Hướng Dẫn Cấu Hình Router Cisco ISR 4000 Series

Trong bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ sẽ gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình ban đầu cho các thiết bị Router Cisco ISR 4000 Series, dòng thiết bị định tuyến với mức giá hợp lý, được tích hợp nhiều tính năng thông minh cùng khả năng hội tụ vượt trội, vô cùng lí lý tưởng để triển khai tại các văn phòng hay doanh nghiệp nhỏ.

Hướng Dẫn Cấu Hình Router Cisco ISR 4000 Series
Hướng Dẫn Cấu Hình Router Cisco ISR 4000 Series

Có hai cách để cấu hình Cisco ISR 4000 Series:

 • Cấu hình bằng Cisco Setup Command Facility
 • Cấu hình thủ công bằng Cisco IOS XE CLI

SỬ DỤNG CISCO SETUP COMMNAD FACILITY ĐỂ CẤU HÌNH ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

Lệnh thiết lập cơ sở của Cicso (Cisco Setup Command Facility) sẽ gửi lời nhắc bạn nhập thông tin về bộ định tuyến cũng như mạng của bạn. Các bước cơ sở hướng dẫn bạn cách cấu hình ban đầu, bao gồm các giao diện LAN và WAN.

Dưới đây là hướng dẫn cấu hình tên máy chủ cho bộ định tuyến Cisco ISR 4000, đặt mật khẩu cũng như cấu hình giao diện để giao tiếp với mạng quản lý.

Các Bước Cấu Hình Router Cisco ISR 4000 Series Thông Qua Cisco Setup Commend Facility

∗ Lưu ý:

 • Các thông báo được hiển thị sẽ thay đổi tùy theo kiểu bộ định tuyến, các mô-đun giao diện đã cài đặt và software image.
 • Nếu bạn mắc lỗi khi sử dụng tiện ích lệnh thiết lập, bạn có thể thoát và chạy lại tiện ích lệnh thiết lập. Nhấn Ctrl-C và nhập lệnh setup ở chế độ EXEC đặc quyền (Router#)

Để cấu hình Router Cisco ISR4000 bằng tiện ích lệnh thiết lập, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Từ Cisco IOS-XE CLI, nhập lệnh setup ở chế độ EXEC đặc quyền:

Router> enable
Password: <password>
Router# setup
 
— System Configuration Dialog —
Continue with configuration dialog? [yes/no]:

Bây giờ bạn đang ở trong Setup Configuration Utility (Tiện Ích Cài Đặt Cấu Hình)

Tùy thuộc vào kiểu bộ định tuyến của bạn, các mô-đun giao diện đã cài đặt và software image, lời nhắc trong cơ sở lệnh thiết lập sẽ khác nhau. Các bước sau đây và các mục nhập của người dùng (in đậm) chỉ được hiển thị dưới dạng ví dụ.

∗ Lưu ý:

 • Lệnh cơ sở thiết lập này cũng được nhập tự động nếu không có cấu hình nào trên bộ định tuyến khi nó được khởi động với Cisco IOS-XE
 • Nếu bạn mắc lỗi khi sử dụng tiện ích lệnh thiết lập, bạn có thể thoát và chạy lại tiện ích lệnh thiết lập. Nhấn Ctrl-C và nhập lệnh thiết lập tại dấu nhắc chế độ EXEC đặc quyền (Router#)

Bước 2

Để tiếp tục sử dụng tiện ích lệnh thiết lập, hãy nhập yes.

Continue with configuration dialog? [yes/no]:
At any point you may enter a question mark ‘?’ for help.
 
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets ‘[]’.

Bước 3

Để vào thiết lập quản lý cơ bản, hãy nhập yes.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Bước 4

Nhập tên máy chủ cho bộ định tuyến Cisco ISR 4000 Series (ví dụ này sử dụng ‘myrouter’):

Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: myrouter

Bước 5

Nhập mật khẩu kích hoạt bí mật. Mật khẩu này được mã hóa (để bảo mật hơn) và không thể nhìn thấy khi xem cấu hình.

