Hướng Dẫn Cấu Hình Segment Routing IS-IS v4 Node SID Trên Router Cisco

SEGMENT ROUTING IS-IS V4 NODE SID TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Segment routing dựa trên một số lượng nhỏ các tiện ích mở rộng cho các giao thức Cisco Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) và Open Shortest Path First (OSPF) của Cisco. Có hai mức cấu hình cần thiết để kích hoạt định tuyến phân đoạn cho một phiên bản giao thức định tuyến. Cấu hình định tuyến phân khúc cấp cao nhất được quản lý bởi thành phần cơ sở hạ tầng định tuyến phân khúc cho phép định tuyến phân khúc, trong khi đó, cấu hình segment routing ở cấp bộ định tuyến cho phép định tuyến phân khúc cho một họ địa chỉ cụ thể của phiên bản giao thức định tuyến.

Có ba trạng thái segment routing gồm:

  • SR_NOT_CONFIGURED
  • SR_DISABLED
  • SR_ENABLED

Cấu hình segment routing trong IGP chỉ được phép nếu trạng thái SR là SR_DISABLED hoặc SR_ENABLED. Trạng thái SR_ENABLED cho biết rằng có ít nhất một phạm vi SRGB hợp lệ được bảo lưu thành công thông qua MFI. Bạn có thể bật định tuyến phân đoạn cho IGP trong chế độ phụ cấu hình bộ định tuyến, thông qua các lệnh. Tuy nhiên, định tuyến phân đoạn IGP chỉ được kích hoạt sau khi cấu hình SR toàn cầu.

SR_ENABLED là trạng thái cần thiết cho mọi giao thức kích hoạt SR, tuy nhiên, nó không đủ để kích hoạt SR cho một phiên bản giao thức. Lý do là IS-IS vẫn không có bất kỳ thông tin nào về thông tin Segment Routing Global Block (SRGB). Khi yêu cầu nhận thông tin về SRGB được xử lý thành công, trạng thái hoạt động IS-IS SR được bật.

Segment routing yêu cầu mỗi bộ định tuyến quảng cáo khả năng mặt phẳng dữ liệu định tuyến phân đoạn của nó và phạm vi giá trị nhãn MPLS được sử dụng để định tuyến phân đoạn trong trường hợp SID toàn cầu được phân bổ. Các khả năng của mặt phẳng dữ liệu và phạm vi nhãn được quảng bá bằng cách sử dụng TLV phụ của các khả năng SR được chèn vào IS-IS Router Capability TLV-242 được xác định trong RFC4971.

Khả năng SR của ISIS TLV phụ bao gồm tất cả các phạm vi SRGB dành riêng. Tuy nhiên, việc triển khai của Cisco chỉ hỗ trợ một phạm vi SRGB. TLV phụ tiền tố-SID IPv4 được hỗ trợ là TLV-135 và TLV-235.


CẤU HÌNH SEGMENT ROUTING IS-IS V4 NODE SID TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Segment Routing IS-IS v4 Node SID Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Segment Routing IS-IS v4 Node SID Trên Router Cisco

Cấu Hình Segment Routing

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device# enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

segment-routing mpls

Ví dụ:

 Device(config-sr)# segment-routing mpls

Bật tính năng phân đoạn bằng cách sử dụng mặt phẳng dữ liệu mpls.

Bước 4

connected-prefix-sid-map

Ví dụ:

 Device(config-srmpls)# connected-prefix-sid-map

Nhập một chế độ phụ nơi bạn có thể định cấu hình ánh xạ cụ thể theo họ địa chỉ cho các tiền tố và SID cục bộ.

Bước 5

address-family ipv4

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-conn)# address-family ipv4

Chỉ định tiền tố địa chỉ IPv4.

Bước 6

1.1.1.1/32 index 100 range 1

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-conn-af)# 1.1.1.1/32 100 range 1

Liên kết SID 100 với địa chỉ 1.1.1.1/32.

Bước 7

exit-address-family

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-conn-af)# exit-address-family

Thoát khỏi address family.

Cấu Hình Segment Routing Trên Mạng IS-IS

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

router isis

Ví dụ:

 Device(config-router)# router isis

Kích hoạt giao thức định tuyến IS-IS và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến.

Bước 2

net network-entity-title

Ví dụ:

 Device(config-router)# net 49.0000.0000.0003.00

Cấu hình network entity titles (NETs) cho phiên bản định tuyến.

Bước 3

metric-style wide

Ví dụ:

 Device(config-router)# metric-style wide

Định cấu hình thiết bị để tạo và chỉ chấp nhận liên kết rộng.

Bước 4

segment-routing mpls

Ví dụ:

 Device(config-router)# segment-routing mpls

Cấu hình trạng thái hoạt động segment routing.

Bước 5

exit

Ví dụ:

 Device(config-router)# exit

Thoát khỏi chế độ segment routing và quay lại chế độ cấu hình terminal.

Bước 6

show isis segment-routing

Ví dụ:

 Device# show is-is segment-routing

Hiển thị trạng thái hiện tại của segment routing IS-IS.

