Hướng Dẫn Cấu Hình GLBP Trên Router Cisco

GLBP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) hay Giao Thức Cân Bằng Tải Cổng trên Router Cisco cung cấp sao lưu thiết bị tự động cho các máy chủ IP được định cấu hình với một cổng mặc định duy nhất trên mạng LAN IEEE 802.3. Nhiều thiết bị first-hop trên mạng LAN kết hợp để cung cấp một thiết bị IP first-hop ảo duy nhất trong khi chia sẻ tải chuyển tiếp gói IP. Các thiết bị khác trên mạng LAN hoạt động như các thiết bị GLBP dự phòng sẽ hoạt động nếu bất kỳ thiết bị chuyển tiếp hiện có nào bị lỗi.

GLBP thực hiện chức năng tương tự cho người dùng như HSRP và VRRP. HSRP và VRRP cho phép nhiều thiết bị tham gia vào một nhóm thiết bị ảo được cấu hình bằng một địa chỉ IP ảo. Một thành viên được chọn làm thiết bị tích cực để chuyển tiếp các gói được gửi đến địa chỉ IP ảo cho nhóm. Các thiết bị khác trong nhóm là dự phòng cho đến khi thiết bị hoạt động bị lỗi. Các thiết bị dự phòng này có băng thông không sử dụng mà giao thức không sử dụng. Mặc dù có thể định cấu hình nhiều nhóm thiết bị ảo cho cùng một nhóm thiết bị, nhưng máy chủ phải được định cấu hình cho các cổng mặc định khác nhau, dẫn đến gánh nặng hành chính thêm. Ưu điểm của GLBP là nó cung cấp thêm khả năng cân bằng tải trên nhiều thiết bị (cổng) bằng cách sử dụng một địa chỉ IP ảo và nhiều địa chỉ MAC ảo. Tải chuyển tiếp được chia sẻ giữa tất cả các thiết bị trong nhóm GLBP thay vì được xử lý bởi một thiết bị duy nhất trong khi các thiết bị khác không hoạt động. Mỗi máy chủ được cấu hình với cùng một địa chỉ IP ảo và tất cả các thiết bị trong nhóm thiết bị ảo đều tham gia chuyển tiếp các gói.

GLBP sử dụng 3 loại gói khác nhau để hoạt động. Các loại gói là Hello, Request, và Reply. Gói Hello được sử dụng để quảng bá thông tin giao thức. Các gói Hello là phát đa hướng và được gửi khi bất kỳ cổng ảo hoặc bộ chuyển tiếp ảo nào ở trạng thái Speak, Standby hoặc Active. Các gói Request và Reply được sử dụng để gán MAC ảo. Cả hai đều là thông báo unicast đến và đi từ cổng ảo đang hoạt động (AVG).


CẤU HÌNH GLBP TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình GLBP Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình GLBP Trên Router Cisco

Kích Hoạt Và Xác Minh GLBP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number Chỉ định loại và số giao diện, đồng thời vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.21.8.32 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 glbp group ip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 ip 10.21.8.10

Bật GLBP trên giao diện và xác định địa chỉ IP chính của cổng ảo.

 • Sau khi xác định được địa chỉ IP chính, bạn có thể sử dụng lại lệnh glbp group ip với từ khóa secondary để chỉ ra các địa chỉ IP bổ sung được nhóm này hỗ trợ.

Bước 6 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.
Bước 7 show glbp [interface-type interface-number] [group] [state] [brief]

Ví dụ:

 

Device(config)# show glbp 10

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin về các nhóm GLBP trên thiết bị.

 • Sử dụng từ khóa brief tùy chọn để hiển thị một dòng thông tin về từng cổng ảo hoặc trình chuyển tiếp ảo.

Tùy Chỉnh GLBP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface fastethernet 0/0

Chỉ định loại và số giao diện, đồng thời vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.21.8.32 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 glbp group timers [msechellotime [msecholdtime

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 timers 5 18

Cấu hình khoảng thời gian giữa các gói Hello liên tiếp do AVG gửi trong nhóm GLBP.