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: cisco

Bước 6

Nhập mật khẩu kích hoạt khác với mật khẩu kích hoạt bí mật. Mật khẩu này không được mã hóa và kém an toàn hơn, có thể được nhìn thấy khi xem cấu hình.

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: cisco123

Bước 7

Nhập mật khẩu thiết bị đầu cuối ảo, mật khẩu này ngăn chặn truy cập trái phép vào bộ định tuyến thông qua các cổng khác ngoài cổng console:

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: cisco

Bước 8

Trả lời các lời nhắc sau sao cho phù hợp với mạng của bạn

Configure SNMP Network Management? [no]: yes
Community string [public]:

Một bản tóm tắt các giao diện có sẵn được hiển thị.

Current interface summary
 
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
GigabitEthernet0/1/0 10.10.10.12 YES DHCP up up
GigabitEthernet0/2/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
SSLVPN-VIF0 unassigned NO unset up
 
Any interface listed with OK? value “NO” does not have a valid configuration

Bước 9

Trả lời các lời nhắc sau sao cho phù hợp với mạng của bạn

Configuring interface GigabitEthernet0/1/0:
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface [10.10.10.12]:
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : 255.255.255.0
Class A network is 10.0.0.0, 24 subnet bits; mask is /24

Tập lệnh cấu hình sau đã được tạo

hostname myrouter
enable secret 5 $1$t/Dj$yAeGKviLLZNOBX0b9eifO0 enable password cisco123 line vty 0 4 password cisco snmp-server community public !
no ip routing
 
!
interface GigabitEthernet0/0/0
shutdown
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/1/0
no shutdown
ip address 10.10.10.12 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2/0
shutdown
no ip address
!
end

Bước 10

Trả lời các lời nhắc sau. Chọn [2] để lưu cấu hình ban đầu:

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
 
Enter your selection [2]: 2
Building configuration…
Use the enabled mode ‘configure’ command to modify this configuration.
 
Press RETURN to get started! RETURN

Lời nhắc người dùng được hiển thị

myrouter>

Hoàn Thành Cấu Hình Router Cisco ISR 4000 Series Thông Qua Cisco Setup Commend Facility

Khi sử dụng Thiết lập của Cisco và sau khi bạn đã cung cấp tất cả thông tin theo yêu cầu của cơ sở, cấu hình cuối cùng sẽ xuất hiện. Để hoàn tất cấu hình Router Cisco ISR 4000 Series, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1

Chọn lưu cấu hình khi cơ sở nhắc bạn lưu cấu hình:

 • Nếu bạn trả lời ‘no’, thông tin cấu hình bạn đã nhập không lưu và bạn quay lại lời nhắc kích hoạt bộ định tuyến (Router#). Nhập thiết lập để quay lại System Configuration Dialog.
 • Nếu bạn trả lời ‘yes’, cấu hình sẽ được lưu và bạn được đưa trở lại dấu nhắc EXEC của người dùng (Router>).
Use this configuration? {yes/no} : yes
Building configuration…
Use the enabled mode ‘configure’ command to modify this configuration.
 
 
Press RETURN to get started!
 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to down
 
<Additional messages omitted.>

Bước 2

Khi các thông báo ngừng xuất hiện trên màn hình của bạn, hãy nhấn Return để nhận lời nhắc Router>.

Bước 3

Chọn sửa đổi cấu hình hiện có hoặc tạo một cấu hình khác. Dấu nhắc Router> cho biết rằng bạn hiện đang ở giao diện dòng lệnh (CLI) và bạn vừa hoàn tất cấu hình bộ định tuyến ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là một cấu hình hoàn chỉnh. Tại thời điểm này, bạn có hai lựa chọn:

 • Chạy lại lệnh cơ sở thiết lập và tạo một cấu hình khác.
Router> enable
Password: password
Router# setup
 • Sửa đổi cấu hình hiện có hoặc định cấu hình các tính năng bổ sung bằng cách sử dụng CLI

SỬ DỤNG CISCO IOS XE CLI ĐỂ CẤU HÌNH THỦ CÔNG ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

∗ Lưu ý: Để định cấu hình cài đặt ban đầu cho Router Cisco ISR 4000 bằng cách sử dụng Cisco IOS CLI, bạn phải thiết lập kết nối console.

