Hướng Dẫn Sửa Lỗi SVL Trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series

TỔNG QUAN VỀ SVL TRÊN CISCO CATALYST 9000 SWITCH

Công Nghệ SVL Trên Switch Cisco Catalyst 9000 Là Gì?

Cisco SVL hay Cisco StackWise Virtual là công nghệ ảo hóa hệ thống mạng cho phép ghép hai thiết bị chuyển mạch thành một thiết bị chuyển mạch ảo. Công nghệ này giúp đơn giản hóa hoạt động khi có thể quản lý các thiết bị thông qua một thiết bị switch duy nhất.

Các Dòng Sản Phẩm Cisco Catalyst 9000 Hỗ Trợ SVL

Các thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 Series hỗ trợ công nghệ Cisco StackWise Virtual (SVL) bao gồm:

Bảng dưới đây cho thấy danh sách các sản phẩm Switch Cisco 9400/9500/9600 với phiên bản phần mềm hỗ trợ công nghệ Cisco SVL

Phần Mềm Mã Sản Phẩm Cisco Catalyst 9000 Hỗ Trợ SVL Ghi Chú
16.6 C9500-24Q
16.8 C9500-12Q, C9500-24Q, C9500-16X, C9500-40X

C3850-12XS, C3850-24XS, C3850-48XS

Liên kết SVL/DAD không được hỗ trợ trên module uplink ở các sản phẩm C9500-16X, C9500-40X, C3850-12XS, C3850-24XS
16.9 C9404R, C9407R Liên kết SVL/DAD không được hỗ trợ trên các cổng supervisor. SVL chỉ được hỗ trợ trên SUP-1 hoặc SUP-1XL
16.10 C9500-32C, C9500-32QC, C9500-24Y4C, C9500-48Y4C StackWise lần đầu tiên được giới thiệu trên các thiết bị Cisco C9500 High-performance
16.11 C9500-NM-2Q, C9500-NM-8X, C9500-16X, C9500-40X

C9410R, C9400-SUP-1XL-Y

Liên kết SVL/DAD hiện được hỗ trợ trên module uplink trên C9500-16X, C9500-40X

SVL được hỗ trợ trên tất cả Cisco C9400 chassis với SUP-1 hoặc SUP-1XL hoặc SUP-1XL-Y

SUP XL-25G hỗ trợ SVL

16.12 C9606R StackWise virtual được giới thiệu lần đầu trên Cisco C9600 chassis với C9600-LC-48YL và C9600-LC-24C

Hỗ trợ SVL FIP – UPLINKS FIPS hỗ trợ trên SVL

Hỗ trợ Secure SVL

17.1 C9606R Line Card C9600-LC-48TX hỗ trợ trên C9600 HA & SVL
17.2 C9606R Quad-Supervisor với hỗ trợ Route Processor Redundancy (RPR) được giới thiệu lần đầu trên Cisco C9606R chassis

Hỗ trợ các liên kết DAD trên C9600-LC-48S

Những Hạn Chế Của Công Nghệ SVL Trên Cisco Catalyst 9000 Switch

Công nghệ SVL trên các sản phẩm Switch Cisco 9000 Series phải được thực hiện theo cách thủ công và các thiết bị sẽ phải khởi động lại để các thay đổi cấu hình có hiệu lực. Dưới đây là những hạn chế chi tiết trên các thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 Series cụ thể:

Hạn Chế Của SVL Trên Cisco C9400

 • Kết nối SVL có thể được thiết lập thông qua 10G, 25G hoặc 40G (chỉ khả dụng trên các cổng uplink C9400-SUP-1XL-Y) trên các mô-đun giám sát và cổng đường xuống 10G trên các line card
 • Cấu hình SVL trên giao diện 1G không được hỗ trợ
 • Các liên kết SVL và DAD ở phiên bản 16.9.1 được hỗ trợ trên các cổng supervisor. DAD ePAgP có thể được cấu hình trên line card, cũng như các cổng supervisor
 • SVL và DAD trên một số line card nhất định được kiểm soát tính khả dụng trong 16.11.1

Hạn Chế Của SVL Trên Cisco C9500

 • Khi SVL được cấu hình trên thiết bị Switch Cisco Catalyst 9500 với C9500-NM-2Q (2x40G), bạn không thể sử dụng kết hợp fixed downlink và cổng module uplink. SVL phải có cùng tốc độ trên mỗi switch thành viên.
 • Các cổng 40G trên C9500-NM-2Q không thể kết hợp với các cổng downlink trên thiết bị Switch Cisco 9500 vì chúng có tốc độ khác nhau.
 • Trong giải pháp Cisco StackWise Virtual, các giao diện hỗ trợ cáp đột phá 4X10G và QSA có thể được sử dụng cho lưu lượng data/control nhưng không thể được sử dụng để định cấu hình các liên kết SVL hoặc DAD.

Hạn Chế Của SVL Trên Cisco C9500H

 • Trên thiết bị Switch Cisco C9500-32C, bạn chỉ có thể định cấu hình SVL và DAD trên các giao diện được đánh số 1-16 trên bảng điều khiển phía trước của bộ chuyển mạch.
 • Trên C9500-32QC, bạn chỉ có thể định cấu hình SVL và DAD trên các giao diện 100G và 40G gốc (cổng cấu hình mặc định). Bạn không thể định cấu hình SVL và DAD trên các giao diện 100G và 40G đã chuyển đổi.
 • Liên kết SVL/DAD không thể được định cấu hình trên giao diện đột phá 4X10G và 4X25G trên C9500-32C SVL. Tuy nhiên, các giao diện đột phá có thể được sử dụng cho lưu lượng data/control khi thiết bị Switch Cisco C9500 High-Performance (Hiệu suất cao) được định cấu hình ở chế độ StackWise Virtual.
 • Trên thiết bị Switch Cisco C9500 High-Performance, cấu hình liên kết SVL trên giao diện 1G không được hỗ trợ.
 • Cisco C9500H không hỗ trợ tính năng SVL trên các phiên bản Cisco IOS XE 16.9 nào

Hạn Chế Của SVL Trên Cisco C9600

 • Trên thiết bị Cisco C9600R, SVL/DAD không thể được cấu hình trên giao diện breakout 4X10 và 4X25G. Tuy nhiên, các giao diện breakout có thể được sử dụng cho lưu lượng data khi thiết bị Switch C9600R được định cấu hình ở chế độ StackWise Virtual.
 • Trên thiết bị Cisco C9600R, cấu hình liên kết SVL trên giao diện 1G không được hỗ trợ.

SỬA LỖI CISCO STACKWISE VIRTUAL (SVL) TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 SERIES

Hướng Dẫn Kiểm Tra Cấu Hình StackWise-Virtual Trên Switch Cisco 9000 Series

Bước 1:

Sử dụng lệnh show running configuration để đảm bảo cấu hình StackWise-virtual đã tồn tại và chính xác trong running-config

Switch#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 9047 bytes
!
! Last configuration change at 09:36:41 UTC Fri Nov 13 2020
!
version 16.11
[....]
stackwise-virtual
domain 1
!
[.....]
!
license boot level network-advantage addon dna-advantage
!
[....]
interface GigabitEthernet1/1/0/43
 stackwise-virtual dual-active-detection
!
interface GigabitEthernet1/1/0/44
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/1
stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/2
stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/3
stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/4
stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/5
!
interface TenGigabitEthernet1/3/0/6
[....]
interface TenGigabitEthernet2/3/0/1
 stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet2/3/0/2
 stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet2/3/0/3
 stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet2/3/0/4
 stackwise-virtual link 1
!
interface TenGigabitEthernet2/3/0/5
! 
interface TenGigabitEthernet2/3/0/6
!
interface GigabitEthernet2/5/0/43
 stackwise-virtual dual-active-detection
!
interface GigabitEthernet2/5/0/44
!

