt tại vị trí trung tâm trong cấu trúc liên kết mạng WAN thông minh (IWAN) và tất cả các chính sách được định cấu hình trên bộ điều khiển trung tâm chính. Bạn có thể sử dụng bảng định tuyến chung (VRF mặc định) hoặc xác định các VRF cụ thể cho bộ điều khiển trung tâm chính.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface loopback interface-number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Loopback0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address-mask

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.8.3.3 255.255.255.255

Cấu hình địa chỉ IP cho giao diện trên bộ điều khiển trung tâm chính.
Bước 5 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 6 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain default

Vào chế độ cấu hình domain.

Note Bạn có thể định cấu hình miền mặc định hoặc xác định miền cụ thể cho cấu hình bộ điều khiển chính. Nếu bạn đang xác định một miền cụ thể, ví dụ: “domain-cisco”, bạn phải cấu hình cùng một miền cho tất cả các thiết bị cho cấu hình PfRv3
Bước 7 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình các phiên bản Virtual Routing & Forwarding (VRF) cho miền mặc định hoặc miền cụ thể.

Note Bạn cũng có thể cấu hình định nghĩa VRF cụ thể cho cấu hình bộ điều khiển trung tâm chính.
Bước 8 master {hub | branchtransit}

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# master hub

Vào chế độ cấu hình bộ điều khiển chính và cấu hình bộ điều khiển chính làm hub. Khi hub chính được cấu hình, cấu hình tự động EIGRP SAF được bật theo mặc định và các yêu cầu từ các trang web từ xa được gửi đến hub-master controller.
Bước 9 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# source-interface Loopback0

Cấu hình vòng lặp được sử dụng làm nguồn để peering với các trang web khác hoặc bộ điều khiển chính.

Note Vòng lặp giao diện nguồn cũng đóng vai trò là ID trang của một trang cụ thể (hub hoặc branch) trên bộ điều khiển chính.
Bước 10 enterprise-prefix prefix-list site-list

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# enterprise-prefix prefix-list ENTERPRISE

Cấu hình danh sách enterprise prefix với các trang mục tiêu tĩnh.

Note Lệnh enterprise-prefix prefix-list xác định ranh giới cho tất cả internal enterprise prefix. Tiền tố không có trong danh sách tiền tố được coi là tiền tố internet và được định tuyến qua các liên kết giới hạn internet.
Bước 11 site-prefixes prefix-list site -list

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# site-prefixes prefix-list Data_Center_1

Cấu hình danh sách tiền tố chứa danh sách tiền tố site.

Note site-prefix prefix-list xác định site-prefix tĩnh cho site cục bộ và vô hiệu hóa việc học site-prefix tự động trên border router. Danh sách static-site prefix chỉ cần thiết cho các hub và transit site.
Bước 12 exit

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình master controller và quay lại chế độ cấu hình domain.

Note Thoát khỏi chế độ cấu hình miền và vào chế độ cấu hình chung bằng lệnh exit.
Bước 13 ip prefix-list ip-list seq sequence-number permit ip-prefix-network le le-length

Ví dụ:

Device(config)# ip prefix-list DATA_CENTER_1 seq 5 permit 10.8.0.0/16 le 24

Device(config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 5 permit 10.0.0.0/8 le 24

Cấu hình danh sách tiền tố IP để lọc lưu lượng dựa trên mạng IP được xác định trong cấu hình.
Bước 14 end

Ví dụ:

Device(config)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 15 (Optional) show domain domain-name master status

Ví dụ:

Device# show domain one master status

(Tùy chọn) Sử dụng lệnh show domain để hiển thị trạng thái của bộ điều khiển chính.

Cấu Hình Hub Border Router

Các Border Router trên trang trung tâm đăng ký với bộ điều khiển chính trung tâm với giao diện bên ngoài của chúng và tên đường dẫn được cấu hình trên giao diện bên ngoài. Bạn có thể sử dụng bảng định tuyến toàn cầu (VRF mặc định) hoặc xác định các VRF cụ thể cho các hub-border router.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface loopback interface-number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Loopback0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address-mask

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.8.1.1 255.255.255.255

Cấu hình địa chỉ IP cho một giao diện trên hub-border router (Border Router 1).
Bước 5 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 6 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain one

Vào chế độ cấu hình domain.
Bước 7 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình Virtual Routing and Forwarding (VRF) cho miền mặc định.