Bước 1

Nhập câu trả lời thích hợp khi thông báo hệ thống sau xuất hiện trên bộ định tuyến Cisco ISR 4000.

— System Configuration Dialog —
 
At any point you may enter a question mark ‘?’ for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets ‘[]’.
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Bước 2

Chọn Return để ngừng cấu hình tự động và tiếp tục với cấu hình thủ công

Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return

Một số thông báo được hiển thị, kết thúc bằng một dòng tương tự như sau:

Copyright (c) 1986-2012 by cisco Systems, Inc.
Compiled <date> <time> by <person>

Bước 3

Nhấn Return để hiển thị lời nhắc Router>

flashfs[4]: Initialization complete.
Router>

Bước 4

Nhập enable để vào chế độ EXEC đặc quyền:

Router> enable
Router#

Cấu Hình Tên Máy Chủ Router Cisco ISR 4000 Series

Tên máy chủ được sử dụng trong lời nhắc CLI và tên tệp cấu hình mặc định. Nếu bạn không định cấu hình tên máy chủ của Cisco Router ISR4000, thì bộ định tuyến sẽ sử dụng tên máy chủ mặc định do nhà sản xuất gán là “Router”.

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình tên máy chủ Router Cisco ISR 4000

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 hostname name

 

Router(config)# hostname myrouter

Chỉ định hoặc sửa đổi tên máy chủ cho máy chủ mạng
Bước 4 Xác minh rằng dấu nhắc bộ định tuyến hiển thị tên máy chủ của bạn

 

myrouter(config)#

Bước 5 end

 

myrouter# end

(Tùy chọn) Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Bật Mật Khẩu Và Bật Mật Khẩu Bí Mật

Để cung cấp một lớp bảo mật bổ sung, đặc biệt đối với mật khẩu đi qua mạng hoặc được lưu trữ trên máy chủ TFTP, bạn có thể sử dụng lệnh enable password hoặc lệnh enable secret. Cả hai lệnh đều thực hiện cùng một việc – chúng cho phép bạn thiết lập mật khẩu được mã hóa mà người dùng phải nhập để truy cập chế độ (kích hoạt) EXEC đặc quyền.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh enable secret vì lệnh này sử dụng thuật toán mã hóa được cải tiến. Chỉ sử dụng lệnh enable password nếu bạn khởi động một image cũ hơn của phần mềm Cisco IOS XE.

Nếu bạn sử dụng lệnh , nó sẽ được ưu tiên hơn lệnh , hai lệnh không thể có hiệu lực đồng thời

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình bật mật khẩu và bật mật khẩu bí mật

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu c ủa bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 enable password password

 

Router(config)# enable password pswd2

(Tùy chọn) Đặt mật khẩu cục bộ để kiểm soát quyền truy cập vào các cấp đặc quyền khác nhau.

 • Bạn nên thực hiện bước này nếu bạn khởi động một image cũ hơn của phần mềm Cisco IOS XE hoặc nếu bạn khởi động các ROM khởi động cũ hơn không nhận ra lệnh enable secret
Bước 4 enable secret password

 

Router(config)# enable secret greentree

Chỉ định một lớp bảo mật bổ sung đối với lệnh enable password

 • Không sử dụng cùng một mật khẩu mà bạn đã nhập ở Bước 3
Bước 5 end

 

Router(config)# end

Quay trở lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 6 enable

 

Router> enable

Bật chế dộ EXEC đặc quyền.