 • Đối số holdtime chỉ định khoảng thời gian tính bằng giây trước khi thông tin cổng ảo và chuyển tiếp ảo trong gói Hello được coi là không hợp lệ.
 • Từ khóa tùy chọn msec chỉ định rằng đối số sau đây sẽ được biểu thị bằng mili giây, thay vì giây mặc định.
Bước 6 glbp group timers redirect redirect timeout

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 timers redirect 1800 28800

Cấu hình khoảng thời gian mà AVG tiếp tục chuyển hướng máy khách đến AVF. Mặc định là 600 giây (10 phút).

 • Đối số timeout chỉ định khoảng thời gian tính bằng giây trước khi công cụ chuyển tiếp ảo thứ cấp trở nên không hợp lệ. Mặc định là 14.400 giây (4 giờ).
Note  Giá trị 0 cho redirect không thể xóa đối số khỏi phạm vi giá trị có thể chấp nhận được vì các cấu hình có sẵn của phần mềm Cisco IOS đã sử dụng giá trị 0 có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình nâng cấp. Tuy nhiên, cài đặt 0 không được khuyến nghị và nếu được sử dụng, sẽ dẫn đến bộ hẹn giờ chuyển hướng không bao giờ hết hạn. Nếu bộ hẹn giờ chuyển hướng không hết hạn và thiết bị bị lỗi, các máy chủ mới tiếp tục được gán cho thiết bị bị lỗi thay vì được chuyển hướng đến bản sao lưu.
Bước 7 glbp group load-balancing [host-dependent | round-robin | weighted]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 load-balancing host-dependent

Chỉ định phương pháp cân bằng tải được sử dụng bởi GLBP AVG.
Bước 8 glbp group priority level

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 priority 254

Đặt mức độ ưu tiên của cổng trong nhóm GLBP.

 • Giá trị mặc định là 100.
Bước 9 glbp group preempt [delay minimum seconds]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 preempt delay minimum 60

Cấu hình thiết bị để tiếp quản dưới dạng AVG cho nhóm GLBP nếu thiết bị đó có mức độ ưu tiên cao hơn AVG hiện tại.

 • Lệnh này được tắt theo mặc định.
 • Sử dụng từ khóa tùy chọn delayminimum và đối số seconds để chỉ định khoảng thời gian delay nhỏ nhất tính bằng giây trước khi quyền ưu tiên AVG diễn ra.
Bước 10 glbp group name redundancy-name

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 10 name abc123

Cho phép dự phòng IP bằng cách gán tên cho nhóm GLBP.

 • Máy khách dự phòng GLBP phải được cấu hình với cùng một tên nhóm GLBP để máy khách dự phòng và nhóm GLBP có thể được kết nối
Bước 11 exit

Ví dụ:

 

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện và đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.
Bước 12 no glbp sso

Ví dụ:

 

Device(config)# no glbp sso

(Tùy chọn) Tắt hỗ trợ GLBP của SSO.

Cấu Hình Xác Thực GLBP MD5 Bằng Key String

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Ethernet0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện
Bước 5 glbp group-number authentication md5 key-string [ 0 | 7key

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-string d00b4r987654321a

Cấu hình khóa xác thực cho xác thực GLBP MD5.

 • Chuỗi khóa không được dài quá 100 ký tự.
 • Không có tiền tố cho đối số key hoặc chỉ định 0 có nghĩa là khóa không được mã hóa.
 • Chỉ định 7 có nghĩa là khóa được mã hóa. Khóa xác thực key-string sẽ tự động được mã hóa nếu lệnh cấu hình chung service password-encryption được bật.
Bước 6 glbp group-number ip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.10

Bật GLBP trên một giao diện và và xác định địa chỉ IP chính của cổng ảo.
Bước 7 Lặp lại các bước từ 1 đến 6 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 8 end

Ví dụ:

 

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 show glbp

Ví dụ:

 

Device# show glbp

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin GLBP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn. Cuỗi khóa và kiểu xác thực sẽ được hiển thị nếu được cấu hình

Cấu Hình Xác Thực GLBP MD5 Bằng Key Chain

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 key chain name-of-chain

Ví dụ:

Device(config)# key chain glbp2

Bật xác thực cho các giao thức định tuyến và xác định một nhóm khóa xác thực và chuyển sang chế độ cấu hình key-chain.
Bước 4 key key-id

Ví dụ:

 

Device(config-keychain)# key 100

Xác định khóa xác thực trên key chain.