Note Bạn cũng có thể cấu hình định nghĩa VRF cụ thể cho cấu hình hub-border.
Bước 8 border

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# border

Vào chế độ cấu hình border.
Bước 9 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0

Cấu hình vòng lặp được sử dụng làm nguồn để peering với các trang web khác hoặc bộ điều khiển chính.
Bước 10 master [ip-address | local]

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# master 10.8.3.3

Cấu hình địa chỉ IP của hub-master controller. Bạn cũng có thể cấu hình local domain master controller làm master.
Bước 11 exit

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình border và vào chế độ cấu hình VRF.
Bước 12 exit

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình VRF và vào chế độ cấu hình miền.
Bước 13 exit

Ví dụ:

Device(config-domain)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình miền và vào chế độ cấu hình chung.
Bước 14 interface tunnel-name

Ví dụ:

Device(config)# interface Tunnel100

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 15 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.100.84 255.255.255.0

Cấu hình địa chỉ IP cho giao diện tunnel.
Bước 16 domain domain-name path path-name

Ví dụ:

Device(config-if)# domain one path MPLS

Cấu hình Internet Service Provider (ISP). Có hai loại giao diện bên ngoài, enterprise link như giao diện DMVPN tunnel và giao diện internet-bound. Giao diện internet-bound bên ngoài chỉ được cấu hình trên hub site để triển khai internet edge deployment và không thể được phát hiện bởi bất kỳ branch site nào.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng VRF phía trước trên giao diện tunnel cho các liên kết enterprise qua các liên kết ISP internet.

Note Bạn có thể cấu hình nhiều ISP. Nếu bạn đang xác định tên miền cụ thể, ví dụ: domain_cisco, bạn phải chỉ định cùng một tên miền để cấu hình đường dẫn ISP.
Bước 17 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 18 (Optional) show domain domain-name border status

Ví dụ:

Device# show domain one border status

(Tùy chọn) Sử dụng lệnh show command để hiển thị trạng thái của border router.

Cấu Hình Domain Policies

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain default

Vào chế độ cấu hình domain.

Note Bạn có thể cấu hình miền mặc định hoặc xác định miền cụ thể cho cấu hình border. Nếu bạn đang xác định một miền cụ thể, ví dụ: “domain-cisco”, bạn phải cấu hình cùng một miền cho tất cả các thiết bị cho cấu hình PfRv3.
Bước 2 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình các phiên bản Virtual Routing and Forwarding (VRF) cho miền mặc định hoặc miền cụ thể.

Note Bạn có thể cấu hình định nghĩa VRF cụ thể cho cấu hình hub-master controller.
Bước 3 master [hub | branch | transit]

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# master hub

Vào chế độ cấu hình master controller và cấu hình master làm hub. Khi master hub được cấu hình, cấu hình tự động EIGRP SAF được bật theo mặc định và các yêu cầu từ các trang web từ xa được gửi đến hub master controller.
Bước 4 monitor-interval seconds dscp ef

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# monitor-interval 2 dscp ef

Cấu hình khoảng thời gian xác định khoảng thời gian giám sát trên màn hình đi vào.

Note Đối với các ứng dụng quan trọng, khoảng thời gian giám sát được đặt thành 2 giây. Giá trị mặc định là 30 giây. Bạn có thể giảm khoảng thời gian giám sát cho các ứng dụng quan trọng để đạt được sự cố nhanh chóng đối với đường dẫn phụ.
Bước 5 load-balance

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# load-balance

Cấu hình cân bằng tải.

Note Khi cân bằng tải được bật, tất cả lưu lượng truy cập thuộc lớp mặc định đều được cân bằng tải. Khi tính năng cân bằng tải bị tắt, PfRv3 sẽ xóa lớp mặc định này và lưu lượng không được cân bằng tải và được định tuyến dựa trên thông tin bảng định tuyến.
Bước 6 class class-name sequence sequence-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# class VOICE sequence 10

Vào chế độ cấu hình policy class.

Note Giá trị class-name phải được viết hoa tất cả.
Bước 7 match {application | dscp} services-value policy

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc-class)# match dscp ef policy voice

Cấu hình chính sách trên cơ sở DSCP. Bạn có thể chọn giá trị DSCP từ 0 đến 63. Bạn có thể chọn các loại chính sách sau:

 • best-effort
 • bulk-data
 • custom
 • low-latency-data
 • real-time-video
 • scavenger
 • voice

Trong ví dụ này, loại domain policy được cấu hình cho voice.