 • Xác minh rằng bật hoặc bật mật khẩu bí mật mới của bạn hoạt động
Bước 7 end

 

Router(config)# end

(Tùy chọn) Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Console Idle Privileged EXEC Timeout

Phần này mô tả cách cấu hình Console Idle Privileged EXEC Timeout. Theo mặc định, trình thông dịch lệnh EXEC đặc quyền đợi 10 phút để phát hiện đầu vào của người dùng trước khi hết thời gian chờ.

Khi bạn định cấu hình console line, bạn cũng có thể đặt tham số giao tiếp, chỉ định kết nối autobaud và định cấu hình tham số vận hành thiết bị đầu cuối cho thiết bị đầu cuối mà bạn đang sử dụng.

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình Console Idle Privileged EXEC Timeout

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 line console 0

 

Router(config)# line console 0

Định cấu hình console line và bắt đầu chế độ thu thập lệnh cấu hình dòng.
Bước 4 exec-timeout minutes [ seconds ]

 

Router(config-line)# exec-timeout 0 0

Đặt thời gian chờ EXEC đặc quyền không hoạt động, là khoảng thời gian mà trình thông dịch lệnh EXEC đặc quyền đợi cho đến khi phát hiện đầu vào của người dùng.

 • Ví dụ cho thấy cách chỉ định không có thời gian chờ. Đặt giá trị thời gian chờ thực thi thành 0 sẽ khiến bộ định tuyến không bao giờ đăng xuất sau khi đăng nhập. Điều này có thể ảnh hưởng đến bảo mật nếu bạn rời khỏi bảng điều khiển mà không đăng xuất thủ công bằng lệnh vô hiệu hóa.
Bước 5 end

 

Router(config)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 6 show running-config

 

Router(config)# show running-config

Hiển thị cấu hình tệp đang chạy.

 • Xác minh rằng bạn đã cấu hình đúng EXEC đặc quyền thời gian chờ không hoạt động

Dưới đây là ví dụ cho thấy cách đặc EXEC đặc quyền thời gian chờ không hoạt động của console thành 2 phút 30 giây:

line console
exec-timeout 2 30

Cấu Hình Giao Diện Quản Lý Gigabit Ethernet Trên Router Cisco ISR 4000

Cisco ISR 4000 cung cấp một cổng quản lý Ethernet có tên GigabitEthernet0.

Mục đích của giao diện này là cho phép người dùng thực hiện các tác vụ quản lý trên bộ định tuyến Cisco ISR 4000. Nó là một giao diện không nên và thường không thể chuyển tiếp lưu lượng mạng. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng để truy cập bộ định tuyến thông qua Telnet và SSH để thực hiện các tác vụ quản lý trên Router. Giao diện hữu ích nhất trước khi bộ định tuyến bắt đầu định tuyến hoặc trong các tình huống khắc phục sự cố khi các giao diện chuyển tiếp khác không hoạt động.

Cấu Hình Gigabit Ethernet Mặc Định

Theo mặc định, một VRF chuyển tiếp được cấu hình cho giao diện với một nhóm đặc biệt có tên là “Mgmt-intf.” Điều này không thể thay đổi. Điều này cô lập lưu lượng truy cập trên giao diện quản lý khỏi mặt phẳng chuyển tiếp. Cấu hình cơ bản giống như các giao diện khác; tuy nhiên, có nhiều tính năng chuyển tiếp không được hỗ trợ trên các giao diện này. Không có tính năng chuyển tiếp nào có thể được cấu hình trên giao diện GigabitEthernet0 vì nó chỉ được sử dụng để quản lý.

Đánh Số Cổng Gigabit Ethernet

Cổng Quản lý Gigabit Ethernet luôn là GigabitEthernet0.

Cổng có thể được truy cập trong chế độ cấu hình.

