Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Trên Router Cisco

EIGRP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) trên các thiết bị Router Cisco là phiên bản nâng cao của Interior Gateway Routing Protocol (IGRP). Các thuộc tính hội tụ và hiệu quả hoạt động của EIGRP đã được cải thiện đáng kể so với IGRP và IGRP hiện đã lỗi thời.

Công nghệ hội tụ của EIGRP dựa trên thuật toán gọi là Diffusing Update Algorithm (DUAL). Thuật toán đảm bảo hoạt động không có vòng lặp mọi lúc trong suốt quá trình tính toán route và cho phép đồng bộ hóa tất cả các thiết bị liên quan đến thay đổi cấu trúc liên kết. Các thiết bị không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi cấu trúc liên kết không liên quan đến việc tính toán lại.

Các tính năng EIGRP bao gồm:

 • Tăng độ rộng mạng: Với IP Routing Information Protocol (RIP), độ rộng lớn nhất có thể có của mạng của bạn là 15 bước nhảy. Khi EIGRP được bật, chiều rộng lớn nhất có thể được tăng lên 100 bước nhảy và số liệu EIGRP đủ lớn để hỗ trợ hàng nghìn bước nhảy.
 • Hội tụ nhanh: Thuật toán DUAL cho phép thông tin định tuyến hội tụ nhanh như bất kỳ giao thức định tuyến hiện có nào.
 • Cập nhật từng phần: EIGRP gửi các cập nhật gia tăng khi trạng thái của đích thay đổi, thay vì gửi toàn bộ nội dung của bảng định tuyến. Tính năng này giảm thiểu băng thông cần thiết cho các gói EIGRP.
 • Cơ chế khám phá thiết bị lân cận: Cơ chế hello mechanism với giao thức đơn giản này được sử dụng để tìm hiểu về các thiết bị lân cận
 • Chia tỉ lệ: EIGRP chia tỉ lệ cho các mạng lớn

CẤU HÌNH EIGRP TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Trên Router Cisco

Kích Hoạt Cấu Hình Hệ Thống EIGRP Autonomous Trên Router Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 1

 

Cấu hình quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 network network-number

Ví dụ:

Device(config-router)# network 172.16.0.0

 

Liên kết mạng với quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-router)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Kích Hoạt Cấu Hình Có Tên EIGRP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Cấu hình quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Nhập một trong các thông tin sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 network ip-address [wildcard-mask]

Ví dụ:

Device(config-router-af)# network 172.16.0.0

 

Chỉ định một mạng cho quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 6 end

Ví dụ:

Device(config-router-af)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family và quay lại chế độ đặc quyền EXEC.

 

Cấu Hình Các Tham Số EIGRP Tùy Chọn Trong Cấu Hình Được Đặt Tên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong các hành động sau:

 • address-family ipv4 [unicast] [vrf vrf-name] [multicastautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 network ip-address [wildcard-mask]

Ví dụ:

Device(config-router-af)# network 172.16.0.0

 

Chỉ định một mạng cho quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 6 metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 k6

Ví dụ:

Device(config-router-af)# metric weights 0 2 0 2 0 0 0

 

(Tùy chọn) Điều chỉnh chỉ số EIGRP hoặc giá trị K.

 • EIGRP sử dụng công thức sau để xác định tổng số liệu 32-bit cho mạng:

Số liệu EIGRP = 256*((K1*Bw) + (K2*Bw)/(256-Load) + (K3*Delay)*(K5/(Reliability + K4)))

 • EIGRP sử dụng công thức sau để xác định tổng số liệu 64-bit cho mạnh:

Số liệu EIGRP = 256*((K1*Throughput) + (K2*Throughput)/(256-Load) + (K3*Latency)+ (K6*Extended Attributes))*(K5/(Reliability + K4)))

Note    Nếu K5 bằng 0, thì (K5/ (Reliability + K4)) được xác định là 1.

 

Bước 7 af-interface interface-type interface-number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# af-interface gigabitethernet 0/0/1

 

Vào chế độ cấu hình giao diện address family và cấu hình các lệnh EIGRP dành riêng cho giao diện..

 

Bước 8 passive-interface

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# passive-interface

 

Loại bỏ các gói hello EIGRP hello packets và cập nhật định tuyến trên các giao diện trong khi vẫn bao gồm các địa chỉ giao diện trong cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết.

 

Bước 9 bandwidth-percent maximum-bandwidth-percentage

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# bandwidth-percent 75

 

Cấu hình phần trăm băng thông có thể được sử dụng bởi EIGRP address family trên một giao diện

 

Bước 10 exit-af-interface

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# exit-af-interface

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện address family.