Bước 8 path-preference path-name fallback path-name

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc-class)# path-preference MPLS fallback INET

Cấu hình tùy chọn đường dẫn cho các ứng dụng.

Note Bạn có thể định cấu hình tối đa năm tùy chọn đường dẫn chính và bốn tùy chọn dự phòng. Các chính sách nhóm có cùng mục đích có thể được định nghĩa theo cùng một tùy chọn đường dẫn lớp. Bạn không thể định cấu hình tùy chọn đường dẫn khác nhau trong cùng một lớp.
Bước 9 priority priority-number [jitter | loss | one-way-delaythreshold threshold-value

Ví dụ:

 

Device(config-domain-vrf-mc-class-type)# priority 2 loss threshold 10

Device(config-domain-vrf-mc-class-type)# priority 1 one-way-delay threshold 600

Device(config-domain-vrf-mc-class-type)# priority 2 jitter threshold 200

Vào chế độ cấu hình class type. Cấu hình giá trị ngưỡng do người dùng xác định đối với loss, jitter, và one-way-delay cho loại chính sách. Giá trị ngưỡng được xác định trong usec.

Note Bạn chỉ có thể cấu hình mức độ ưu tiên của loại lớp cho một chính sách tùy chỉnh. Bạn có thể cấu hình nhiều mức độ ưu tiên cho các chính sách tùy chỉnh.
Bước 10 end

Ví dụ:

Device(config)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Branch Master Controller

Bạn cần cấu hình địa chỉ IP của bộ điều khiển hub-master để thiết lập bộ điều khiển branch-master. Bạn có thể sử dụng bảng định tuyến chung (VRF mặc định) hoặc xác định các VRF cụ thể cho bộ điều khiển branch-master.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface loopback interface-number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Loopback0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address-mask

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.2.10.10 255.255.255.255

Cấu hình địa chỉ IP cho giao diện trên bộ điều khiển branch-master.
Bước 5 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain default

Vào chế độ cấu hình domain.

Note Bạn có thể cấu hình miền mặc định hoặc xác định miền cụ thể cho cấu hình bộ điều khiển master. Nếu bạn đang xác định miền cụ thể, ví dụ: “domain_cisco”, bạn phải cấu hình cùng một miền cho tất cả các thiết bị để cấu hình PfRv3.
Bước 6 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình Virtual Routing and Forwarding (VRF) cho miền mặc định.

Note Bạn cũng có thể cấu hình định nghĩa VRF cụ thể cho cấu hình branch border.
Bước 7 master branch

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# master branch

Cấu hình thiết bị làm master branch.
Bước 8 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# source-interface Loopback0

Cấu hình vòng lặp được sử dụng làm nguồn cho peering với các site khác hoặc master controller.
Bước 9 hub ip-address

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# hub 10.8.3.3

Chỉ định địa chỉ IP của bộ điều khiển hub master.
Bước 10 end

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình miền master controller và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 11 (Optional) show domain domain-name master status

Ví dụ:

Device# show domain one master status

(Tùy chọn) Sử dụng lệnh show để hiển thị trạng thái của bộ điều khiển master.

Cấu Hình Branch Border Router

Thiết bị Router biên trên một branch site phải đăng ký với local master. Bạn không cần cung cấp bất kỳ giao diện bên ngoài nào cho các bộ định tuyến biên trên branch. Các giao diện được học trong quá trình khám phá cùng với path name (màu sắc). Bạn có thể sử dụng bảng định tuyến toàn cầu (VRF mặc định) hoặc xác định các VRF cụ thể cho các bộ định tuyến biên.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain default

Vào chế độ cấu hình domain.
Bước 4 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình Virtual Routing & Forwarding (VRF) cho miền mặc định.