Bước 2:

Lệnh Show romvar có thể được sử dụng để xác minh rằng các biến rommon hiển thị các giá trị chính xác tương ứng với cấu hình StackWise-virtual đã định cấu hình

Switch#show romvar
Switch 1
ROMMON variables:
 SWITCH_NUMBER="1"
 MODEL_NUM="C9400-SUP-1XL"
 LICENSE_BOOT_LEVEL="network-advantage+dna-advantage,all:MACALLAN-CHASSIS;"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
 D_STACK_MODE="aggregation"
 D_STACK_DOMAIN_NUM="1"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te1/3/0/1,Te1/3/0/2,Te1/3/0/3,Te1/3/0/4,"
 D_STACK_DAD="Gi1/1/0/43,"

Switch 2
ROMMON variables:
 LICENSE_BOOT_LEVEL="network-advantage+dna-advantage,all:MACALLAN-CHASSIS;"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
 SWITCH_NUMBER="2"
 D_STACK_MODE="aggregation"
 D_STACK_DOMAIN_NUM="1"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te2/3/0/1,Te2/3/0/2,Te2/3/0/3,Te2/3/0/4,"
 D_STACK_DAD="Gi2/5/0/43,"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1 đại diện cho biến rommon cho các liên kết SVL từ cả switch1 và switch2

D_STACK_DAD đại diện cho biến rommon cho các liên kết DAD

D_STACK_DOMAIN_NUM đại diện cho số miền SVL, đảm bảo chúng giống nhau trên cả switch1 và switch2

D_STACK_MODE biểu thị rằng switch Cat9k được định cấu hình ở chế độ SVL/distributed stack

Số miền SVL, cũng như cấu hình liên kết SVL và DAD, không chỉ được lưu trữ như một phần của running-config/startup-config mà còn dưới dạng các biến rommon

Các biến rommon và các giá trị liên quan của các biến rommon này có thể được xác minh. Sử dụng CLI như hình trên

Đầu ra bên dưới hiển thị biến rommon được tạo và cập nhật từ thiết bị Switch Cisco C9500H/C9500 được định cấu hình ở chế độ SVL trong đó tên giao diện tuân theo mô hình 3 tuple khi được định cấu hình ở chế độ SVL.

Switch#show romvar | include D_STACK
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
 D_STACK_MODE="aggregation"
 D_STACK_DOMAIN_NUM="100"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te1/0/3,Te1/0/5,"
 D_STACK_DAD="Te1/0/4,"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
 D_STACK_MODE="aggregation"
 D_STACK_DOMAIN_NUM="100"
 D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te1/0/3,Te1/0/5,"
 D_STACK_DAD="Te1/0/4,"

Hướng Dẫn Kiểm Tra Trạng Thái Thiết Bị Switch Cisco Catalyst 9000

Trạng thái switch của cả chassis dự kiến sẽ ở trạng thái Ready. Ngoài ra, hãy kiểm tra đầu ra của lệnh show module để đảm bảo tất cả các Line Card đều ở trạng thái OK.

Switch#show switch
Switch/Stack Mac Address : 00a7.42d7.4620 - Local Mac Address 
Mac persistency wait time: Indefinite 
H/W Current 
Switch# Role Mac Address Priority Version State 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*1 Active 00a7.42d7.3680 1 V02 Ready 
2 Standby 00a7.42d7.4620 1 V02 Ready

Bảng dưới thể hiện các trạng thái của thiết bị Cisco Catalyst Switch 9000 Series với SVL

Trạng thái Switch Cisco 9000 với SVL Mô tả
Ready Stack/switch sẵn sàng để sử dụng
mismatch Phiên bản Image không khớp với switch ngang hàng
Initializing Hệ thống chưa sẵn sàng để sử dụng, vẫn đang trong giai đoạn khởi động
HA sync in progress Hệ thống chưa sẵn sàng để sử dụng, đang đợi quá trình đồng bộ hóa cấu hình hoàn tất

Dưới đây là đầu ra của lệnh show module từ thiết bị Cisco C9400

Switch#show module
Chassis Type: C9407R

Switch Number 1

Mod Ports Card Type Model Serial No.
---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------
1 48 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45) WS-XL48U JAE201900TY
3 10 Supervisor 1 XL Module C9400-SUP-1XL JAE222805NB
7 24 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+) C9400-LC-24XS JAE22170EAG

Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------
1 0035.1A8D.2DEC to 0035.1A8D.2E1B 0.4 17.1.1r 16.11.01c ok 
3 2C5A.0F1C.626C to 2C5A.0F1C.6275 2.0 17.1.1r 16.11.01c ok 
7 780C.F02B.4D50 to 780C.F02B.4D67 1.0 17.1.1r 16.11.01c ok

Mod Redundancy Role Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode
---+-------------------+-------------------------+---------------------------
3 Active sso sso

Switch Number 2

Mod Ports Card Type Model Serial No.
---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------
3 10 Supervisor 1 XL Module C9400-SUP-1XL JAE222805QB
5 48 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) C9400-LC-48T JAE213207ZX

Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------
3 2C5A.0F1C.622C to 2C5A.0F1C.6235 2.0 17.1.1r 16.11.01c ok 
5 E4AA.5D59.FB48 to E4AA.5D59.FB77 1.0 17.1.1r 16.11.01c ok

Mod Redundancy Role Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode
---+-------------------+-------------------------+---------------------------
3 Standby sso sso

Chassis MAC address range: 44 addresses from 2c5a.0f1c.6240 to 2c5a.0f1c.626b

Switch#

Hướng Dẫn Kiểm Tra Trạng Thái Của Liên Kết SVL

Trạng thái Liên kết của cổng SVL được mong đợi ở trạng thái “U” (Up) và Protocol-Status phải là “R” (Ready)

Trạng thái Giao thức SVL Mô tả
Suspended Giao thức đang ở trạng thái tạm ngừng, có thể được nhìn thấy khi liên kết SVL không hoạt động.

Kiểm tra trạng thái liên kết và đảm bảo liên kết được mở

Pending Giao thức đang chờ xử lý, có thể được nhìn thấy khi liên kết chưa được đóng gói

Kiểm tra từ phía remote của liên kết, nếu cả hai bên đang ở trong nhau, hãy kiểm tra tình trạng LMP

Error Giao thức ở trạng thái lỗi, có thể được nhìn thấy khi các gói LMP được trao đổi với lỗi giá trị
Timeout Giao thức đã hết thời gian chờ, có thể thấy khi tin nhắn LMP không được truyền hoặc nhận trong khoảng thời gian 16 giây
Ready Giao thức ở trạng thái sẵn sàng, đây là trạng thái mong muốn trong hoạt động bình thường

Cả tin nhắn LMP messages as well as SDP messages are exchanged successfully

Lưu ý: Các đầu ra này có thể áp dụng đối với thiết bị Switch Cisco C9400/C9600 sử dụng 4 tuple cho quy ước giao diện khi được định cấu hình ở chế độ SVL.

Switch#show stackwise-virtual link 
Stackwise Virtual Link(SVL) Information:
----------------------------------------
Flags:
------
Link Status
-----------
U-Up D-Down
Protocol Status
---------------
S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready
-----------------------------------------------
Switch	SVL	Ports          	Link-Status	Protocol-Status
------	---	-----          	-----------	---------------
1  	1	FortyGigabitEthernet1/1/0/3 	U     	R       
   	  	FortyGigabitEthernet1/1/0/5 	U     	R       
2  	1	FortyGigabitEthernet2/1/0/3 	U     	R       	   	  
        FortyGigabitEthernet2/1/0/5 	U     	R

Hướng Dẫn Kiểm Tra Trạng Thái Của Liên Kết DAD

Lưu ý: Các đầu ra này có thể áp dụng đối với thiết bị Switch Cisco C9500/C9500H sử dụng 3 tuple cho quy ước giao diện khi được định cấu hình ở chế độ SVL.