 

Bước 11 topology {base | topology-name tid number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# topology base

 

Cấu hình quy trình EIGRP để định tuyến lưu lượng IP trong trường hợp cấu trúc liên kết được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family.

 

Bước 12 offset-list [access-list-number | access-list-name] {in | outoffset [interface-type interface-number]

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# offset-list 21 in 10 gigabitethernet 6/2

 

(Tùy chọn) Áp dụng giá trị bù cho chỉ số định tuyến.

 

Bước 13 no auto-summary

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# no auto-summary

 

(Tùy chọn) Tắt tính năng tóm tắt tự động.

Note    Tóm tắt tự động được bật theo mặc định.

 

Bước 14 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# end

 

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Hệ Thống EIGRP Redistribution Autonomous

Thực hiện tác vụ này để cấu hình phân phối lại các chỉ số giao thức không phải EIGRP thành các chỉ số EIGRP và để định cấu hình khoảng cách quản trị EIGRP trong cấu hình hệ thống tự trị EIGRP.

Bạn phải sử dụng một số liệu mặc định để phân phối lại một giao thức vào EIGRP, trừ khi bạn sử dụng lệnh redistribute.

Các chỉ số mặc định chỉ được hỗ trợ khi bạn đang phân phối lại từ EIGRP hoặc các tuyến tĩnh.

Khoảng cách quản trị là xếp hạng về độ tin cậy của nguồn thông tin định tuyến, chẳng hạn như một bộ định tuyến riêng lẻ hoặc một nhóm các bộ định tuyến. Về mặt số lượng, khoảng cách quản trị là một số nguyên từ 0 đến 255. Nói chung, giá trị càng cao thì xếp hạng tin cậy càng thấp. Khoảng cách quản trị là 255 có nghĩa là nguồn thông tin định tuyến hoàn toàn không thể tin cậy được và nên được bỏ qua.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 network ip-address [wildcard-mask]

Ví dụ:

Device(config-router)# network 172.16.0.0

 

Liên kết mạng với quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 5 redistribute protocol

Ví dụ:

Device(config-router)# redistribute rip

 

Phân phối lại các tuyến từ miền định tuyến này sang miền định tuyến khác.

 

Bước 6 distance eigrp internal-distance external-distance

Ví dụ:

Device(config-router)# distance eigrp 80 130

 

Cho phép sử dụng hai khoảng cách quản trị distances: internal và external.

 

Bước 7 default-metric bandwidth delay reliability loading mtu

Ví dụ:

Device(config-router)# default-metric 1000 100 250 100 1500

 

Đặt số liệu cho EIGRP.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-router)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Hệ Thống EIGRP Route Summarization Autonomous

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 101

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 no auto-summary

Ví dụ:

Device(config-router)# no auto-summary

 

Tắt tự động tóm tắt các tuyến mạng con thành các tuyến network-level.

 

Bước 5 exit

Ví dụ:

Device(config-router)# exit

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình bộ định tuyến

 

Bước 6 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface Gigabitethernet 1/0/3

 

Vào chế độ cấu hình giao diện

 

Bước 7 no switchport

Ví dụ:

Device(config-if)# no switchport

 

Đặt một giao diện vào chế độ Layer 3

 

Bước 8 bandwidth kpbs

Ví dụ:

bandwidth 56

 

Đặt giá trị băng thông kế thừa và nhận được cho một giao diện.

 

Bước 9 ip summary-address eigrp as-number ip-address mask [admin-distance] [leak-map name]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip summary-address eigrp 100 10.0.0.0 0.0.0.0

 

(Tùy chọn) Cấu hình địa chỉ tóm tắt tổng hợp.

 

Bước 10 ip bandwidth-percent eigrp as-number percent

Ví dụ:

Device(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 209 75

 

(Tùy chọn) Cấu hình phần trăm băng thông mà EIGRP có thể sử dụng trên một giao diện.

 

Bước 11 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình EIGRP Route Summarization Được Đặt Tên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong các hành động sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 af-interface {default | interface-type interface-number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# af-interface gigabitethernet 0/0/1

 

Vào chế độ cấu hình giao diện address family và cấu hình các lệnh EIGRP dành riêng cho giao diện..

 

Bước 6 summary-address ip-address mask [administrative-distance [leak-map leak-map-name]]

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# summary-address 192.168.0.0 255.255.0.0

 

Cấu hình địa chỉ tóm tắt cho EIGRP.