Note Bạn cũng có thể cấu hình định nghĩa VRF cụ thể cho cấu hình branch-border.
Bước 5 border

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# border

Vào chế độ cấu hình border.
Bước 6 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0

Cấu hình địa chỉ vòng lặp loopback được sử dụng làm nguồn để peering với các site khác hoặc bộ điều khiển master.
Bước 7 master ip-address

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# master 10.1.1.1

Chỉ định địa chỉ IP của bộ điều khiển branch-master.
Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình border và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 (Optional) show domain domain-name border status

Ví dụ:

Device# show domain one border status

(Tùy chọn) Sử dụng lệnh show để hiển thị trạng thái của bộ định tuyến viền

Cấu Hình Branch Master Controller Và Border Router

  Command or Action Purpose
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface loopback interface-number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Loopback0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address-mask

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.2.12.12 255.255.255.255

Cấu hình địa chỉ IP cho giao diện trên bộ điều khiển branch master.
Bước 5 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 6 domain {domain-name | default}

Ví dụ:

Device(config)# domain default

Vào chế độ cấu hình domain.
Bước 7 vrf {vrf-name | default}

Ví dụ:

Device(config-domain)# vrf default

Cấu hình Virtual Routing and Forwarding (VRF) cho miền mặc định.
Bước 8 border

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf)# border

Vào chế độ cấu hình border.
Bước 9 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0

Cấu hình vòng lặp được sử dụng làm nguồn để peering với các site khác hoặc bộ điều khiển chính.
Bước 10 master local

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-br)# master local

Cấu hình địa chỉ IP cục bộ của thiết bị làm bộ điều khiển branch-master.
Bước 11 master branch

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# master branch

Cấu hình loại master của thiết bị dưới dạng branch.
Bước 12 source-interface loopback interface-number

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# source-interface Loopback0

Cấu hình loopback được sử dụng làm nguồn để peering với các site khác hoặc bộ điều khiển master.
Bước 13 hub ip-address

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# hub 10.8.3.3

Cấu hình địa chỉ IP của bộ điều khiển hub-master.
Bước 14 end

Ví dụ:

Device(config-domain-vrf-mc)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

XÁC THỰC CẤU HÌNH PERFORMANCE ROUTING VERSION 3 TRÊN CÁC THIẾT BỊ ROUTER CISCO

Xác Thực Cấu Hình Hub Master Controller

Sử dụng các lệnh show sau đây theo bất kỳ thứ tự nào để xác minh trạng thái của bộ điều khiển hub-master.

Bước 1: show domain domain-name master policy

Lệnh này hiển thị thông tin chính sách được hiển thị trên bộ điều khiển hub-master.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng bộ điều khiển hub-master được cấu hình chính xác.

 • Trạng thái policy publishing cho các site từ xa.
 • Ngưỡng policy cho mỗi lớp dựa trên DSCP hoặc ứng dụng.
 • Class mặc định được bật.

Bảng dưới đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra của lệnh.

Trường Mô tả
No policy publish pending Chỉ định nếu việc policy publishing đang chờ xử lý cho các site từ xa.
class Tên loại class.
path-preference Chỉ định đường dẫn ưu tiên cho loại class.
match Chỉ định giá trị DSCP để khớp với một loại chính sách.
priority Chỉ định ngưỡng chính sách chi tiết cho mỗi class, dựa trên DSCP hoặc ứng dụng.

Bước 2: show domain domain-name master status

Lệnh này hiển thị trạng thái của bộ điều khiển hub-master.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng bộ điều khiển hub-master được cấu hình chính xác.

 • Trạng thái hoạt động là Up.
 • Trạng thái cấu hình là Up.
 • Giao diện bên ngoài với tên đường dẫn thích hợp được xác định.
 • Cân bằng tải được kích hoạt.
 • Các kênh mặc định để chia sẻ tải được bật và cấu hình.

Bảng dưới đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra của lệnh.

Trường Mô tả
Instance Type Hiển thị loại phiên bản của thiết bị.
Operational Status Hiển thị trạng thái hoạt động của hub.
Configured Status Hiển thị trạng thái cấu hình của hub.
Load Balancing Hiển thị trạng thái cân bằng tải. Nếu cân bằng tải được bật, bộ điều khiển master sẽ cân bằng tải lưu lượng class mặc định giữa tất cả các giao diện bên ngoài.
Borders Hiển thị thông tin của các bộ định tuyến viền được kết nối với bộ điều khiển hub master.
Number of default Channels Hiển thị số lượng channel được cấu hình.

Bước 3: show domain domain-name master exits

Lệnh này hiển thị tóm tắt các giao diện bên ngoài được cấu hình tại trang hub.

Kiểm tra các trường sau đây để đảm bảo bộ điều khiển hub-master được cấu hình chính xác.