 • Giá trị cho đối số key-id phải là một số.
Bước 5 key-string string

Ví dụ:

 

Device(config-keychain-key)# key-string abc123

Chỉ định chuỗi xác thực cho một khóa và chuyển sang chế độ cấu hình khóa key-chain.

 • Giá trị cho đối số string có thể từ 1 đến 80 ký tự chữ hoa hoặc chữ thường; ký tự đầu tiên không thể là một số.
Bước 6 exit

Ví dụ:

 

Device(config-keychain-key)# exit

Quay lại chế độ cấu hình key-chain.
Bước 7 exit

Ví dụ:

 

Device(config-keychain)# exit

Quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 8 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface Ethernet0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 9 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.21.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 10 glbp group-number authentication md5 key-chain name-of-chain

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-chain glbp2

Cấu hình xác thực key chain MD5 cho xác thực GLBP MD5.

 • Tên của key-chain phải khớp với tên chỉ định trong Bước 3
Bước 11 glbp group-number ip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 1 ip 10.21.0.12

Bật GLBP trên giao diện và xác định địa chỉ IP chính của cổng ảo.
Bước 12 Lặp lại các bước từ 1 đến 10 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 13 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 14 show glbp

Ví dụ:

Device# show glbp

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin GLBP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn. Key-chain và kiểu xác thực sẽ được hiển thị nếu được cấu hình.
Bước 15 show key chain

Ví dụ:

Device# show key chain

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin khóa xác thực.

Cấu Hình Xác Thực GLBP Text

  Command or Action Purpose
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface Ethernet0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 glbp group-number authentication text string

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 10 authentication text stringxyz

Xác thực các gói GLBP nhận được từ các thiết bị khác trong nhóm.

 • Nếu bạn cấu hình xác thực, tất cả các thiết bị trong nhóm GLBP phải sử dụng cùng một chuỗi xác thực.
Bước 6 glbp group-number ip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.10

Bật GLBP trên giao diện và xác định địa chỉ IP chính của cổng ảo.
Bước 7 Lặp lại các bước từ 1 đến 6 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 show glbp

Ví dụ:

Device# show glbp

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin GLBP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn.

Cấu Hình Giá Trị Trọng Số GLBP Và Theo Dõi Đối Tượng

Trọng số GLBP được sử dụng để xác định xem một nhóm GLBP có thể hoạt động như một chuyển tiếp ảo hay không. Các giá trị trọng số ban đầu có thể được đặt và các ngưỡng tùy chọn được chỉ định. Trạng thái giao diện có thể được theo dõi và giá trị giảm được đặt để giảm giá trị trọng số nếu giao diện ngừng hoạt động. Khi trọng số nhóm GLBP giảm xuống dưới một giá trị được chỉ định, nhóm sẽ không còn là một chuyển tiếp ảo đang hoạt động. Khi trọng số tăng lên trên một giá trị đã chỉ định, nhóm có thể tiếp tục vai trò là một chuyển tiếp ảo đang hoạt động.

  Command or Action Purpose
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}

Ví dụ:

Device(config)# track 2 interface POS 6/0/0 ip routing

Cấu hình một giao diện để được theo dõi khi các thay đổi về trạng thái của giao diện ảnh hưởng đến trọng số của cổng GLBP và chuyển sang chế độ cấu hình theo dõi.

 • Lệnh này cấu hình giao diện và số đối tượng tương ứng sẽ được sử dụng với lệnh glbp weighting track.
 • Từ khóa line-protocol theo dõi giao diện có hoạt động hay không. Các từ khóa ip routing cũng kiểm tra xem định tuyến IP đã được bật trên giao diện chưa và địa chỉ IP đã được định cấu hình chưa.
Bước 4 exit

Ví dụ:

Device(config-track)# exit

Quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 5 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 6 glbp group weighting maximum [lower lower] [upper upper]

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 10 weighting 110 lower 95 upper 105

Chỉ định giá trị trọng số ban đầu cùng ngưỡng trên và ngưỡng dưới cho cổng GLBP.
Bước 7 glbp group weighting track object-number [decrement value]

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 10 weighting track 2 decrement 5

Chỉ định một đối tượng được theo dõi ảnh hưởng đến trọng số của cổng GLBP.

