Hướng Dẫn Cấu Hình Switch Cisco Catalyst 9600

Switch Cisco 9600 hay Cisco Catalyst 9600 là một dòng thiết bị chuyển mạch được xây dựng trên nền tảng Catalyst 9000 đầy tự hào của tập đoàn công nghệ Cisco. Switch Cisco Catalyst 9600 mang đến khả năng phục hồi diện rộng, các giải pháp bảo mật toàn diện, cùng với đó là các dịch vụ định tuyến và cơ sở hạ tầng nâg cao để mang lại những giá trị to lớn trong vận hành cũng như kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn.

Trong bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ sẽ gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn quy trình xác minh và cấu hình ban đầu để thiết lập Switch Cisco Catalyst 9600 với 3 bước bao gồm:

 • Bring Up
 • Cấu Hình
 • Xác Minh
Hướng Dẫn Cấu Hình Switch Cisco Catalyst 9600
Hướng Dẫn Cấu Hình Switch Cisco Catalyst 9600

Hướng Dẫn Bring Up Switch Cisco Catalyst 9600

Để thực hiện Bring Up thiết bị Cisco Catalyst 9600, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

 • Kết nối PC với Console của Switch Ciscso Catalyst 9600 bằng RJ45 hoặc USB
 • Kích hoạt hệ thống
 • Quan sát bảng điều khiển in thông tin khởi tạo phần cứng hệ thống và các thông tin khác trên màn hình

Khởi động ban đầu:

Initializing Hardware...
Initializing Hardware......
 System Bootstrap, Version 17.3.1r[FC2], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled 30-04-2020 12:00:00.00 by rel
 
Current ROMMON image : Primary Rommon Image
 
Last reset cause:LocalSoft
C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory
 
Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0  
boot: attempting to boot from [bootflash:packages.conf]
boot: reading file packages.conf
<truncated
###########################################################################
 <truncated>
 
Base Ethernet MAC Address     : 6c:b2:ae:4a:70:c0
Motherboard Assembly Number    : 4C57
Motherboard Serial Number     : FXS230103TN
Model Revision Number       : V02
Motherboard Revision Number    : 3
Model Number            : C9606R       
System Serial Number        : FXS2302Q2EP

Đợi cho đến khi bạn thấy hộp thoại System Configuration Dialog. Chọn tùy chọn No để vào chế độ cấu hình thủ công và chọn tùy chọn Yes để chấm dứt cài đặt tự động để vào cấu hình thủ công đơn giản.

 --- System Configuration Dialog ---
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes
 
Press RETURN to get started

*Nov 5 15:40:26.909: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Nov 5 15:40:26.909: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

Hướng Dẫn Cấu Hình Switch Cisco Catalyst 9600

Cấu hình cổng quản lý bằng địa chỉ IP mạng của bạn và bật cổng:

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Switch(config-if)#ip address 10.122.186.8 255.255.255.240
Switch(config-if)#no shutdown

Cấu hình định tuyến tĩnh để đến cổng mặc định cho mạng quản lý, sử dụng IP và cổng mạng của bạn:

Switch(config)#ip route vrf Mgmt-vrf 10.122.157.250 255.255.255.255 10.122.186.1

Cấu hình Line VTY, Virtual terminal để truy cập qua telnet và đặt mật khẩu bạn chọn:

Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login

Input all cho phép tất cả các giao thức (ví dụ: ssh, telnet) để truy cập thiết bị thông qua các phiên VTY.

Switch(config-line)#transport input all
Switch(config-line)#exit

Cấu hình mật khẩu chế độ người dùng để truy cập bảng điều khiển

Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit

Cấu hình kích hoạt mật khẩu mạnh

Switch(config)#enable secret cisco

Đặt đồng hồ hệ thống

Switch(config)#clock timezone utc +5 30

Cấu hình hostname cho hệ thống

Switch(config)#hostname Catalyst-9600

Lưu cấu hình được định cấu hình cho đến nay vào startup-config.


Xác Thực Cấu Hình Switch Cisco Catalyst 9600

Kiểm tra phiên bản phần mềm trên hệ thống, quan sát thời gian hoạt động, chi tiết hệ thống, v.v.