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection 
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch	Dad port			Status
------	------------			---------
1 	FortyGigabitEthernet1/0/4 	up  
2 	FortyGigabitEthernet2/0/4 	up

Lưu ý: Các đầu ra này có thể áp dụng đối với thiết bị Switch Cisco C9400/C9600 sử dụng 4 tuple cho quy ước giao diện khi được định cấu hình ở chế độ SVL.

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection 
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch	Dad port			Status
------	------------			---------
1 	FortyGigabitEthernet1/1/0/4 	up  
2 	FortyGigabitEthernet2/1/0/4 	up

Hướng Dẫn Kiểm Tra Asic Core IFM Map

Lưu ý: Đây là đầu ra phổ biến từ C9500H SVL. Số lượng ASIC có thể khác nhau dựa trên mỗi thiết bị cụ thể

Switch#sh platform software fed sw active ifm mapp 
Interface         IF_ID  Inst Asic Core Port SubPort Mac Cntx LPN GPN Type Active
TwentyFiveGigE1/0/1    0x3c   1  0  1  20  0  16   4   1  97  NIF Y 
TwentyFiveGigE1/0/2    0x3d   1  0  1  21  0  17   5   2  98  NIF Y

Switch#sh platform software fed sw standby ifm mapp 
Interface         IF_ID  Inst Asic Core Port SubPort Mac Cntx LPN GPN Type Active
TwentyFiveGigE1/0/1    0x8   1   0  1  20  0   16  4  1  1  NIF  Y 
TwentyFiveGigE1/0/2    0x9   1   0  1  21  0   17  5  2  2  NIF  Y

Lưu ý: Đây là đầu ra phổ biến từ C9600H SVL. Số lượng ASIC có thể khác nhau dựa trên mỗi thiết bị cụ thể

Switch#sh platform software fed sw active ifm mapp 
Interface         IF_ID  Inst Asic Core Port SubPort Mac Cntx LPN GPN Type Active
FortyGigabitEthernet1/1/0/3 0xb  0  0  0  16  0   16  0  3  2360 NIF  Y
FortyGigabitEthernet1/1/0/5 0xd  1  0  1  8  0   14  1  5  2361 NIF  Y

Switch#sh platform software fed sw standby ifm mapp 
Interface         IF_ID  Inst Asic Core Port SubPort Mac Cntx LPN GPN Type Active
FortyGigabitEthernet2/1/0/3 0x6b   0  0  0  16  0   16  0  3  2361 NIF  Y 
FortyGigabitEthernet2/1/0/5 0x6d   1  0  1   8  0   14  1  5  2360 NIF  Y 

Lưu ý: Khi phiên bản 16.3.x được sử dụng trên switch, lệnh kiểm tra có thể là show platform software fed sw active ifm mapp lpn.

Hướng Dẫn Kiểm Tra Tình Trạng Kênh FED

Switch#show platform software fed switch active fss counters

FSS Packet Counters
    SDP              LMP 
TX      |    RX            TX      |    RX
---------------------        ---------------------
72651         72666         1157750    1154641


    OOB1              OOB2 
TX       |     RX            TX       |        RX
---------------------       ---------------------
 8            8              7740057        7590208


  EMP
TX    |   RX        LOOPBACK
----------------------    -------------------
0        0          79

Switch#show platform software fed switch active fss err-pkt-counters latency
Switch#show platform software fed switch active fss err-pkt-counters seqerr
Switch#show platform software fed switch active fss registers | i group

Lưu ý: Để đảm bảo tăng số đếm trong các lệnh hiển thị ở trên. Xác minh điều này hiển thị các lệnh lặp đi lặp lại 3-4 lần.

Hướng Dẫn Kiểm Tra Tình Trạng LMP

Sử dụng lệnh hiển thị này để kiểm tra tình trạng LMP

Switch#show platform software fed sw active fss bundle
Stack Port (0-Based) 0
 Control port 16
 Next Probable Control port Unknown
Member Port LPN list
-------------------
LPN:Partner_LPN
1.16:1.16
Stack Port (0-Based) 1
Control port Unknown
 Next Probable Control port Unknown
Member Port LPN list
-------------------
LPN:Partner_LPN
Switch#show platform software fed switch active fss sdp-packets

FED FSS SDP packets max 10:
------------------------

FED-> Nif Mgr
Timestamp Src Mac Dst Mac Seq Num
--------------------------------------------------------------------
Sun Nov 15 18:59:07 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51843
Sun Nov 15 18:59:11 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51844
Sun Nov 15 18:59:15 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51845
Sun Nov 15 18:59:19 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51846
Sun Nov 15 18:59:23 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51847
Sun Nov 15 18:59:27 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51848
Sun Nov 15 18:59:31 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51849
Sun Nov 15 18:59:35 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51850
Sun Nov 15 18:58:59 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51841
Sun Nov 15 18:59:03 2020 bc26:c722:9ef8 ffff:ffff:ffff 51842

Nif Mgr -> FED
Timestamp Src Mac Dst Mac Seq Num
--------------------------------------------------------------------
Sun Nov 15 18:59:29 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51863
Sun Nov 15 18:59:33 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51864
Sun Nov 15 18:59:37 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51865
Sun Nov 15 18:59:01 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51856
Sun Nov 15 18:59:05 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51857
Sun Nov 15 18:59:09 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51858
Sun Nov 15 18:59:13 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51859
Sun Nov 15 18:59:17 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51860
Sun Nov 15 18:59:21 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51861
Sun Nov 15 18:59:25 2020 bc26:c722:dae0 ffff:ffff:ffff 51862
Switch#show platform software fed switch active fss lmp-packets

Interface:TenGigabitEthernet1/3/0/1 IFID:0x37
FED FSS LMP packets max 10:

FED --> Nif Mgr
Timestamp                          Local      Peer       Seq
                                   LPN        LPN        Num
-------------------------------------------------------
Sun Nov 15 19:01:31 2020            1           1              206696
Sun Nov 15 19:01:32 2020            1              1              206697
Sun Nov 15 19:01:33 2020            1              1              206698
Sun Nov 15 19:01:34 2020            1              1              206699
Sun Nov 15 19:01:36 2020            1              1              206701
Sun Nov 15 19:01:37 2020            1              1              206702
Sun Nov 15 19:01:27 2020            1              1              206692
Sun Nov 15 19:01:28 2020            1              1              206693
Sun Nov 15 19:01:29 2020            1              1              206694
Sun Nov 15 19:01:30 2020            1              1              206695

Nif Mgr --> FED
Timestamp                           Local      Peer       Seq
                                    LPN        LPN        Num
-------------------------------------------------------
Sun Nov 15 19:01:29 2020            1              1              206696
Sun Nov 15 19:01:30 2020            1              1              206697
Sun Nov 15 19:01:31 2020            1              1              206698
Sun Nov 15 19:01:32 2020            1              1              206699
Sun Nov 15 19:01:33 2020            1              1              20670
Sun Nov 15 19:01:34 2020            1              1              206701
Sun Nov 15 19:01:35 2020            1              1              206702
Sun Nov 15 19:01:36 2020            1              1              206703
Sun Nov 15 19:01:37 2020            1              1              206704
Sun Nov 15 19:01:28 2020            1              1              206695

Interface:TenGigabitEthernet1/3/0/2 IFID:0x38
FED FSS LMP packets max 10:

FED --> Nif Mgr
Timestamp                          Local      Peer       Seq
                                   LPN        LPN        Num
-------------------------------------------------------
Sun Nov 15 19:01:32 2020            2              2              206697
Sun Nov 15 19:01:33 2020            2              2              206698
Sun Nov 15 19:01:34 2020            2              2              206699
Sun Nov 15 19:01:35 2020            2              2              206700
Sun Nov 15 19:01:36 2020            2              2              206701
Sun Nov 15 19:01:37 2020            2              2              206702
Sun Nov 15 19:01:28 2020            2              2              206693
Sun Nov 15 19:01:29 2020            2              2              206694
Sun Nov 15 19:01:30 2020            2              2              206695
Sun Nov 15 19:01:31 2020            2              2              206696

Nif Mgr --> FED
Timestamp                          Local      Peer       Seq
                                   LPN        LPN        Num
-------------------------------------------------------
Sun Nov 15 19:01:33 2020            2              2              206700
Sun Nov 15 19:01:34 2020            2              2              206701
Sun Nov 15 19:01:35 2020            2              2              206702
Sun Nov 15 19:01:36 2020            2              2              206703
Sun Nov 15 19:01:37 2020            2              2              206704
Sun Nov 15 19:01:28 2020            2              2              206695
Sun Nov 15 19:01:29 2020            2              2              206696
Sun Nov 15 19:01:30 2020            2              2              206697
Sun Nov 15 19:01:31 2020            2              2              206698
Sun Nov 15 19:01:32 2020            2              2              206699
Switch#show platform software fed switch active fss interface-counters
Interface TenGigabitEthernet1/3/0/1 IFID: 0x37 Counters
    LMP 
  TX    |    RX
---------------------
206125      204784

Interface TenGigabitEthernet1/3/0/2 IFID: 0x38 Counters
    LMP 
  TX    |    RX
---------------------
207012      206710

Lưu ý: Để đảm bảo tăng số đếm trong các lệnh hiển thị ở trên. Xác minh điều này hiển thị các lệnh lặp đi lặp lại 3-4 lần.

Switch#test platform software nif_mgr lmp member-port 1
Member port LPN 1 details
----------------------------
Transmitting on LPN: 1
member_port idx: 0
Stack Port: 0
Connection Status: Ready
Port Link Status: Up
LMP HELLO disabled: FALSE
LMP Tx count: 3864
LMP Tx seq no: 3864
LMP Rx count: 3856
LMP Timeout Rx count: 0
LMP Partner Platform Information:
	Blueshift Version:1
	Distributed Stack Domain:100
	Distributed Stack Mode:1
	System Model String:C9500-24Q
	System Product ID:FCW2144A3KF
	System Version ID:V01
	Stack MAC Address:0027:90be:1f00
	System CMI Index:0
	LMP Port LPN:1
	System Switch Number:2
LMP PENDING Partner Platform Information:
	Blueshift Version:1
	Distributed Stack Domain:100
	Distributed Stack Mode:1
	System Model String:C9500-24Q
	System Product ID:FCW2144A3KF
	System Version ID:V01
	Stack MAC Address:0027:90be:1f00
	System CMI Index:0
	LMP Port LPN:1

Switch#test platform software nif_mgr lmp member-port 2
Member port LPN 2 details
----------------------------
Transmitting on LPN: 2
member_port idx: 1
Stack Port: 0
Connection Status: Ready
Port Link Status: Up
LMP HELLO disabled: FALSE
LMP Tx count: 3873
LMP Tx seq no: 3873
LMP Rx count: 3870
LMP Timeout Rx count: 0
LMP Partner Platform Information:
	Blueshift Version:1
	Distributed Stack Domain:100
	Distributed Stack Mode:1
	System Model String:C9500-24Q
	System Product ID:FCW2144A3KF
	System Version ID:V01
	Stack MAC Address:0027:90be:1f00
	System CMI Index:0
	LMP Port LPN:2
	System Switch Number:2
LMP PENDING Partner Platform Information:
	Blueshift Version:1
	Distributed Stack Domain:100
	Distributed Stack Mode:1
	System Model String:C9500-24Q
	System Product ID:FCW2144A3KF
	System Version ID:V01
	Stack MAC Address:0027:90be:1f00
	System CMI Index:0
	LMP Port LPN:2
Switch#test platform software nif_mgr lmp status
Switch#test platform software nif_mgr lmp stack-port 1
Stack port 1 details
----------------------------
stack_port idx:0
Stack Link status:Up
Number Member Ports:1
Member Port LPN List:
1/16,
Switch#test platform software nif_mgr lmp stack-port 2
Stack port 2 details
----------------------------
stack_port idx:1
Stack Link status:Down
Number Member Ports:0
Member Port LPN List:

Lưu ý: Trên đây là các lệnh kiểm tra để xác minh bộ đếm gói LMP và trạng thái của các cổng LMP trên thiết bị Cisco Catalyst 9000 SVL

Hướng Dẫn Đóng/Ngắt Cổng SVL trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series

Các lệnh đóng/không đóng bị tắt trên các cổng SVL và DAD khi hệ thống được cấu hình ở chế độ StackWise-Virtual. Đối với mục đích kiểm tra, nếu cần phải đóng/ngắt cổng SVL, hãy thử theo cách dưới đây

Switch#test platform software nif_mgr port ?
 disable shutdown port
 enable  unshut port

Ngoài ra, sử dụng phương pháp dưới đây có thể mô phỏng SFP/QSFP OIR từ phần mềm (Ví dụ: trên C9400/C9500H/C9600). Đây là các lệnh ẩn và yêu cầu cấu hình ‘service internal’

Trích Xuất Kho Lưu Trữ Theo Dõi Từ Hệ Thống

Khi thiết bị Active Switch SVL có thể giao tiếp với thiết bị Standby Switch SVL thì một kho lưu trữ dấu vết cho cả hai thiết bị Switch có thể được tạo. Hãy sử dụng CLI này

Switch#request platform software trace rotate all
Switch#request platform software trace archive 
Unable to archive /tmp/udev_ng4k.vbd.log : file does not exist
Unable to archive /tmp/vbd_app_init.log : file does not exist
excuting cmd on chassis 1 ...
sending cmd to chassis 2 ...
Creating archive file [flash:Switch_1_RP_0_trace_archive-20190807-073924.tar.gz]
Done with creation of the archive file: [flash:Switch_1_RP_0_trace_archive-20190807-073924.tar.gz]
Switch#
Switch#dir flash: | in tar
180238 -rw- 7189863 Aug 7 2019 07:39:34 +00:00 Switch_1_RP_0_trace_archive-20190807-073924.tar.gz
Switch#

Trong trường hợp Quad SUP, bạn cần thu thập một kho lưu trữ theo dõi cho tất cả các SUP riêng biệt:

request platform software trace slot switch active R0 archive
request platform software trace slot switch active R1 archive 
request platform software trace slot switch standby R0 archive
request platform software trace slot switch standby R1 archive

Trong các tình huống mà SVL Active Switch không thể giao tiếp với SVL Standby Switch chẳng hạn như SVL Split, hãy đảm bảo tạo một kho lưu trữ theo dõi trên cả hai thiết bị.

    show log file crashinfo:tracelogs/<filename>.bin.gz internal

show tech-support stackwise-virtual switch [active|standby|all|#]

Bộ Đếm LMP Và SDP Mới

LMP và SDP là những hỗ trợ mới được bổ sung từ phiên bản Cisco IOS XE 16.10.1

 • SDP – Stack Discovery Protocol: Lưu lượng cho vai trò đàm phán và cấu trúc liên kết. Trình quản lý stack chịu trách nhiệm thương lượng vai trò giữa các switch thành viên của stack và chọn vai trò Active hay Standby. Stack Manager gửi và nhận các gói SDP qua SVL và xem tất cả các switch là một phần của StackWise Virtual
 • LMP – Link Management Protocol: Lưu lượng L2 để duy trì SVL. Giao thức LMP là một thành phần phần mềm, chạy lời chào giữa các đầu và quyết định xem liên kết vật lý có đủ điều kiện để trở thành một phần của StackWise Virtual hay không. LMP cũng giám sát từng liên kết vật lý được cấu hình trong khi chúng là một phần của SVL. LMP là một phần của quy trình ohần mềm Network Interface Manager