Cấu Hình Giao Diện Gigabit Ethernet

Dưới đây là các bước chi tiết để cấu hình giao diện Gigabit Ethernet

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 show ip interface brief

 

Router# show ip interface brief

Hiển thị trạng thái ngắn gọn của các giao diện được định cấu hình cho IP

 • Tìm hiểu loại giao diện Ethernet nào trên bộ định tuyến của bạn
Bước 3 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 4 interface { fastethernet | gigabitethernet } 0/ port

 

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

Chỉ định giao diện Ethernet và vào chế độ cấu hình giao diện
Bước 5 description string

 

Router(config-if)# description GE int to 2nd floor south wing

(Tùy chọn) Thêm mô tả vào cấu hình giao diện. Mô tả giúp bạn nhớ những gì được đính kèm với giao diện này. Mô tả có thể hữu ích để khắc phục sự cố.
Bước 6 ip address ip-address mask

 

Router(config-if)# ip address 172.16.74.3 255.255.255.0

Đặt địa chỉ IP chính cho một giao diện
Bước 7 no shutdown

 

Router(config-if)# no shutdown

Cho phép một giao diện
Bước 8 end

 

Router(config)# end

Quay trở lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 show ip interface brief

 

Router# show ip interface brief

Hiển thị trạng thái ngắn gọn của các giao diện được định cấu hình cho IP. Xác minh rằng các giao diện Ethernet được thiết lập và cấu hình chính xác

Chỉ Định Định Tuyến Mặc Định Hoặc Gateway Của Last Resort Trên Router Cisco ISR 4000

Route Mặc Định

Một bộ định tuyến Cisco ISR 4000 có thể không xác định được các tuyến đến tất cả các mạng khác. Để cung cấp khả năng định tuyến hoàn chỉnh, thông lệ phổ biến là sử dụng một số bộ định tuyến làm bộ định tuyến thông minh và cung cấp cho các bộ định tuyến còn lại các tuyến đường mặc định cho bộ định tuyến thông minh. (Các bộ định tuyến thông minh có thông tin bảng định tuyến cho toàn bộ mạng.) Các tuyến mặc định này có thể được truyền động hoặc có thể được định cấu hình thành các bộ định tuyến riêng lẻ.

Hầu hết các giao thức định tuyến bên trong động bao gồm một cơ chế khiến bộ định tuyến thông minh tạo thông tin mặc định động, sau đó được chuyển đến các bộ định tuyến khác.

Mạng Mặc Định

Nếu một bộ định tuyến có giao diện được kết nối trực tiếp với mạng mặc định đã chỉ định, thì các giao thức định tuyến động chạy trên bộ định tuyến sẽ tạo hoặc tạo nguồn cho một tuyến đường mặc định. Trong trường hợp RIP, bộ định tuyến sẽ quảng cáo mạng giả 0.0.0.0. Trong trường hợp của IGRP, bản thân mạng được quảng cáo và gắn cờ là một tuyến đường bên ngoài.

Một bộ định tuyến đang tạo mặc định cho mạng cũng có thể cần một mặc định của riêng nó. Một cách để bộ định tuyến có thể tạo mặc định của riêng nó là chỉ định một tuyến tĩnh tới mạng 0.0.0.0 thông qua thiết bị thích hợp.

Gateway Của Last Resort

Khi thông tin mặc định được truyền qua giao thức định tuyến động, không cần cấu hình thêm. Hệ thống định kỳ quét bảng định tuyến của nó để chọn mạng mặc định tối ưu làm tuyến mặc định. Trong trường hợp RIP, chỉ có một lựa chọn, mạng 0.0.0.0. Trong trường hợp IGRP, có thể có một số mạng có thể là ứng cử viên cho hệ thống mặc định. Phần mềm Cisco IOS-XE sử dụng cả thông tin về khoảng cách quản trị và số liệu để xác định tuyến đường mặc định (cổng cuối cùng). Lộ trình mặc định đã chọn xuất hiện trong cổng hiển thị phương án cuối cùng của lệnh EXEC show ip route.

Nếu thông tin mặc định động không được chuyển đến phần mềm, các ứng cử viên cho tuyến mặc định được chỉ định bằng lệnh cấu hình toàn cầu ip default-networkTrong cách sử dụng này, lệnh ip default-network lấy một mạng chưa được kết nối làm đối số. Nếu mạng này xuất hiện trong bảng định tuyến từ bất kỳ nguồn nào (động hoặc tĩnh), nó sẽ được gắn cờ là tuyến mặc định ứng cử viên và là lựa chọn khả thi cho tuyến mặc định.