 • Dung lượng giao diện bên ngoài.
 • Sử dụng đầu ra.
 • Số lớp lưu lượng trên mỗi DSCP trên giao diện bên ngoài.
 • Phạm vi sử dụng đầu ra.

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
BR address Địa chỉ IP của các bộ định tuyến biên được cấu hình tại hub site.
type Loại của giao diện. Internal hoặc external.
Path Tên của path.
Egress capacity Dung lượng đầu ra của giao diện.
DSCP Số lưu lượng được phân loại được cấu hình cho mỗi DSCP trên các giao diện bên ngoài.

Bước 4: show domain domain-name master peering

Lệnh này hiển thị thông tin peering của bộ điều khiển hub-master.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng bộ điều khiển hub-master được cấu hình chính xác.

 • Trạng thái peering
 • Trạng thái cent-policy
 • Trạng thái PMI
 • Trạng thái dịch vụ chung

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Peering state Trạng thái của peering.
Subscribed services Liệt kê trạng thái của các dịch vụ đã đăng ký.
Published services Các dịch vụ được xuất bản bởi bộ điều khiển hub-master cho các site từ xa.

Bước 5: show derived-config | section eigrp

Lệnh này hiển thị nếu EIGRP SAF được cấu hình tự động.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng bộ điều khiển hub-master được cấu hình chính xác:

 • Cấu hình EIGRP SAF được bật tự động
 • Trạng thái EIGRP SAF peering giữa các hub và branch site

Bước 6: show domain domain-name master discovered-sites

Lệnh này hiển thị các site được kết nối từ xa với các site trung tâm.

Xác Thực Cấu Hình Hub Border Router

Sử dụng các lệnh show sau đây theo bất kỳ thứ tự nào để xác minh trạng thái của hub border router

Bước 1: show domain domain-name border status

Lệnh này hiển thị trạng thái của các bộ định tuyến biên được cấu hình tại hub site.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo các hub-border router được cấu hình chính xác.

 • Trạng thái border là Up
 • Giao diện bên ngoài được liệt kê với tên path chính xác
 • Yêu cầu tối thiểu được đáp ứng

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Instance Status Hiển thị trạng thái của các yêu cầu.
Master Địa chỉ IP của bộ điều khiển master.
Minimum Requirement Hiển thị trạng thái yêu cầu tối thiểu của border router (bộ định tuyến viền).
External Wan interfaces Hiển thị thông tin của giao diện bên ngoài được cấu hình trên border router.
Auto Tunnel information Hiển thị thông tin cấu hình auto-tunnel.

Bước 2: show domain domain-name border peering

Lệnh này hiển thị trạng thái peering của border router.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo bộ định tuyến hub-border được cấu hình chính xác.

 • Trạng thái peering
 • Trạng thái PMI
 • Trạng thái Site-perfix
 • Trạng thái dịch vụ chung

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Peering state Trạng thái peering.
Peering type Loại của peering.
Subscribed service Liệt kê trạng thái của các dịch vụ đã đăng ký.
Published services Các dịch vụ được xuất bản bởi bộ định tuyến hub-border tới các site từ xa.

Bước 3: show platform software pfrv3 rp active smart-probe

Lệnh này hiển thị trạng thái đầu dò thông minh PrFv3 trên các thiết bị Router Cisco ASR 1000 Series được cấu hình tại hub site.

Bước 4: show platform software pfrv3 rp active smart-probe

Lệnh này hiển thị thông tin nền tảng phần cứng trên các thiết bị Router Cisco ASR 1000 Series được cấu hình tại hub site.

Xác Thực Cấu Hình Branch Master Controller

Sử dụng các lệnh show sau đây theo bất kỳ thứ tự nào để xác minh trạng thái của bộ điều khiển branch master.

Bước 1: show domain domain-name master status

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển branch master.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra của bộ điều khiển branch master.

 • Giao diện bên ngoài được liệt kê với tên đường dẫn chính xác
 • Yêu cầu tối thiểu được đáp ứng
 • Tên đường dẫn là chính xác

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Instance Type Hiển thị loại phiên bản của thiết bị.
Operational Status Hiển thị trạng thái hoạt động của bộ điều khiển branch-master.
Configured Status Hiển thị trạng thái cấu hình của bộ điều khiển branch-master.
Load Balancing Hiển thị trạng thái cân bằng tải. Nếu cân bằng tải được bật trên bộ điều khiển hub-master, thì bộ điều khiển branch-master sẽ nhận được lưu lượng cân bằng tải.
Borders Hiển thị thông tin của các bộ định tuyến viền được kết nối với bộ điều khiển branch-master, và các giao diện bên ngoài được kết nối với tên path.