Từ góc độ phần mềm (Nif-mgr = Network Interface Manager):

show platform software nif-mgr switch active <R0 | R1> switch-info
show platform software nif-mgr switch active <R0 | R1> counters
show platform software nif-mgr switch active <R0 | R1> counters lpn 1
show platform software nif-mgr switch active <R0 | R1> packets
set platform software nif_mgr switch active <R0 | R1> pak-cache 40 —> set the packet cache count per SVL port to 40 (default = 10)

Từ góc độ phần cứng (FED = Forward Engine Driver):

show platform software fed switch active fss lmp-packets interface <type & #>
show platform software fed switch active fss sdp-packets
show platform software fed switch active fss counters
show platform software fed switch active fss interface-counters <interface type & #>
set platform software fed switch active F1 active fss pak-cache 40 —> set the packet cache count per SVL port to 40 (default = 10)

Hướng Dẫn Kiểm Tra Trạng Thái Quad SUP Dự Phòng

Hệ thống Quad SUP có tối đa 4 Supervisor với 2 Supervisor trên mỗi chassis. Lệnh Show module cung cấp một cái nhìn đầy đủ về cả chassis và Supervisor đang có trong hệ thống

Bạn có thể thấy các Slot mà Supervisor có mặt và Supervisor được đánh dấu là In chassis Standby update với trạng thái như được cung cấp

SG_SVL_QuadSup#show module
Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod Ports Card Type               Model     Serial No.
---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------
1  48  48-Port 10GE / 25GE          C9600-LC-48YL CAT2310L58W
2  24  24-Port 40GE/12-Port 100GE       C9600-LC-24C CAT2310L4CP
3  0   Supervisor 1 Module          C9600-SUP-1  CAT2319L302
4  0   Supervisor 1 Module          C9600-SUP-1  CAT2319L301
5  48  48-Port 10GE / 25GE          C9600-LC-48YL CAT2312L2G7
6  24  24-Port 40GE/12-Port 100GE       C9600-LC-24C CAT2310L4D6

Mod MAC addresses                   Hw   Fw           Sw                 Status
---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------
1 DC8C.371D.2300 to DC8C.371D.237F   1.0  17.3.1r[FC2] 2020-11-05_13.02_s   ok 
2 DC8C.371D.2080 to DC8C.371D.20FF   1.0  17.3.1r[FC2] 2020-11-05_13.02_s   ok 
3 DC8C.37CA.6500 to DC8C.37CA.657F   1.0  17.3.1r[FC2] 2020-11-05_13.02_s   ok 
4 --                 --  N/A     --                   Provisioned
5 DC8C.37A0.6880 to DC8C.37A0.68FF   1.0  17.3.1r[FC2] 2020-11-05_13.02_s   ok 
6 DC8C.371D.1A80 to DC8C.371D.1AFF   1.0  17.3.1r[FC2] 2020-11-05_13.02_s   ok


Mod Redundancy Role   Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode
---+-------------------+-------------------------+---------------------------
3     Standby             sso                      sso 
4     InChassis-Standby   rpr                      rpr

Switch Number 2

Mod Ports Card Type Model Serial No.
---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------
1 24 24-Port 40GE/12-Port 100GE C9600-LC-24C CAT2313L2WE
3 0 Supervisor 1 Module C9600-SUP-1 CAT2321L553
4 0 Supervisor 1 Module C9600-SUP-1 CAT2319L309
5 48 48-Port 10GE / 25GE C9600-LC-48YL CAT2312L2C5
6 48 48-Port 10GE / 25GE C9600-LC-48YL CAT2312L2DW

Mod MAC addresses                                    Hw        Fw                Sw                            Status
---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------
1 DC8C.37A0.C480 to DC8C.37A0.C4FF    1.0     17.3.1r[FC2]   2020-11-05_13.02_s   ok 
3 DC8C.37CA.6D00 to DC8C.37CA.6D7F   1.0     17.3.1r[FC2]   2020-11-05_13.02_s   ok 
4 -- -- N/A --                                                                                                              Provisioned
5 DC8C.37A0.5F80 to DC8C.37A0.5FFF     1.0     17.3.1r[FC2]   2020-11-05_13.02_s ok 
6 DC8C.37A0.5C80 to DC8C.37A0.5CFF    1.0     17.3.1r[FC2]   2020-11-05_13.02_s ok

Mod Redundancy Role Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode
---+-------------------+-------------------------+---------------------------
3      Active                               sso                                       sso 
4      InChassis-Standby            rpr                                        rpr

Chassis 1 MAC address range: 64 addresses from 2c4f.5204.c080 to 2c4f.5204.c0bf

Chassis 2 MAC address range: 64 addresses from 2c4f.5204.bec0 to 2c4f.5204.beff

Để xem xét chi tiết các trạng thái dư thừa dưới đây, CLI có thể được sử dụng. Chi tiết được cung cấp bao gồm thời gian cập nhật hiện tại và chi tiết hình ảnh.

SG_SVL_QuadSup#sh redundancy rpr 
My Switch Id = 2
Peer Switch Id = 1
Last switchover reason = none
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Switch 2 Slot 3 Processor Information:
---------------------------------------------
Current Software State = ACTIVE
Uptime in current state = 18 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Experimental Version 17.5.20201101:045441 [s2c/polaris_dev-/nobackup/suhs/latest/polaris 104]
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Nov-20 10:28 by suhs
BOOT = bootflash:packages.conf;

Switch 2 Slot 4 Processor Information:
---------------------------------------------
Current Software State = InChassis-Standby (Ready)
Uptime in current state = 18 minutes
Image Version =
BOOT = bootflash:packages.conf;


Switch 1 Slot 3 Processor Information:
---------------------------------------------
Current Software State = STANDBY HOT
Uptime in current state = 18 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Experimental Version 17.5.20201101:045441 [s2c/polaris_dev-/nobackup/suhs/latest/polaris 104]
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Nov-20 10:28 by suhs
BOOT = bootflash:packages.conf;

Switch 1 Slot 4 Processor Information:
---------------------------------------------
Current Software State = InChassis-Standby (Ready)
Uptime in current state = 18 minutes
Image Version = 
BOOT = bootflash:packages.conf;

Yếu tố thúc đẩy chính khác cho hệ thống Quad SUP là làm cho Global Active Sup có quyền truy cập vào tất cả hệ thống SUP File, cũng như khả năng truy cập.

Điều này cung cấp phương tiện để sao chép Cấu hình, Hình ảnh, Giấy phép và các thông số được định cấu hình khác trên tất cả các SUP

Sử dụng CLI bên dưới để xác nhận tính khả dụng của hệ thống File.

Các Lỗi Liên Quan Đến SVL Trên Switch Cisco Catalyst 9000 Thường Gặp

Lệnh StackWise Không Hoạt Động

Các lệnh StackWise virtual chỉ hiển thị/có sẵn để cấu hình khi license được định cấu hình là Network Advantage với thiết bị Cisco Catalyst 9000 Switch.