Cấu Hình Prefix-SID Cho IS-IS

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device# enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Bước 3

segment-routing mpls

Ví dụ:

 Device(config)# segment-routing mpls

Cấu hình chế độ segment routing mpls.

Bước 4

connected-prefix-sid-map

Ví dụ:

 Device(config-srmpls)# connected-prefix-sid-map

Nhập một chế độ phụ nơi bạn có thể định cấu hình ánh xạ cụ thể theo họ địa chỉ cho các tiền tố và SID cục bộ.

Bước 5

address-family ipv4

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-conn)# address-family ipv4

Chỉ định IPv4 address family và vào chế độ cấu hình router address family.

Bước 6

1.1.1.1/32 index 100 range 1

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-conn-af)# 1.1.1.1/32 100 range 1

Liên kết SID 100 với địa chỉ 1.1.1.1/32.

Bước 7

exit

Ví dụ:

 Device(config-router)# exit

Thoát khỏi chế độ segment routing và quay lại chế độ terminal.

Cấu Hình Thuộc Tính Tiền Tố N-flag-clear

Theo mặc định, một cờ có tên N-flag được đặt bởi IS-IS khi quảng bá một SID được liên kết với một địa chỉ loopback. Nếu bạn muốn xóa cờ này, hãy thêm cấu hình rõ ràng.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device# enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

interface loopback3

Ví dụ:

 Device(config)# interface loopback3

Chỉ định loopback giao diện.

Bước 4

isis prefix n-flag-clear

Ví dụ:

 Device(config-if)# isis prefix n-flag-clear

Xóa tiền tố N-flag.

Cấu Hình Thuộc Tính Explicit Null

Để tắt penultimate-hop-popping (PHP) và thêm nhãn explicit-Null, tùy chọn explicit-Null cần được chỉ định. Sau khi tùy chọn được cung cấp, IS-IS đặt cờ E trong TLV phụ tiền tố-SID.

Theo mặc định, một cờ gọi là E-flag (Explicit-Null flag) được đặt thành 0 bởi ISIS khi quảng bá tiền tố SID được liên kết với một địa chỉ loopback. Nếu bạn muốn đặt cờ này, hãy thêm cấu hình rõ ràng.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device# enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

segment-routing mpls

Ví dụ:

 Device(config)# segment-routing mpls

Cấu hình chế độ segment routing mpls.

Bước 4

set-attributes

Ví dụ:

 Device(config-srmpls)# set-attributes

Đặt thuộc tính.

Bước 5

address-family ipv4

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr)# address-family ipv4

Chỉ định IPv4 address family và vào chế độ cấu hình address family.

Bước 6

explicit-null

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr-af)# explicit-null

Chỉ định explicit-null.

Bước 7

exit-address-family

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr-af)# exit-address-family

Thoát khỏi address family.

Cấu Hình Tùy Chọn Giao Thức Phân Phối Nhãn Segment Routing

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device# enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

segment-routing mpls

Ví dụ:

 Device(config)# segment-routing mpls

Cấu hình chế độ segment routing mpls.

Bước 4

set-attributes

Ví dụ:

 Device(config-srmpls)# set-attributes

Đặt thuộc tính.

Bước 5

address-family ipv4

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr)# address-family ipv4

Chỉ định IPv4 address family và vào chế độ cấu hình router address family.

Bước 6

sr-label-preferred

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr-af)# sr-label-preferred

Chỉ định nhãn SR được ưu tiên hơn LDP.

Bước 7

exit-address-family

Ví dụ:

 Device(config-srmpls-attr-af)# exit-address-family

Thoát khỏi address family.

Cấu Hình IS-IS SRMS

Lệnh sau kích hoạt IS-IS SRMS và cho phép IS-IS quảng vá các mục ánh xạ cục bộ. IS-IS không gửi các mục từ xa đến thư viện SRMS. Tuy nhiên, IS-IS sử dụng chính sách hoạt động SRMS, được tính toán chỉ dựa trên các mục ánh xạ được cấu hình cục bộ.

[no] segment-routing prefix-sid-map advertise-local 

Cấu Hình IS-IS SRMS Client

Theo mặc định, chế độ IS-IS SRMS client được bật. IS-IS luôn gửi các mục remote prefix-sid-mapping nhận được qua LSP tới SRMS. Chính sách hoạt động SRMS được tính toán dựa trên các mục ánh xạ cục bộ và từ xa.

segment-routing prefix-sid-map receive [disable] 

Cấu Hình IS-IS SID Binding TLV Domain Flooding

Theo mặc định, máy chủ IS-IS SRMS không làm ngập các mục liên kết SID trong miền định tuyến. Từ Phiên bản Cisco IOS-XE 3.18, từ khóa domain-widen được thêm vào lệnh chế độ máy chủ IS-IS SRMS để kích hoạt chức năng tràn TLV ràng buộc nhãn và SID.

segment-routing prefix-sid-map advertise-local [domain-wide]

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80