 

Bước 7 exit-af-interface

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# exit-af-interface

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện address family.

 

Bước 8 topology {base | topology-name tid number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# topology base

 

Cấu hình quy trình EIGRP để định tuyến lưu lượng IP trong trường hợp cấu trúc liên kết được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family.

 

Bước 9 summary-metric network-address subnet-mask bandwidth delay reliability load mtu

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# summary-metric 192.168.0.0/16 10000 10 255 1 1500

 

(Tùy chọn) Cấu hình số liệu cố định cho địa chỉ tóm tắt tổng hợp EIGRP.

 

Bước 10 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family và quay lại chế độ EXEC đặc quyền

 

Cấu Hình Hệ Thống Tự Động EIGRP Event Logging

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 101

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 4 eigrp event-log-size size

Ví dụ:

Device(config-router)# eigrp event-log-size 5000010

 

(Tùy chọn) Đặt kích thước của EIGRP event log.

 

Bước 5 eigrp log-neighbor-changes

Ví dụ:

Device(config-router)# eigrp log-neighbor-changes

 

(Tùy chọn) Cho phép ghi nhật ký các thay đổi lân cận EIGRP.

 • Theo mặc định, hệ thống ghi nhật ký các thay đổi lân cận EIGRP để giúp bạn theo dõi sự ổn định của hệ thống định tuyến và phát hiện các sự cố.

 

Bước 6 eigrp log-neighbor-warnings [seconds]

Ví dụ:

Device(config-router)# eigrp log-neighbor-warnings 300

 

(Tùy chọn) Cho phép ghi nhật ký các thông báo cảnh báo lận cận EIGRP.

 

Bước 7 end

Ví dụ:

Device(config-router)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình EIGRP Event Logging Được Đặt Tên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong số các hành động sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 eigrp log-neighbor-warnings [seconds]

Ví dụ:

Device(config-router-af)# eigrp log-neighbor-warnings 300

 

(Tùy chọn) Cho phép ghi nhật ký các thông báo cảnh báo EIGRP lân cận.

 

Bước 6 eigrp log-neighbor-changes

Ví dụ:

Device(config-router-af)# eigrp log-neighbor-changes

 

(Tùy chọn) Cho phép ghi nhật ký các thay đổi EIGRP lân cận.

 • Theo mặc định, hệ thống ghi nhật ký các thay đổi EIGRP lân cận để giúp bạn theo dõi sự ổn định của hệ thống định tuyến và phát hiện các sự cố.

 

Bước 7 topology {base | topology-name tid number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# topology base

 

Cấu hình quy trình EIGRP để định tuyến lưu lượng IP trong trường hợp cấu trúc liên kết được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết họ địa chỉ.

 

Bước 8 eigrp event-log-size size

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# eigrp event-log-size 10000

 

(Tùy chọn) Đặt kích thước của EIGRP event log.

 

Bước 9 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Hệ Thống Tự Động Cân Bằng Tải Chi Phí Bằng Nhau Và Không Bằng Nhau

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 101

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 traffic-share balanced

Ví dụ:

Device(config-router)# traffic-share balanced

 

Kiểm soát cách phân phối lưu lượng giữa các tuyến khi nhiều tuyến cho cùng một mạng đích có chi phí khác nhau.

 

Bước 5 maximum-paths number-of-paths

Ví dụ:

Device(config-router)# maximum-paths 5

 

Kiểm soát số lượng tuyến đường song song tối đa mà một giao thức định tuyến IP có thể hỗ trợ.

 

Bước 6 variance multiplier

Ví dụ:

Device(config-router)# variance 1

 

Kiểm soát cân bằng tải trong một mạng lưới dựa trên EIGRP.

 

Step 7 end

Ví dụ:

Device(config-router)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Hệ Thống Tự Động Cân Bằng Tải Chi Phí Bằng Nhau Và Không Bằng Nhau Cho Cấu Hình Được Đặt Tên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong các hành động sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 topology {base | topology-name tid number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# topology base

 

Cấu hình quy trình EIGRP để định tuyến lưu lượng IP trong trường hợp cấu trúc liên kết được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family.

 

Bước 6 traffic-share balanced

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# traffic-share balanced

 

Kiểm soát cách phân phối lưu lượng giữa các tuyến khi nhiều tuyến cho cùng một mạng đích có chi phí khác nhau.

 

Bước 7 maximum-paths number-of-paths

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# maximum-paths 5

 

Kiểm soát số lượng tuyến đường song song tối đa mà một giao thức định tuyến IP có thể hỗ trợ.