Dự đoán nguyên nhân:

Vấn đề này chủ yếu được xảy ra khi các yếu tố thiết yếu của mạng không được cấu hình đúng cách

 • Kiểm tra xem license có phải là Network Advantage không bằng lệnh show version
 • Kiểm tra xem biến MODEL_NUM rommon có được điền chính xác và khớp với thiết bị thực tế hay không

Mẹo khắc phục sự cố:

Nếu license là đúng và các lệnh vẫn không khả dụng, có thể là sự cố đồng bộ hóa cấu hình, trong trường hợp đó, hãy sử dụng các lệnh này để thu thập thông tin giúp sửa lỗi này:

 1. show version
 2. show license summary
 3. show romvar | i MODEL_NUM

Giải pháp khả thi:

 1. Cấu hình license phù hợp dựa trên các thiết bị và thử lại
 2. Nếu mã sản phẩm khác nhau thì hầu hết các SUP có thể là protoboard cũ, bạn có thể sửa lại số model thông qua rommon

Thiếu Cấu Hình StackWise

Khi hệ thống xuất hiện, bạn có thể thấy cấu hình StackWise bị bỏ sót trong cấu hình đang chạy

Dự đoán nguyên nhân:

Kiểm tra xem cấu hình mong muốn có tồn tại trong cơ sở dữ liệu running-config hay không. Nhiều khả năng đó là sự cố đồng bộ hóa cấu hình iosd hoặc License Level được định cấu hình trở lại không có lợi cho hệ thống mạng.

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Kiểm tra LICENSE LEVEL, để xem liệu SVL có được hỗ trợ cho level license đó hay không. Đảm bảo License Level được đặt thành network-advantage hoặc show license summary
 • Kiểm tra running-config and startup-config show running-config show startup-config

Nếu sự cố xảy ra ngay sau ISSU và có sự không khớp giữa đầu ra của startup-config và running-config thì đó có thể là sự cố ISSU, vui lòng tham khảo bước tiếp theo.

 • Kiểm tra đầu ra cho ISSU CLI bị ảnh hưởng, show redundancy config-sync failure mcl

Nếu cấu hình quan tâm bị bỏ sót trong cả cấu hình đang chạy và cấu hình khởi động, hãy điều hướng để làm theo bước tiếp theo.

 • Kiểm tra các biến rommon bằng lệnh show romvar | inc D_S

Nếu cấu hình quan tâm bị bỏ sót hoặc có trong romvar, hãy thực hiện bước tiếp theo:

 • Kiểm tra show issu state detail

Nếu bạn không thể khắc phục sự cố thì vui lòng thu thập kết quả đầu ra của lệnh dưới đây để kiểm tra thêm

 1. Hiển thị nền tảng phần mềm được cung cấp bộ đếm chuyển đổi fss đang hoạt động
 2. Kiểm tra nền tảng phần mềm nif_mgr lmp member-port LPN
 3. Thu thập show tech-support stackwise-virtual
 4. Thu thập tệp lưu trữ dấu vết

Giải pháp khả thi:

Cấu hình license phù hợp dựa trên nền tảng và thử lại. Nếu sự cố xảy ra sau ISSU thì có thể bạn phải dọn dẹp hoặc định cấu hình lại cấu hình được liệt kê trong lỗi MCL

StackWise links/Dual Active Detection Links Không Hoạt Động

Dự đoán nguyên nhân:

Có nhiều lí do khiến liên kết SVL/DAD không hoạt động. Thật khó để biết chỉ với kết quả đầu ra của lệnh hiển thị, nó cần một số bản ghi btrace cụ thể cùng với đầu ra của lệnh hiển thị để phân tích cẩn thận và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề

Một số nguyên nhân phổ biến nhất gây ra link down là SFP kém hoặc cáp kém hoặc một sự cố hiển thị đơn giản.

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Xác định rõ ràng trạng thái liên kết bằng lệnh show stackwise-virtual link
 • Đảm bảo kết nối vật lý của các cổng SVL và cấu hình của chúng tốt bằng lệnh show stackwise-virtual.

Nếu bạn không thể khắc phục sự cố thì vui lòng cung cấp kết quả đầu ra của lệnh dưới đây để kiểm tra

 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • collect show tech-support stackwise-virtual
 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết

Trạng Thái Giao Thức SVL Không Hiển Thị R

Kiểm tra rõ ràng trạng thái của liên kết được hiển thị trong lệnh show stackwise-virtual

Dự đoán nguyên nhân:

 • Nếu giao thức ở trạng thái S-Suspended thì hầu hết các trường hợp đều có nghĩa là liên kết bị ngừng hoạt động.
 • Nếu giao thức ở trạng thái T-Timeout thì điều đó có nghĩa là nó không thể nhận/gửi các gói LMP.
 • Đối với trạng thái Timeout/Pending quan trọng để nắm bắt Nif_mgr, Fed và cũng chỉ trong trường hợp log stack_mgr btrace
 • Kiểm tra xem switch có phục hồi khi đóng/không đóng SVL Links hay không (chỉ là con trỏ dữ liệu chứ không phải giải pháp)

Mẹo khắc phục sự cố:

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ, vui lòng cung cấp kết quả đầu ra của các lệnh bên dưới

 • Kiểm tra trạng thái liên kết SVL/DAD, sử dụng lệnh show stackwise-virtual link
 • Kiểm tra lệnh show platform software fed switch active/standby fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • Kiểm tra lệnh show platform software fed switch active/standby ifm map
 • Có thể xảy ra sự cố với một loại xcvr cụ thể được sử dụng trên liên kết SVL/DAD. Xác minh bằng lệnh show interface <SVL/DAD link> status & show idprom <SVL/DAD link>
 • Kiểm tra show platform để đảm bảo SUP/LC có liên kết SVL/DAD ở trạng thái OK.

Nếu bạn không thể khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp kết quả đầu ra của lệnh bên dưới cho nhân viên kỹ thuật

 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết
 • Thu thập chương trình hỗ trợ công nghệ StackWise Virtual
 • show platform software fed switch active/standby fss counters

Giải pháp khả thi:

 • Shut/No Shut SVL LINKS: test platform software nif_mgr port disable / enable LPN
 • OIR vật lý của bộ thu phát trên liên kết SVL/DAD

SVL Link Flapping

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Tạo kho lưu trữ dấu vết
 • Kiểm tra tình trạng kênh FED
 • Kiểm tra tình trạng LMP
 • Xác định bản đồ ASIC/Core tương ứng với liên kết SVL
 • Thu thập chương trình hỗ trợ công nghệ StackWise-Virtual

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ, vui lòng cung cấp đầu ra của các lệnh sau

 • test platform software nif_mgr lmp member-port <slot> <lpn port>
 • show platform hardware iomd switch 1/2 1/0 lc-portmap brief | detail
 • show tech-support stackwise-virtual
 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết

Giải pháp khả thi:

 • Shut/No Shut SVL LINKS: test platform software nif_mgr port disable / enable LPN
 • OIR vật lý của bộ thu phát hoặc cáp trên các liên kết SVL/DAD

Lỗi Vô Hiệu Hóa Các Liên Kết SVL/DAD

Dự đoán nguyên nhân:

Bộ thu phát hoặc các module quang được sử dụng trên các liên kết SVL/DAD có thể bị lỗi ở lớp phần cứng và bản thân xcvrs có thể tạo ra các nắp liên kết thường xuyên và do đó vô hiệu hóa các liên kết SVL/DAD bị lỗi

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Xác minh show idprom interface <SVL/DAD link>
 • Xác minh xem có bất kỳ giao diện nào thực sự bị vô hiệu hóa trên switch hay không, hãy sử dụng lệnh show interfaces status err-disabled.