Bước 2: show domain domain-name master policy

Lệnh này hiển thị thông tin chính sách nhận được từ bộ điều khiển hub-master.

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
class Tên loại class.
path-preference Chỉ định path ưu tiên cho loại class.
match Chỉ định giá trị DSCP để khớp với một loại policy.
priority Chỉ định ngưỡng policy chi tiết cho mỗi class, dựa trên DSCP hoặc ứng dụng.

Xác Thực Cấu Hình Branch Border

Sử dụng các lệnh show sau đây theo bất kỳ thứ tự nào để xác minh trạng thái của bộ định tuyến branch-border.

Bước 1: show domain domain-name border status

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái của các bộ định tuyến branch-border.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng các bộ định tuyến branch-border được cấu hình chính xác:

 • Trạng thái border là Up
 • Giao diện bên ngoài được liệt kê với tên path chính xác
 • Yêu cầu tối thiểu được đáp ứng

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Instance Status Hiển thị trạng thái phiên bản của thiết bị.
Master Hiển thị địa chỉ IP của bộ điều khiển local-master.
Connection Status with Master Hiển thị trạng thái kết nối với bộ điều khiển master.

 • UP: Cho biết kết nối thành công và thông tin chính sách được truyền từ bộ điều khiển chính đến bộ định tuyến viền.
External Wan Interfaces Hiển thị thông tin về giao diện tunnel WAN bên ngoài được kết nối với bộ điều khiển branch-master.

Bước 2: show eigrp service-family ipv4 neighbors detail

Lệnh này hiển thị thông tin SAF ngang hàng của bộ điều khiển master cục bộ.

Bước 3: show domain domain-name master peering

Lệnh này hiển thị thông tin ngang hàng của bộ điều khiển branch-master.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo rằng các bộ định tuyến branch-border được cấu hình chính xác:

 • Trạng thái ngang hàng
 • Trạng thái PMI
 • Trạng thái Site-perfix
 • Trạng thái dịch vụ chung

Bảng sau đây mô tả các trường quan trọng được hiển thị trong đầu ra lệnh.

Trường Mô tả
Peering state Trạng thái của peering.
Subscribed services Hiển thị danh sách dịch vụ đã đăng ký.
Published services Hiển thị các dịch vụ do bộ điều khiển branch-master xuất bản cho các bộ định tuyến branch-border.

Bước 4: show domain domain-name border pmi

Lệnh này hiển thị thông tin giám sát hiệu suất được áp dụng trên các giao diện bên ngoài.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo bộ định tuyến branch-border được cấu hình chính xác và các màn hình hiệu suất được áp dụng chính xác trên các giao diện bên ngoài.

 • Kích hoạt chính sách đi vào
 • Kích hoạt chính sách đi ra
 • Trạng thái PMI

Bước 5: show flow monitor type performance-monitor

Lệnh này hiển thị thông tin giám sát luồng để giám sát hiệu suất thụ động trên giao diện đầu ra của mạng WAN. Màn hình lưu lượng được tạo tự động.

Kiểm tra các trường sau trong đầu ra để đảm bảo bộ định tuyến branch-border được cấu hình chính xác.


THEO DÕI PERFORMANCE ROUTING VERSION 3 TRÊN CÁC THIẾT BỊ ROUTER CISCO

Theo Dõi Site Prefix

Tiền tố site là tiền tố nội bộ cho mỗi site. Cơ sở dữ liệu tiền tố site nằm trên cả bộ điều khiển master và bộ định tuyến biên. Tiền tố site được học từ việc giám sát lưu lượng di chuyển theo hướng đi ra trên giao diện WAN.

 • Cơ sở dữ liệu tiền tố site tại hub site tìm hiểu các tiền tố site và nguồn gốc của chúng từ cả luồng đi ra cục bộ và quảng bá từ các thiết bị ngang hàng từ xa.
 • Cơ sở dữ liệu tiền tố site tại bộ định tuyến border tìm hiểu các tiền tố site và nguồn gốc của chúng chỉ từ các quảng bá của thiết bị ngang hàng từ xa.