Nếu bộ định tuyến không có giao diện trên mạng mặc định, nhưng có một tuyến đường đến nó, nó sẽ coi mạng này là một đường dẫn mặc định ứng cử viên. Các ứng cử viên tuyến đường được kiểm tra và dựa trên khoảng cách hành chính và số liệu, tuyến đường tốt nhất sẽ được chọn. Cổng vào con đường mặc định tốt nhất trở thành cổng cuối cùng.

Dưới đây là các bước chi tiết để chỉ định Gateway của Last Resort

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 ip routing

 

Router(config)# ip routing

Cho phép định tuyến IP
Bước 4 ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address [ admin-distance ] [ permanent ]

 

Router(config)# ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.28.99.2

Thiết lập một route tĩnh
Bước 5 ip default-network network-number

or

ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address

 

Router(config)# ip default-network 192.168.24.0

 

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.99.1

Chọn một mạng làm tuyến ứng cử viên để tính toán cổng cuối cùng.

Tạo một tuyến tĩnh tới mạng 0.0.0.0 0.0.0.0 để tính toán cổng cuối cùng.

Bước 6 end

 

Router(config)# end

Quay trở lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 7 show ip route

 

Router# show ip route

Hiển thị thông tin bảng định tuyến hiện tại. Xác minh rằng cổng của phương án cuối cùng đã được thiết lập

Cấu Hình Virtual Terminal Line Cho Remote Console Access

Dưới đây là các bước cấu hình Virtual Terminal Line

Lệnh hoặc hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 line vty line-number [ ending-line-number ]

 

Router(config)# line vty 0 4

Bắt đầu chế độ thu thập lệnh cấu hình dòng cho virtual terminal lines (vty) để truy cập bảng điều khiển từ xa

 • Đảm bảo rằng bạn định cấu hình vty trên bộ định tuyến của mình

Lưu ý: Để xác minh số lượng vty lines trên bộ định tuyến của mình, sử dụng lệnh line vty ?

Bước 4 password password

 

Router(config-line)# password guessagain

Chỉ định một mật khẩu trên một dòng
Bước 5 login

 

Router(config-line)# login

Cho phép kiểm tra mật khẩu khi đăng nhập
Bước 6 end

 

Router(config-line)# end

Quay trở lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 7 show running-config

 

Router# show running-config

Hiển thị tệp cấu hình đang chạy. Xác minh rằng bạn đã cấu hình đúng các đường dây đầu cuối ảo để truy cập từ xa.
Bước 8 Từ một thiết bị mạng khác, cố gắng mở phiên Telnet tới bộ định tuyến.

Router# 172.16.74.3

Password:

Xác minh rằng bạn có thể truy cập bộ định tuyến từ xa và mật khẩu đường truyền thiết bị đầu cuối ảo được định cấu hình chính xác

Cấu Hình Auxiliary Line Trên Router Cisco ISR 4000

Dưới đây là các bước để cấu hình Auxiliary Line trên Cisco ISR4000 Series

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 line aux 0

 

Router(config)# line aux 0

Bắt đầu chế độ thu thập lệnh cấu hình dòng cho auxiliary line
Bước 4 Xem Thông số kỹ thuật và cấu hình mẫu để định cấu hình line cho việc triển khai cổng AUX cụ thể của bạn

XÁC THỰC KẾT NỐI MẠNG CHO ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

Các Bước Xác Thực Kết Nối Mạng Cho Router Cisco ISR 4000

Dưới đây là các bước chi tiết để xác minh kết nối mạng cho bộ định tuyến Cisco ISR 4000 Series

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 ping [ ip-address | hostname ]

 

Router# ping 172.16.74.5

Chẩn đoán kết nối mạng ban đầu. Để xác minh kết nối, hãy ping bộ định tuyến chặng tiếp theo hoặc máy chủ được kết nối cho từng giao diện được định cấu hình tới.
Bước 3 telnet { ip-address | hostname }

 

Router# telnet 10.20.30.40

Đăng nhập vào máy chủ hỗ trợ Telnet. Nếu bạn muốn kiểm tra mật khẩu dòng vty, hãy thực hiện bước này từ một thiết bị mạng khác và sử dụng địa chỉ IP của bộ định tuyến.