 

Bước 8 variance multiplier

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# variance 1

 

Kiểm soát cân bằng tải trong một mạng lưới dựa trên EIGRP.

 

Bước 9 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-topology)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Điều Chỉnh Khoảng Thời Gian Giữa Các Gói Hello Và Thời Gian Giữ Trong Cấu Hình Hệ Thống Autonomous

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp 101

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 exit

Ví dụ:

Device(config-router)# exit

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung

 

Bước 5 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface Gigabitethernet 1/0/9

 

Vào chế độ cấu hình giao diện

 

Bước 6 no switchport

Ví dụ:

Device(config-if)# no switchport

 

Đặt một giao diện vào chế độ Layer 3

 

Bước 7 ip hello-interval eigrp autonomous-system-number seconds

Ví dụ:

Device(config-if)# ip hello-interval eigrp 109 10

 

Cấu hình khoảng thời gian hello cho quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 8 ip hold-time eigrp autonomous-system-number seconds

Ví dụ:

Device(config-if)# ip hold-time eigrp 109 40

 

Cấu hình khoảng thời gian giữ cho quy trình định tuyến EIGRP.
Bước 9 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Điều Chỉnh Khoảng Thời Gian Giữa Các Gói Hello Và Thời Gian Giữ Trong Cấu Hình Được Đặt Tên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong các hành động sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên bản định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 af-interface {default | interface-type interface-number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# af-interface gigabitethernet 0/0/1

 

Vào chế độ cấu hình giao diện address family và cấu hình các lệnh EIGRP dành riêng cho giao diện.

 

Bước 6 hello-interval seconds

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# hello-interval 10

 

Cấu hình khoảng thời gian hello cho cấu hình EIGRP address family được đặt tên.

 

Bước 7 hold-time seconds

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# hold-time 50

 

Cấu hình khoảng thời gian giữ cho cấu hình EIGRP address family được đặt tên.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện address family và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Vô Hiệu Hóa Cấu Hình Hệ Thống Tự Động Split Horizon

Split horizon phân chia kiểm soát việc gửi các bản cập nhật EIGRP và các gói truy vấn. Khi kích hoạt chia chân trời trên một giao diện, các gói cập nhật và truy vấn sẽ không được gửi cho các đích mà giao diện này là bước nhảy tiếp theo. Kiểm soát các bản cập nhật và gói truy vấn theo cách này giúp giảm khả năng lặp định tuyến.

Theo mặc định, Split horizon phân chia được bật trên tất cả các giao diện.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface gigabitethernet 0/1

 

Cấu hình giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện

 

Bước 4 no ip split-horizon eigrp autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-if)# no ip split-horizon eigrp 101

 

Vô hiệu hóa split horizon.

 

Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Vô Hiệu Hóa Cấu Hình Split Horizon Và Next-Hop-Self-Self

EIGRP, theo mặc định, đặt giá trị next-hop thành địa chỉ giao diện đầu ra cục bộ cho các tuyến mà nó đang quảng cáo, ngay cả khi quảng cáo các tuyến đó trở lại từ cùng một giao diện mà chúng đã được học. Thực hiện tác vụ này để thay đổi cài đặt mặc định này và định cấu hình EIGRP để sử dụng giá trị bước nhảy tiếp theo nhận được khi quảng cáo các tuyến này. Vô hiệu hóa next-hop-self chủ yếu hữu ích trong các cấu trúc liên kết spoke-to-spoke của DMVPN.

Theo mặc định, Split Horizon được bật trên tất cả các giao diện.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Device(config)# router eigrp virtual-name1

 

Bật quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

 

Bước 4 Thực hiện một trong các hành động sau:

 • address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number
 • address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 45000

Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên định tuyến EIGRP IPv4 hoặc IPv6.

 

Bước 5 af-interface {default | interface-type interface-number}

Ví dụ:

Device(config-router-af)# af-interface gigabitethernet 0/0/1

 

Vào chế độ cấu hình giao diện address family và cấu hình các lệnh EIGRP dành riêng cho giao diện.

 

Bước 6 no split-horizon

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# no split-horizon

 

Vô hiệu hóa EIGRP split horizon.

 

Bước 7 no next-hop-self [no-ecmp-mode]

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# no next-hop-self no-ecmp-mode

 

(Tùy chọn) Hướng dẫn bộ định tuyến EIGRP sử dụng bước nhảy tiếp theo đã nhận thay vì địa chỉ giao diện đầu ra cục bộ làm bước nhảy tiếp theo.