Bước 1: show domain domain-name master site-prefix

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái tiền tố site của bộ điều khiển hub master.

Bước 2: show domain domain-name border site-prefix

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái tiền tố site của bộ định tuyến hub-border

Bước 3: show domain domain-name border pmi | begin prefix-learn

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái tiền tố site được học thông qua bộ định tuyến hub-border

Theo Dõi Traffic Classes

PfRv3 quản lý tập hợp các luồng được gọi là các lớp lưu lượng. Lớp lưu lượng là tập hợp của luồng đi đến cùng một tiền tố đích, có cùng DSCP và tên ứng dụng (nếu các chính sách dựa trên ứng dụng được sử dụng).

Các lớp lưu lượng được chia thành các nhóm sau:

 • Các lớp lưu lượng hiệu suất: Đây là lớp lưu lượng nơi các chỉ số hiệu suất được xác định cho loại chính sách
 • Các lớp lưu lượng truy cập không hiệu suất: Đây là lớp lưu lượng truy cập mặc định và không có bất kỳ chỉ số hiệu suất nào được liên kết với nó.

Bộ điều khiển master-hub học các lớp lưu lượng bằng cách giám sát lưu lượng di chuyển theo hướng đi ra trên giao diện WAN.

Bước 1: show domain domain-name master traffic-classes summary

Lệnh này hiển thị thông tin tóm tắt của tất cả các lớp lưu lượng.

Bước 2: show domain domain-name master traffic-classes

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái của lớp lưu lượng cho bộ điều khiển hub-master.

Bước 3: show domain domain-name master traffic-classes policy policy-name

Lệnh này hiển thị sự xuất hiện của các vấn đề về hiệu suất trong một lớp lưu lượng chính sách.

Lệnh Nền Tảng Cisco IOS XE

Để xem các lớp lưu lượng trên nền tảng Cisco IOS XE, hãy sử dụng các lệnh show sau theo bất kỳ thứ tự nào:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 show platform software pfrv3 rp active route-control traffic-class Lệnh này hiển thị thông tin lớp lưu lượng cho một nền tảng.
Bước 2 show platform software pfrv3 fp active route-control traffic-class Lệnh này hiển thị thông tin lớp lưu lượng cho một nền tảng.
Bước 3 show platform hardware qfp active feature pfrv3 client route-control traffic-class detail Lệnh này hiển thị thông tin phần cứng cho chính sách đã cấu hình.
Bước 4 show platform software interface rp active name interface-name Lệnh này hiển thị thông tin giao diện đầu vào cho PfRv3.
Bước 5 show platform software interface fp active name interface-name Lệnh này hiển thị thông tin giao diện đầu vào cho PfRv3.
Bước 6 show platform hardware qfp active interface if-name interface-name Lệnh này hiển thị thông tin giao diện trong đường dẫn mặt phẳng dữ liệu cho PfRv3.

Theo Dõi Channel

Channel là sự kết hợp duy nhất của ID site đích, tên đường dẫn và giá trị DSCP. Một kênh được tạo khi có một giá trị DSCP mới hoặc một giao diện hoặc một site được thêm vào mạng. Hiệu suất được đo trên mỗi channel trên site từ xa và phản hồi được gửi đến trang nguồn trong trường hợp lỗi hiệu suất.

Bước 1: show domain domain-name master channels dscp ef

Lệnh này hiển thị thông tin channel từ hub site. Bạn có thể xem thông tin của một channel đang hoạt động và dự phòng bằng cách sử dụng lệnh này.

Bước 2: show domain domain-name master channels link-name path-name

Lệnh này hiển thị thông tin trạng thái channel và cảnh báo vượt ngưỡng không thể truy cập (TCA) và xuất theo yêu cầu (ODE) trên bộ điều khiển hub-master.

Bước 3: show domain domain-name border channels

Lệnh này hiển thị thông tin channel từ hub-border site.

Bước 4: show domain domain-name border exporter statistics

Lệnh này hiển thị thông tin thống kê border site exporter.

Bước 5: show domain domain-name border channels parent-route

Lệnh này hiển thị thông tin route chính của border channel.

Bước 6: show domain domain-name border parent-route

Lệnh này hiển thị thông tin route chính của một channel.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80