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ, hãy cung cấp đầu ra của các lệnh này:

 • show errdisable flap-values
 • show errdisable recovery
 • show errdisable detect
 • show tech-support stackwise-virtual
 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết

Giải pháp khả thi:

 • Shut/No Shut SVL LINKS: test platform software nif_mgr port disable / enable LPN
 • OIR vật lý của bộ thu phát hoặc thay đổi bộ thu phát hoặc cáp trên các liên kết SVL/DAD

Stack Không Được Phát Hiện

Đầu ra dự kiến khi hệ thống hoạt động sẽ là

Dự đoán nguyên nhân:

Lỗi không phát hiện stack có thể có nhiều lý do. Một trong số các lý do có thể được liệt kê dưới đây:

 • Trạng thái liên kết SVL có thể là Not be Up hoặc trạng thái giao thức có thể không Ready.
 • Các liên kết SVL flap
 • Một trong các thiết bị Stack Switch bị lỗi hoặc hỏng
 • Vô tình kéo đứt cáp hoặc bộ thu phát hoặc tất cả liên kết SVL

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Kiểm tra xem các liên kết DAD có UP hay không, sử dụng lệnh show stackwise-virtual dual-active-detection [pagp]
 • Nếu liên kết DAD không hoạt động, hãy kiểm tra lý do
 • Nếu các liên kết DAD được thiết lập và switch vẫn không chuyển sang chế độ khôi phục, hãy kiểm tra IleMstStateTable bits cho các cổng DAD cụ thể vì một gói DAD duy nhất được gửi đi và nó có thể bị bỏ sót

Nếu không thể khắc phục sự cố hoặc tìm ra nguyên nhân gốc rễ, vui lòng cung cấp đầu ra lệnh này cùng với kho lưu trữ dấu vết:

 • test platform software nif_mgr lmp member-port <slot> <lpn port>
 • show interface status <SVL>
 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết
 • Thu thập chương trình hỗ trợ công nghệ StackWise-Virtual
 • show platform software fed switch active/standby fss counters

Switch Chuyển Sang Chế Độ Recovery Trước Khi Xóa Tất Cả Các Liên Kết SVL

Dự đoán nguyên nhân:

Switch đang hoạt động chuyển  sang chế độ Recovery có thể do một số lý do sau:

 • Các liên kết SVL có thể gặp phải lỗi liên kết không mong muốn
 • Các liên kết SVL có thể gặp phải lỗi liên kết remote/local không mong muốn
 • Có thể có sự cố trao đổi gói LMP/SDP qua các liên kết SVL

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Nếu switch chuyển sang chế độ khôi phục chỉ bằng cách loại bỏ một nửa/ít hơn các liên kết SVL, sử dụng lệnh to shut/no shut SVL -> để kiểm tra xem có thể tái tạo sự cố với OIR vật lý hay không
 • Nếu nó vẫn chuyển sang chế độ khôi phục mà không có lệnh đóng, thì có thể cổng điều khiển không phải là một sự thay đổi
 • Các liên kết SVL có thể đã hết thời gian chờ, các gói LMP có thể không được trao đổi chính xác giữa các active/standby switch
 • Tình trạng kênh của FED là rất quan trọng để kiểm tra các gói khác có đi qua hay không

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp đầu ra các lệnh này cùng với kho lưu trữ dấu vết:

 • show stackwise-virtual link
 • show stackwise-virtual dual-active-detection
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port <slot> <lpn port>
 • show platform software fed switch active fss bundle
 • Thu thập tệp lưu trữ dấu vết
 • Thu thập chương trình hỗ trợ công nghệ StackWise-Virtual

Các Cổng Không Bị Err-Disabled Ở Recovery Mode

Mẹo khắc phục sự cố:

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp đầu ra của các lệnh sau đây cùng với các kho lưu trữ dấu vết

 • show stackwise-virtual link
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • show platform software fed switch active ifm map
 • show tech-support stackwise-virtual

Ping Trực Tiếp Từ Một Thiết Bị Được Kết Nối Với Hoạt Động, Không Có MEC

Mẹo khắc phục sự cố:

Nếu ping qua SVL đang hoạt động không hoạt động, có thể không phải là vấn đề SVL, hãy tăng kích thước gói ping cho mục đích có lỗi, theo dõi đường dẫn thả gói (request/response) và cũng có thể stack và thử tương tự.

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp đầu ra của các lệnh cùng với kho lưu trữ dấu vết

 • show stackwise-virtual link
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • show platform software fed switch active fss ifm map
 • show tech-support stackwise-virtual

Kiểm tra TRAFFIC DROP

 • clear controllers ethernet-controller
 • show controllers ethernet-controller <Te/Fo interfaces if traffic path>
 • show interfaces counters errors

Ping Qua Port-Channel

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Để chẩn đoán sự cố, hãy cách ly sự cố với cổng kênh kênh đang hoạt động hoặc cổng kênh kênh dự phòng
 • Sau khi cách ly trên được thiết lập, các hành động lặp lại cho cả hoạt động hoặc chế độ chờ được liệt kê ở trên
 • Đảm bảo các cổng thành viên của kênh port được bật ở mỗi đầu của port channel

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp kết quả đầu ra của các lệnh bên dưới cùng với kho lưu trữ dấu vết

 • show stackwise-virtual link
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • show platform software fed switch active fss ifm map
 • show tech-support stackwise-virtual

Kiểm tra TRAFFIC DROP

 • clear controllers ethernet-controller
 • show controllers ethernet-controller <Te/Fo interfaces if traffic path
 • show interfaces counters errors

Sự Cố FED/Sự Cố IOSd/Stack_mgr

Mẹo khắc phục sự cố:

Vui lòng thu thập và cung cấp thông tin này:

 • Thu thập logs console
 • system report and core file decode if any.

Chassis Mất Cả Active Và Standby Switch

Mẹo khắc phục sự cố:

Vui lòng thu thập và cung cấp thông tin này:

 • Thu thập logs console
 • Trạng thái Links và Protocol State của SVLs.

Hoạt Động Bị Xóa Trước Khi STDBY Sẵn Sàng

Mẹo khắc phục sự cố:

Vui lòng thu thập và cung cấp thông tin này:

 • Hoàn thành báo cáo hệ thống
 • Trạng thái Links và Protocol State của SVLs.

Traffic

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Đảm bảo địa chỉ mac nguồn và đích được đặt phù hợp trong các nguồn lưu lượng
 • Đảm bảo đường dẫn lưu lượng ở cùng miền VLAN hoặc chế độ trung kế
 • Nếu drop đang hoạt động và luồng lưu lượng không được mong đợi đi qua SVL, có thể là không phải là vấn đề SVL, hãy phá vỡ ngăn xếp và thử
 • Nếu drop ở chế độ chờ và gói tin dự kiến sẽ đi qua SVL thu thập csv dump, ifm map.
 • Xác định drop, sử dụng lệnh show controller ethernet-controller <interface>.
 • Nếu có liên quan đến port-channel, hãy cố gắng cách ly lỗi flap bằng cách tắt một thành viên của kênh port để xác định xem lỗi flap đang ở trạng thái active hay standby, lặp lại các bước tương tự ở trên.