Ví dụ sau hiển thị đầu ra mẫu cho lệnh ping khi bạn ping địa chỉ IP 192.168.7.27:

Router# ping
 
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.7.27
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Màn hình sau hiển thị đầu ra mẫu cho lệnh ping khi bạn ping tên máy chủ IP donald:

Router# ping donald
 
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Lưu Cấu Hình Thiết Bị Router Cisco ISR 4000

Dưới đây là các bước chi tiết để lưu cấu hình để tránh làm mất cấu hình của bạn ở lần tải lại hệ thống hoặc chu kỳ cấp nguồn tiếp theo bằng cách lưu cấu hình đang chạy vào cấu hình khởi động trong NVRAM. NVRAM cung cấp 256KB dung lượng lưu trữ trên bộ định tuyến.

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 copy running-config startup-config

 

Router# copy running-config startup-config

Lưu cấu hình đang chạy vào cấu hình khởi động

Lưu Bản Sao Dự Phòng Của Cấu Hình Và Image Hệ Thống

Dưới đây là các bước chi tiết để lưu bản sao của tệp cấu hình khởi động và tệp image hệ thống phần mềm Cisco IOS-XE trên máy chủ để hỗ trợ khôi phục tệp và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong trường hợp tệp bị hỏng

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 copy nvram:startup-config { ftp: | rcp: | tftp: }

 

Router# copy nvram:startup-config ftp:

Sao chép tệp cấu hình khởi động vào máy chủ. Bản sao tệp cấu hình có thể đóng vai trò là bản sao lưu. Nhập URL đích khi được nhắc
Bước 3 show {bootflash0|bootflash1}:

 

Router# show {bootflash0|bootflash1} :

Hiển thị bố cục và nội dung của hệ thống tệp bộ nhớ flash. Tìm hiểu tên của tệp image hệ thống
Bước 4 copy {bootflash0|bootflash1}: { ftp: | rcp: | tftp: }

 

Router# copy {bootflash0|bootflash1}: ftp :

Sao chép tệp từ bộ nhớ flash sang máy chủ

 • Sao chép tệp image hệ thống vào máy chủ để làm bản sao lưu
 • Nhập tên tệp và URL đích khi được nhắc

XÁC THỰC CẤU HÌNH BAN ĐẦU TRÊN ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

Nhập các lệnh sau tại Cisco IOS XE để xác thực cấu hình ban đầu trên Router Cisco ISR 4000 Series

 • show version: Hiển thị phiên bản phần cứng hệ thống; phiên bản phần mềm đã cài đặt; tên và nguồn của các tệp cấu hình; hình ảnh khởi động; và dung lượng DRAM, NVRAM và bộ nhớ flash đã cài đặt.
 • show diag: Liệt kê và hiển thị thông tin chẩn đoán về bộ điều khiển, bộ xử lý giao diện và bộ điều hợp cổng đã cài đặt.
 • show interfaces: Hiển thị giao diện đang hoạt động chính xác và các giao diện cũng như giao thức đường dây đang ở đúng trạng thái; hoặc lên hoặc xuống.
 • show ip interface brief: Hiển thị trạng thái tóm tắt của các giao diện được cấu hình cho giao thức IP.
 • show configuration: Xác minh rằng bạn đã cấu hình đúng tên máy chủ và mật khẩu.
 • show platform: Hiển thị phiên bản phần mềm/rommon, v.v.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO ISR 4000 CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ Định Tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco ISR 4000 Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router Cisco ISR 4000Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco ISR 4000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco ISR 4000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80