Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco

CISCO DISCOVERY PROTOCOL VERSION 2 TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Cisco Discovery Protocol (CDP) Version 2 trên các thiết bị Router Cisco là giao thức Layer 2, không phụ thuộc vào media và network, cho phép các ứng dụng mạng tìm hiểu về các thiết bị được kết nối trực tiếp ở gần. Giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các thiết bị Router Cisco bằng cách khám phá các thiết bị này, xác định cách chúng được cấu hình và cho phép các hệ thống sử dụng các giao thức lớp mạng khác nhau tìm hiểu về nhau.

Giao thức CDP Version 2 được bật theo mặc định. Mỗi bộ định tuyến Cisco được cấu hình cho Cisco Discovery Protocol Version 2 sẽ giới thiệu ít nhất 1 địa chỉ mà tại đó thiết bị có thể nhận tin nhắn và tin nhắn đến địa chỉ phát đa hướng well-known 01:00:0C:CC:CC:CC. Các thiết bị phát hiện ra nhau bằng cách lắng nghe tại địa chỉ đó. Nó cũng lắng nghe các tin nhắn để tìm hiểu khi giao diện trên các thiết bị khác hoạt động hoặc ngừng hoạt động.

Quảng cáo chứa thông tin về thời gian tồn tại, cho biết khoảng thời gian mà thiết bị nhận sẽ lưu giữ thông tin CDP trước khi loại bỏ nó. Theo mặc định, quảng cáo được hỗ trợ và định cấu hình trong phần mềm của Cisco được gửi 60 giây một lần trên các giao diện hỗ trợ tiêu đề Subnetwork Access Protocol (SNAP). Các thiết bị của Cisco không bao giờ chuyển tiếp các gói Cisco Discovery Protocol. Các thiết bị của Cisco hỗ trợ Cisco Discovery Protocol lưu trữ thông tin nhận được trong một bảng. Thông tin trong bảng này được làm mới mỗi khi nhận được quảng cáo và thông tin về một thiết bị sẽ bị hủy sau khi bỏ qua ba quảng cáo từ thiết bị đó.

Một số thông tin mà Cisco Discovery Protocol có thể tìm hiểu bao gồm:

 • Phiên bản Cisco IOS chạy trên thiết bị
 • Nền tảng phần cứng của thiết bị
 • Địa chỉ IP của giao diện trên thiết bị
 • Các thiết bị được kết nối cục bộ quảng cáo Cisco Discovery Protocol
 • Các giao diện hoạt động trên Router Cisco
 • Hostname
 • Cài đặt song công
 • VLAN Trunking Protocol (VTP) domain
 • Native VLAN

Cisco Discovery Protocol Version 2 cung cấp các tính năng theo dõi thông minh hơn so với các tính năng có sẵn trong Cisco Discovery Protocol Version 1. Một trong những tính năng có sẵn là cơ chế báo cáo nâng cao để theo dõi lỗi nhanh hơn, giúp giảm thời gian ngừng hoạt động của mạng. Các lỗi được báo cáo bao gồm VLAN ID gốc (IEEE 802.1Q) không khớp trên các cổng được kết nối và trạng thái song công cổng không khớp giữa các thiết bị được kết nối. Thông báo về các lỗi được báo cáo có thể được gửi tới console hoặc tới logging server.

Bạn có thể sử dụng các lệnh show để nhận đầu ra chi tiết trên các miền quản lý VTP và chế độ song công của các thiết bị lân cận, bộ đếm liên quan đến Cisco Discovery Protocol và VLAN ID của các cổng được kết nối.


CẤU HÌNH CISCO DISCOVERY PROTOCOL VERSION 2 TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco

Để có thể sử dụng tính năng CDP Version 2 trên Router Cisco, hãy thực hiện các tác vụ sau.

Vô Hiệu Hóa Và Kích Hoạt Cisco Discovery Protocol Trên Router Cisco

Vô Hiệu Hóa Cisco Discovery Protocol Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 no cdp run

Ví dụ:

Device(config)# no cdp run

 

Tắt Cisco Discovery Protocol trên thiết bị Router Cisco được hỗ trợ.

 

Bước 4 end

Ví dụ:

Device(config)# end

 

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

Kích Hoạt Cisco Discovery Protocol Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 cdp run

Ví dụ:

Device(config)# cdp run

 

Bật Cisco Discovery Protocol trên thiết bị Router Cisco được hỗ trợ.

 

Bước 4 end

Ví dụ:

Device(config)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Vô Hiệu Hóa Và Kích Hoạt Cisco Discovery Protocol Trên Giao Diện Được Hỗ Trợ

Vô Hiệu Hóa Cisco Discovery Protocol Trên Giao Diện Được Hỗ Trợ

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 interface type number [name-tag] Cấu hình giao diện được chỉ định và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 4 no cdp enable

Ví dụ:

Device(config-if)# no cdp enable

 

Vô hiệu hóa Cisco Discovery Protocol trên giao diện.