Catalyst-9600#show version
Cisco IOS XE Software, Version 16.12.03a
Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre
 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2020 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
 
 
ROM: IOS-XE ROMMON
BOOTLDR: System Bootstrap, Version 17.3.1r[FC2], RELEASE SOFTWARE (P)
 
Catalyst-9600 uptime is 36 minutes
Uptime for this control processor is 37 minutes
System returned to ROM by Reload Command
System image file is "bootflash:packages.conf"
Last reload reason: Reload Command
 
 
 
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
 
 
Technology Package License Information:
 
------------------------------------------------------------------------------
Technology-package                   Technology-package
Current            Type            Next reboot 
------------------------------------------------------------------------------
network-advantage  Smart License              network-advantage 
dna-advantage      Subscription Smart License   dna-advantage        
AIR License Level: AIR DNA Advantage
Next reload AIR license Level: AIR DNA Advantage
 
 
Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL MODE
 
cisco C9606R (X86) processor (revision V00) with 1867991K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FXS2302Q2EP
1 Virtual Ethernet interface
24 Forty/Hundred Gigabit Ethernet interfaces
48 TwentyFive Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
16009160K bytes of physical memory.
11161600K bytes of Bootflash at bootflash:.
1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.
 
Base Ethernet MAC Address     : 6c:b2:ae:4a:70:c0
Motherboard Assembly Number    : 4C57
Motherboard Serial Number     : FXS230103TN
Model Revision Number       : V02
Motherboard Revision Number    : 3
Model Number            : C9606R       
System Serial Number        : FXS2302Q2EP
 
Configuration register is 0x102

Kiểm tra các gói đã cài đặt

Catalyst-9600#show install summary
[ R0 R1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
            C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
--------------------------------------------------------------------------------
Type  St   Filename/Version   
--------------------------------------------------------------------------------
IMG   C    16.12.3a.0.4                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
Auto abort timer: inactive
--------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra tuyến đường cho VRF quản lý.

Switch#show ip route vrf Mgmt-vrf

Routing Table: Mgmt-vrf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
    n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.122.186.1            <--- the default gateway
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S    10.122.157.250/32 [1/0] via 10.122.186.1
C    10.122.186.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.122.186.8/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Kiểm tra khả năng truy cập mạng thông qua cổng mặc định.

Switch#ping vrf Mgmg-vrf 10.122.186.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.122.186.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Switch#

Kiểm tra các mô-đun được cài đặt trong hệ thống.

Switch#ping vrf Mgmg-vrf 10.122.186.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.122.186.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Switch#

Check the modules installed in the system.

Catalyst-9600#show module
Chassis Type: C9606R       
 
Mod Ports Card Type                  Model     Serial No.
---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------
1  24  24-Port 40GE/12-Port 100GE         C9600-LC-24C   CAT2252L0PY
3  0  Supervisor 1 Module             C9600-SUP-1   CAT2252L0SH
4  0  Supervisor 1 Module             C9600-SUP-1   CAT2252L0SU
6  48  48-Port 10GE / 25GE             C9600-LC-48YL  CAT2302L16G
 
Mod MAC addresses          Hw  Fw      Sw         Status
---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------
1  70B3.175A.7580 to 70B3.175A.75FF 0.10 17.3.1r[FC2] 16.12.03a     ok    
3  70B3.175A.5680 to 70B3.175A.56FF 0.10 17.3.1r[FC2] 16.12.03a     ok    
4  70B3.175A.5600 to 70B3.175A.567F 0.10 17.3.1r[FC2] 16.12.03a     ok    
6  6C8B.D307.6680 to 6C8B.D307.66FF 0.10 17.3.1r[FC2] 16.12.03a     ok    
 
Mod Redundancy Role   Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode
---+-------------------+-------------------------+---------------------------
3  Active       sso            sso           
4  Standby       sso            sso           
 
Chassis MAC address range: 64 addresses from 6cb2.ae4a.70c0 to 6cb2.ae4a.70ff

Kiểm tra tình trạng hệ thống bằng Power-on self-test (POST) và Kết quả chẩn đoán.