 • Đối số value chỉ định giảm trọng số của cổng GLBP khi một đối tượng được theo dõi không thành công.
Bước 8 glbp group forwarder preempt [delay minimum seconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# glbp 10 forwarder preempt delay minimum 60

Cấu hình thiết bị để đảm nhận vai trò AVF cho nhóm GLBP nếu AVF hiện tại cho nhóm GLBP giảm xuống dưới ngưỡng trọng số thấp.

 • Lệnh này được bật theo mặc định với độ trễ là 30 giây.
 • Sử dụng từ khóa tùy chọn delay minimum cùng đối số seconds để chỉ định khoảng thời gian trễ tối thiểu tính bằng giây trước khi ưu tiên AVF diễn ra.
Bước 9 exit

Ví dụ:

Device(config-if)# exit

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 10 show track [object-number | brief] [interface [brief] | ip route [ brief] | resolution | timers]

Ví dụ:

Device# show track 2

Hiển thị thông tin tracking.

Khắc Phục Sự Cố GLBP

GLBP giới thiệu năm lệnh chế độ EXEC đặc quyền để cho phép hiển thị đầu ra chẩn đoán liên quan đến các sự kiện khác nhau liên quan đến hoạt động của GLBP. Các lệnh debug condition glbp, debug glbp errorsdebug glbp events, debug glbp packets, và debug glbp terse chỉ dành cho mục đích khắc phục sự cố vì khối lượng đầu ra do phần mềm tạo ra có thể dẫn đến suy giảm hiệu suất nghiêm trọng trên thiết bị. Thực hiện tác vụ này để giảm thiểu tác động của việc sử dụng các lệnh debug glbp.

Quy trình này sẽ giảm thiểu tải trên thiết bị được tạo bởi lệnh debug condition glbp hoặc debug glbp vì cổng console không còn tạo ra các ngắt bộ xử lý theo từng ký tự. Nếu bạn không thể kết nối trực tiếp với console, bạn có thể chạy quy trình này qua máy chủ đầu cuối. Tuy nhiên, nếu bạn phải ngắt kết nối Telnet, bạn có thể không kết nối lại được vì thiết bị có thể không phản hồi được do khối lượng bộ xử lý tạo đầu ra gỡ lỗi.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 no logging console

Ví dụ:

Device(config)# no logging console

Vô hiệu hóa tất cả các đăng nhập vào thiết bị điều khiển đầu cuối.

 • Để bật lại đăng nhập vào console, sử dụng lệnh logging console ở chế độ cấu hình chung.
Bước 4 Sử dụng Telnet để truy cập cổng thiết bị và lặp lại Bước 1 và 2. Vào chế độ cấu hình chung trong một phiên Telnet đệ quy, cho phép chuyển hướng đầu ra khỏi cổng console.
Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config)# end

Thoát khỏi chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 6 terminal monitor

Ví dụ:

Device# terminal monitor

Cho phép ghi đầu ra trên thiết bị đầu cuối ảo.
Bước 7 debug condition glbp interface-type interface-number group [forwarder]

Ví dụ:

Device# debug condition glbp GigabitEthernet0/0/0 1

Hiển thị thông báo gỡ lỗi về các điều kiện GLBP.

 • Cố gắng chỉ nhập lệnh debug condition glbp hoặc debug glbp để cô lập đầu ra cho một thành phần phụ nhất định và giảm thiểu tải cho bộ xử lý. Sử dụng các đối số và từ khóa thích hợp để tạo thông tin gỡ lỗi chi tiết hơn trên các thành phần phụ được chỉ định.
 • Nhập lệnh no debug condition glbp hoặc no debug glbp khi bạn hoàn tất.
Bước 8 terminal no monitor

Ví dụ:

Device# terminal no monitor

Tắt đăng nhập trên thiết bị đầu cuối ảo.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ định tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80