Note    Nếu cách đóng gói của một giao diện bị thay đổi, thì Cisco Discovery Protocol sẽ được bật lại trên giao diện đó ngay cả khi Cisco Discovery Protocol đã bị tắt trước đó.

 

Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

 

Thoát khỏi chế độ EXEC đặc quyền.

 

Kích Hoạt Cisco Discovery Protocol Trên Giao Diện Được Hỗ Trợ

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 interface type number [name-tag]

Ví dụ:

Device(config)# interface Gigabitethernet 1/0/1

 

Cấu hình giao diện đã chỉ định và đặt CLI ở chế độ cấu hình giao diện.

Note    Nếu cách đóng gói của một giao diện bị thay đổi, Cisco Discovery Protocol sẽ được bật lại giao diện đó, ngay cả khi Cisco Discovery Protocol đã bị tắt trước đó.

 

Bước 4 cdp enable

Ví dụ:

Device(config-if)# cdp enable

 

Bật Cisco Discovery Protocol trên giao diện.

 

Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

 

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cài Đặt Transmission Timer Và Hold Time Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 cdp timer seconds

Ví dụ:

Device(config)# cdp timer 30

 

Chỉ định tần suất truyền các gói Cisco Discovery Protocol.

 

Bước 4 cdp holdtime seconds

Ví dụ:

Device(config)# cdp holdtime 90

 

Chỉ định thời gian mà thiết bị nhận sẽ lưu giữ thông tin trước khi loại bỏ thông tin đó.

 

Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config)# end

 

Vào chế độ EXEC đặc quyền.

 

Vô Hiệu Hóa Và Kích Hoạt Lại Quảng Cáo Của Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco

Việc phát quảng cáo của Cisco Discovery Protocol Version 2 được bật theo mặc định trên các thiết bị Router Cisco. Để tắt hoặc bật lại tính năng này, hãy thực hiện các tác vụ sau.

Vô Hiệu Hóa Quảng Cáo Của Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 no cdp advertise-v2

Ví dụ:

Device(config)# no cdp advertise-v2

 

Vô hiệu hóa việc quảng cáo của Cisco Discovery Protocol Version 2.
Bước 4 end

Ví dụ:

Device(config)# end

 

Thoát khỏi chế độ EXEC đặc quyền.

 

Kích Hoạt Lại Quảng Cáo Của Cisco Discovery Protocol Version 2 Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 cdp advertise-v2

Ví dụ:

Device(config)# cdp advertise-v2

 

Cho phép phát quảng cáo Cisco Discovery Protocol Version 2.

 

Bước 4 end

Ví dụ:

Device(config)# end

 

Thoát khỏi chế độ EXEC đặc quyền.

 

Giám Sát Và Duy Trì Cisco Discovery Protocol Trên Router Cisco

Thực hiện tác vụ này để giám sát và duy trì Cisco Discovery Protocol trên thiết bị Router Cisco. Nhiệm vụ này và tất cả các bước của nó là tùy chọn và các bước có thể được thực hiện theo trình tự bất kỳ.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 clear cdp counters

Ví dụ:

Device# clear cdp counters

 

Đặt lại bộ đếm lưu lượng Cisco Discovery Protocol về 0.

 

Bước 3 clear cdp table

Ví dụ:

Device# clear cdp table

 

Xóa bảng chứa thông tin Cisco Discovery Protocol về các neighbor.

 

Bước 4 show cdp

Ví dụ:

Device# show cdp

 

Hiển thị khoảng thời gian giữa các quảng cáo, số (tính bằng giây) mà quảng cáo hợp lệ cho một cổng nhất định và phiên bản của quảng cáo.

 

Bước 5 show cdp entry device-name [protocol | version]

Ví dụ:

Device# show cdp entry test-device protocol

 

Hiển thị thông tin về neighbor cụ thể.

 

Bước 6 show cdp interface [type number]

Ví dụ:

Device# show cdp interface

 

Hiển thị thông tin về các giao diện Cisco Discovery Protocol được bật.

 

Bước 7 show cdp neighbors [type number] [detail]

Ví dụ:

Device# show cdp neighbors

 

Hiển thị loại thiết bị đã được phát hiện, tên của thiết bị, số lượng và loại giao diện cục bộ (port), thời gian (tính bằng giây) quảng cáo Cisco Discovery Protocol có hiệu lực đối với giao diện, loại thiết bị, số sản phẩm thiết bị, và ID cổng.

 • Từ khóa detail hiển thị thông tin về VLAN ID gốc, chế độ song công và tên miền VTP được liên kết với các thiết bị lân cận

 

Bước 8 show cdp traffic

Ví dụ:

Device# show cdp traffic

 

Hiển thị thông tin về lưu lượng Cisco Discovery Protocol, bao gồm số lượng gói được gửi và nhận cũng như lỗi tổng kiểm tra.

 

Bước 9 show debugging

Ví dụ:

Device# show debugging

 

Hiển thị thông tin về các loại gỡ lỗi được bật cho thiết bị.

 


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80