Catalyst-9600#show post
Stored system POST messages:
 
Switch C9606R
--------------
 
Thu Nov 5 15:34:27 2020 POST: Module: 6 Mac Loopback Begin
Thu Nov 5 15:34:27 2020 POST: Module: 6 Mac Loopback: loopback Test: End, Status Passed
 
Thu Nov 5 15:34:27 2020 POST: Module: 1 Mac Loopback Begin
Thu Nov 5 15:34:27 2020 POST: Module: 1 Mac Loopback: loopback Test: End, Status Passed
 
Catalyst-9600#show diagnostic result module all
 
Current bootup diagnostic level: minimal
 
module 1:  SerialNo : CAT2252L0PY
 
 Overall Diagnostic Result for module 1 : PASS
 Diagnostic level at card bootup: minimal
 
 Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
 
  1) TestGoldPktLoopback:
 
  Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
 
  Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
 
 
  2) TestOBFL ------------------------> U
  3) TestThermal ---------------------> .
  4) TestPortTxMonitoring:
 
  Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U . U . U U U U U U U U U U . U
 
  Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
 
 
module 3:  SerialNo : CAT2252L0SH
 
 Overall Diagnostic Result for module 3 : PASS
 Diagnostic level at card bootup: minimal
 
 Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
 
  1) TestOBFL ------------------------> U
  2) TestFantray ---------------------> .
  3) TestThermal ---------------------> .
  4) TestScratchRegister -------------> .
 
 
module 4:  SerialNo : CAT2252L0SU
 
 Overall Diagnostic Result for module 4 : PASS
 Diagnostic level at card bootup: minimal
 
 Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
 
  1) TestOBFL ------------------------> U
  2) TestFantray ---------------------> U
  3) TestThermal ---------------------> .
  4) TestScratchRegister -------------> U
 
 
module 6:  SerialNo : CAT2302L16G
 
 Overall Diagnostic Result for module 6 : PASS
 Diagnostic level at card bootup: minimal
 
 Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
 
  1) TestGoldPktLoopback:
 
  Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
 
  Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
 
 
  2) TestOBFL ------------------------> U
  3) TestThermal ---------------------> .
  4) TestPortTxMonitoring:
 
  Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  ----------------------------------------------------------------------------
     . . U U U . U . U . . . U U . U U U U U U U U U
 
  Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  ----------------------------------------------------------------------------
     U U . U U U U U U U U U U U . U . U U U U . . U

Kiểm tra xem đồng hồ đã được cài đặt đúng chưa

Catalyst-9600#show clock
*16:32:55.196 UTC Thu Nov 5 2020

Kiểm tra Nguồn điện được lắp đặt và tình trạng của chúng.

Catalyst-9600#show power detail
Power                            Fan States
Supply Model No       Type Capacity Status    1   2
------ -------------------- ---- -------- ------------ -----------
PS1   C9600-PWR-2KWAC    ac  2000 W  active    good good
PS4   C9600-PWR-2KWAC    ac  2000 W  active    good good
 
PS Current Configuration Mode : none
PS Current Operating State  : none
 
Power supplies currently active  : 2
Power supplies currently available : 2
 
Power Summary     Maximum
 (in Watts)  Used  Available
------------- ------ ---------
System Power  2800  3940  
------------- ------ ---------
Total     2800  3940  
 
 
Power Budget Mode      : Dual Sup
 
              Power                 Out of In
Mod Model No       State   Budget Instantaneous Peak Reset  Reset
--- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ -----
1  C9600-LC-24C     accepted 300   0       0   300   10 
3  C9600-SUP-1      accepted 950   0       0   950   202 
4  C9600-SUP-1      accepted 950   0       0   950   202 
6  C9600-LC-48YL     accepted 300   0       0   300   10 
FM1 C9606-FAN       accepted 300   --       --  300   -- 
--- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ -----
Total allocated power:      2800
Total required power: 2800

Kết Luận

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình Switch Cisco Catalyst 9600.

ANBINHNET ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9600 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9600 Chính Hãng tại TP Hà Nội và khu vực lân cận, Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9600 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9600 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80