 • Từ khóa no-ecmp-mode là một cải tiến cho lệnh no next-hop-self. Khi bật từ khóa tùy chọn này, tất cả các đường dẫn đến mạng trong bảng EIGRP được đánh giá để kiểm tra xem các tuyến được quảng cáo từ một giao diện có được học trên cùng một giao diện hay không.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-router-af-interface)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện address family và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Giám Sát Và Duy Trì Cấu Hình Hệ Thống Tự Động EIGRP

Tác vụ này là tùy chọn. Sử dụng các lệnh theo bất kỳ thứ tự nào mong muốn để giám sát và duy trì cấu hình hệ thống tự động EIGRP.

Bước 1   enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Ví dụ:

Device# enable

Bước 2   show ip eigrp [vrf {vrf-name | *}] [autonomous-system-numberaccounting

Hiển thị thông tin tính toán tiền tố cho các quy trình EIGRP.

Ví dụ:

Device# show ip eigrp vrf VRF1 accounting

Bước 3   show ip eigrp events [starting-event-number ending-event-number] [type]

Hiển thị thông tin về các giao diện được cấu hình cho EIGRP.

Ví dụ:

Device# show ip eigrp events

Bước 4   show ip eigrp interfaces [vrf {vrf-name*}] [autonomous-system-number] [type number] [detail]

Hiển thị các neighbor được phát hiện bởi EIGRP.

Ví dụ:

Device# show ip eigrp interfaces

Bước 5   show ip eigrp [vrf {vrf-name | *}] [autonomous-system-numbertopology [ip-address [mask]] | [name] [active | all-links | detail-links | pending | summary | zero-successors]

Hiển thị neighbor được phát hiện bởi EIGRP

Ví dụ:

Device# show ip eigrp neighbors

Bước 6   show ip eigrp [vrf {vrf-name | *}] [autonomous-system-numbertopology [ip-address [mask]] | [name] [active | all-links | detail-links | pending | summary | zero-successors]

Hiển thị các mục trong bảng cấu trúc liên kết EIGRP.

Ví dụ:

Device# show ip eigrp topology

Bước 7   show ip eigrp [vrf {vrf-name | *}] [autonomous-system-number] traffic

Hiển thị số gói EIGRP được gửi và nhận.

Ví dụ:

Device# show ip eigrp traffic

Giám Sát Và Duy Trì Cấu Hình EIGRP Được Đặt Tên

Nhiệm vụ này là tùy chọn. Sử dụng các lệnh theo bất kỳ thứ tự nào mong muốn để giám sát và duy trì cấu hình EIGRP được đặt tên.

Bước 1   enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Ví dụ:

Device# enable

Step 2   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicastaccounting

Hiển thị thông tin tính toán tiền tố cho các quy trình EIGRP.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 22 accounting

Step 3   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicastevents [starting-event-number ending-event-number] [errmsg [starting-event-number ending-event-number]] [sia [starting-event-number ending-event-number]] [type]

Hiển thị thông tin về các sự kiện EIGRP address-family.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 3 events

Step 4   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicastinterfaces [detail] [interface-type interface-number]

Hiển thị thông tin về các giao diện được cấu hình cho EIGRP.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 4453 interfaces

Step 5   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicastneighbors [static] [detail] [interface-type interface-number]

Hiển thị các neighbor được phát hiện bởi EIGRP.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 4453 neighbors

Step 6   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicasttimers

Hiển thị thông tin về bộ định thời EIGRP và thời gian hết hạn.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 4453 timers

Step 7   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicasttopology [topology-name] [ip-address] [active] [all-links] [detail-links] [pending] [summary] [zero-successors] [route-type {connected | external | internal | local | redistributed | summary | vpn}]

Hiển thị các mục trong bảng cấu trúc liên kết EIGRP.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 4453 topology

Step 8   show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicasttraffic

Hiển thị số gói EIGRP được gửi và nhận.

Ví dụ:

Device# show eigrp address-family ipv4 4453 traffic

Step 9   show eigrp plugins [plugin-name] [detailed]

Hiển thị thông tin chung, bao gồm các phiên bản của các tính năng giao thức EIGRP hiện đang chạy trên thiết bị.

Ví dụ:

Device# show eigrp plugins

Step 10   show eigrp protocols [vrf vrf-name]

Hiển thị thêm thông tin về các giao thức EIGRP hiện đang chạy trên thiết bị.

Ví dụ:

Device# show eigrp protocols


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco giá rẻ chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ Định Tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80