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp kết quả đầu ra của các lệnh sau:

 • show stackwise-virtual link
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • show platform software fed switch active ifm map
 • show tech-support stackwise-virtual

Kiểm tra TRAFFIC DROP

 • clear controllers ethernet-controller
 • show controllers ethernet-controller <Te/Fo interfaces if traffic path>
 • show interfaces counters errors

L3 Traffic

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Đảm bảo các mục arp được giải quyết và các tuyến cần thiết đã được thêm vào.
 • Đảm bảo địa chỉ IP nguồn và đích được đặt chính xác.
 • Nếu drop đang hoạt động và luồng lưu lượng dự kiến ​​sẽ không đi qua SVL, thì có thể không phải là sự cố SVL, hãy ngắt ngăn xếp và thử.
 • Nếu drop ở chế độ chờ và dự kiến ​​gói sẽ đi qua SVL, hãy thu thập csv dump, ifm map
 • Xác định drop, sử dụng lệnh show controller ethernet-controller <interface>
 • Nếu liên quan đến port-channel, hãy thử cách ly lỗi drop bằng cách tắt một thành viên của port-channel để xác định xem lỗi drop đang ở trạng thái active hay standby, lặp lại các bước tương tự ở trên

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp đầu ra các lệnh này cùng kho lưu trữ dấu vết

 • show stackwise-virtual link
 • show platform software fed switch active fss counters
 • test platform software nif_mgr lmp member-port LPN
 • show platform software fed switch active ifm map
 • show tech-support stackwise-virtual

Kiểm tra TRAFFIC DROP

clear controllers ethernet-controller
show controllers ethernet-controller <Te/Fo interfaces if traffic path>

show interfaces counters errors

Lưu Lượng Truy Cập Giảm Trên SVL

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Xác định nơi lưu lượng truy cập bị giảm với các lệnh sau
  • ingress switch on ingress interface
  • ingress switch on egress SVL interface
  • egress switch on ingress SVL interface
  • egress switch on egress interface
 • Tạo kho lưu trữ dấu vết
 • Kiểm tra tình trạng kênh FED
 • Kiểm tra tình trạng LMP
 • Xác định ASIC/Core map tương ứng với liên kết SVL
 • Chụp các gói bị loại bỏ trên SVL

FIPS Trên SVL

Dự đoán nguyên nhân:

Luôn có khả năng FIPS trên khóa SVL có thể chưa được định cấu hình riêng lẻ trên mỗi switch. Khóa FIPS giống nhau phải được cấu hình riêng lẻ trên cả hai switch là một phần của SVL

 • FIPS_KEY được lưu trữ trong rommon có thể khác nhau ngay cả khi bạn đang định cấu hình cùng một khóa xác thực trên cả sw-1 và sw-2. Đây là hành vi dự kiến
 • Xác minh trạng thái fips hiển thị và đảm bảo switch được định cấu hình cho chế độ fips

Mẹo khắc phục sự cố:

 • Kiểm tra chế độ FIPS bằng lệnh show fips status
 • Xác minh show fips authorization-key.
 • Xác minh show romvar

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoặc khắc phục sự cố, vui lòng đầu ra các lệnh này cùng với kho lưu trữ dấu vết

 • show fips status
 • show fips authorization-key
 • show platform software fed switch <active|standby> fss sesa-counters
 • show stackwise-virtual link
 • show stackwise-virtual
 • Thu thập show tech-support stackwise-virtual
 • Thu thập và cung cấp lưu trữ dấu vết

Secure SVL

Dự đoán nguyên nhân:

Luôn có khả năng Secure SVL Key có thể chưa được định cấu hình riêng lẻ trên mỗi switch. Cùng một khóa SVL bảo mật phải được định cấu hình riêng lẻ trên cả hai switch là một phần của SVL.

 • SSVL_KEY được lưu trữ trong rommon có thể khác nhau ngay cả khi bạn đang định cấu hình cùng một khóa xác thực trên cả sw-1 và sw-2. Đây là hành vi dự kiến
 • Nếu có sự không khớp giữa Switch-1 và Switch-2 trong cấu hình Secure SVL Key, có khả năng bạn sẽ thấy các thông báo lỗi như thế này khi mở SVL

“stack_mgr: Reload due to reason SESA: SESA AER Request not received, Err: 31”

 • Xác minh show secure-stackwise-virtual status và đảm bảo nó được định cấu hình ở chế độ SECURE-SVL

Nếu bạn không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khắc phục sự cố, vui lòng cung cấp đầu ra các lệnh này và kho lưu trữ dấu vết

 • show secure-stackwise-virtual status
 • show secure-stackwise-virtual authorization-key
 • show secure-stackwise-virtual interface <SVL_LINK>
 • Thu thập show tech-support stackwise-virtual
 • debug secure-stackwise-virtual
 • Thu thập và cung cấp lưu trữ dấu vết

V-Mistmatch Trong Switch

Dự đoán nguyên nhân:

Một phiên bản khác của phần mềm được khởi động trên chassis active & standby dẫn đến V-Mistmatch trong SVL

Mẹo khắc phục sự cố:

Xác minh show switch và kiểm tra xem có bất kỳ V-Mistmatch nào không

Giải pháp khả thi:

Có một tính năng được gọi là tự động nâng cấp phần mềm được bật theo mặc định trên các nền tảng Cisco Catalyst 9000 Series. Tính năng này khi được bật sẽ phát hiện phần mềm không khớp và đẩy gói phần mềm trên active switch sang chế độ standby và standby switch sẽ tự động nâng cấp lên cùng phiên bản phần mềm có trên active switch.

Nếu tính năng tự động nâng cấp phần mềm bị tắt, hãy bật tính năng này rồi khởi động lại switch ở chế độ standby để tính năng tự động nâng cấp phần mềm bắt đầu hoạt động và cả active switch cũng như standby switch đều có cùng phiên bản phần mềm được sử dụng trong SVL.

Tự động nâng cấp phần mềm chỉ hoạt động ở Install Mode trên nền tảng Cisco Catalyst 9000 Switch, đây là chế độ khởi động được đề xuất

 • Xác minh rằng tự động nâng cấp phần mềm được bật trên SVL. Sử dụng CLI bên dưới

switch#show run all | i software
software auto-upgrade enable

Phân Tách Stack Với Việc Loại Bỏ Chỉ 1 Liên Kết SVL Trong Nhiều Liên Kết SVL

Dự đoán nguyên nhân:

Loại sự cố này có thể xảy ra khi bộ thu phát được cắm một nửa hay một phần vào các cổng của bảng điều khiển phía trước, có thể có khả năng quá trình IMOD chuyển sang trạng thái bận khi đọc idprom của các xcvr này. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình thực thi và hoàn thành một số lệnh hiển thị điển hình như show idprom <interface>, show interface status, etc trên active hoặc standby switch trong SVL

 • Xác minh show idprom interface <intf>. Xác minh trên cả hai giao diện active và standby switch idprom kết xuất và kiểm tra xem có tình trạng slowness/delay khi hoàn thành CLI này không
 • Xác minh show interfaces <intf>. Xác minh trên cả giao diện active và standby switch và kiểm tra xem có tình trạng slowness/delay khi hoàn thành CLI này không
 • Ngoài ra, hãy kiểm tra xem mức sử dụng CPU có cao không trên SVL với lệnh show processes cpu sorted.

Giải pháp khả thi:

Một trong những nguyên nhân có thể gây ra sự cố này có thể là do bộ thu phát được lắp một nửa hoặc lỏng lẻo trên cổng bảng điều khiển phía trước của các switch trong SVL

Đảm bảo các bộ thu phát được lắp đặt đúng cách trên các cổng của bảng điều khiển phía trước.

Sau đó, hãy xác minh các lệnh bên dưới để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động tốt:

 • Xác minh show idprom interface <intf>. Xác minh trên cả hai giao diện active & standby switch idprom kết xuất và kiểm tra xem CLI có được thực thi mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình hoàn thành CLI này không
 • Xác minh show interfaces <intf>. Xác minh trên cả giao diện của active & standby switch và kiểm tra xem CLI có được thực thi mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình hoàn thành CLI này không
 • Ngoài ra, hãy kiểm tra xem mức sử dụng CPU có cao không trên SVL, sử dụng lệnh show processes cpu sorted.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng thu thập nhật ký và đầu ra CLI bên dưới

 • show tech-support stackwise-virtual
 • Thu thập và cung cấp lưu trữ dấu vết

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn sửa các lỗi liên quan đến SVL trên dòng sản phẩm Switch Cisco C9400/C9500/C9600

ANBINHNET ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Quý khách cũng có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80