Tổng Quan Về NBAR Protocol Pack Auto Update Trên Router Cisco

NBAR PROTOCOL PACK AUTO UPDATE TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Tổng Quan Về NBAR Protocol Pack Auto Update Trên Router Cisco
Tổng Quan Về NBAR Protocol Pack Auto Update Trên Router Cisco

Cisco cung cấp các bản cập nhật định kỳ NBAR2 Protocol Pack (Gói giao thức NBAR2) cho các bản phát hành Cisco IOS được chỉ định là tồn tại lâu dài, để liên tục cải thiện khả năng nhận biết lưu lượng truy cập NBAR2. Tính năng Protocol Pack Auto Update (Tự động cập nhật gói giao thức) giúp tự động hóa quá trình cập nhật bất kỳ số lượng Bộ định tuyến Cisco tham gia nào với Gói giao thức tương thích mới nhất.

Tính năng Protocol Pack Auto Update hợp lí hóa các tác vụ quản trị gói giao thức. Nó cho phép các nhà quản trị mạng giảm thiểu các tác vụ lặp đi lặp lại trong việc cập nhật Protocol Pack trên một số lượng lớn thiết bị Router Cisco trong mạng.

Thay vì hoạt động trên những bộ định tuyến riêng lẻ, quản trị mạng sẽ cung cấp các bản cập nhật gói giao thức thông qua máy chủ “Auto Update” tập trung lưu trữ các tệp cài đặt Protocol Pack đã tải xuống để các bộ định tuyến khác nhau trong mạng sử dụng và kiểm soát lịch trình cập nhật. Quá trình này được kiểm soát thông qua một tệp cấu hình duy nhất trên máy chủ.

Sau khi tính năng này được thiết lập, các thiết bị Router Cisco trong mạng đã bật Auto Update sẽ kiểm tra máy chủ định kỳ. Nếu có Gói Giao thức tương thích, cập nhật hơn, bộ định tuyến sẽ tải xuống tệp Protocol Pack và cài đặt nó tự động.


TRIỂN KHAI NBAR PROTOCOL PACK AUTO UPDATE TRÊN ROUTER CISCO

Để triển khai Protocol Pack Auto Update trong mạng, hãy thiết lập Auto Update server, tải xuống các tệp Protocol Pack cho thiết bị Router Cisco của bạn và tạo một tệp cấu hình được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Sau đó, chỉ cần bật Cập nhật tự động trên bất kỳ số lượng bộ định tuyến nào trong mạng của bạn.

Các Thành Phần Của Protocol Pack Auto Update

Protocol Pack Auto Update Server:

 • Gói giao thức đã tải xuống cho Router Cisco bằng Auto Update
 • Tệp cấu hình (NBAR_PROTOCOL_PACK_DETAILS.json)
 • Protocol Pack Auto Update log file

Bộ Định Tuyến: Một hoặc nhiều Bộ định tuyến đã bật Protocol Pack Auto Update

Các Bước Triển Khai Protocol Pack Auto Update

Thiết Lập Máy Chủ Tự Động Cho Protocol Pack Auto Update

Máy chủ Tự động cập nhật gói giao thức chứa tệp cấu hình kiểm soát chức năng của tính năng và lưu trữ các tệp cài đặt Protocol Pack . Để thiết lập máy chủ, hãy sử dụng quy trình sau:

 • Thiết lập máy chủ ở vị trí mạng có thể truy cập được bởi tất cả các bộ định tuyến tham gia. Ghi lại địa chỉ IP của máy chủ để đưa nó vào tệp cấu hình.
 • Trên máy chủ, tạo thư mục mẹ để lưu trữ tệp cấu hình và tệp cài đặt Protocol Pack.
/NbarAutoUpdate/pp_server/
 • Trong thư mục mẹ, hãy tạo các thư mục con để lưu trữ các tệp cài đặt Protocol Pack, được sắp xếp theo loại nền tảng
/NbarAutoUpdate/pp_server/asr
/NbarAutoUpdate/pp_server/csr
/NbarAutoUpdate/pp_server/isr
/NbarAutoUpdate/pp_server/isr4k
/NbarAutoUpdate/pp_server/other
 • Tải xuống các tệp cài đặt Protocol Pack mới nhất sẽ được yêu cầu cho các bộ định tuyến sử dụng Auto Update.
 • Lưu trữ các tệp Protocol Pack trên máy chủ, trong các thư mục con của /NbarAutoUpdate/pp_server/.
  • Thư mục ASR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ASR Series
  • Thư mục CSR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco CSR Cloud Services
  • Thư mục ISR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ISR Generation 2 (ISRG2) hoạt động với các bản phát hành Cisco IOS 15.x (không phải IOS XE)
  • Thư mục ISR4K: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ISR4000
  • Thư mục OTHER: Các tệp Protocol Pack dành cho thiết bị không được bao gồm trong các danh mục cụ thể hơn.
 • Tạo tệp cấu hình Auto Update JSON-format
/NbarAutoUpdate/pp_server/NBAR_PROTOCOL_PACK_DETAILS.json

Tệp Cấu Hình Protocol Pack Auto Update

Tệp cấu hình Tự Động Cập Nhật Gói Giao Thức là một tệp định dạng JSON, với tên tệp bắt buộc là NBAR_PROTOCOL_PACK_DETAILS.json. Nó được lưu trữ trên máy chủ Protocol Pack Auto Update trong thư mục mẹ Auto Update:

/NbarAutoUpdate/pp_server/NBAR_PROTOCOL_PACK_DETAILS.json

Tệp cấu hình chỉ định

 • Địa chỉ server
 • Vị trí của các tệp Protocol Pack đã tải xuống
 • Phiên bản phần mềm NBAR cho các tệp Protocol Pack
 • Lên lịch cho các bộ định tuyến sử dụng Auto Update để kiểm tra máy chủ để cập nhật

Vị Trí Tệp Protocol Pack

Tệp cấu hình cung cấp đường dẫn cho từng tệp Protocol Pack đã tải xuống được lưu trữ trên máy chủ. Bộ định tuyến sử dụng Auto Update tải xuống các tệp Protocol Pack từ các vị trí này và cài đặt vị trí tự động.

Vị trí của mỗi tệp Gói Giao Thức được chỉ định bằng cách kết hợp địa chỉ máy chủ, thư mục cơ sở và đường dẫn tệp cụ thể

 • Phần “protocol-pack-server” của tệp cấu hình cung cấp địa chỉ và thư mục cơ sở
 • Phần “nbar_pp_files” cung cấp đường dẫn đến các tệp cài đặt Protocol Pack riêng lẻ

Ví dụ: Nếu địa chỉ và thư mục cơ sở là:

tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/pp_server/

…và vị trí tệp Protocol Pack là:

asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack

… thì đường dẫn đầy đủ đến tệp là:

tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/pp_server/asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack

Bộ định tuyến sử dụng Auto Update sẽ sử dụng đường dẫn đầy đủ này để tải xuống tệp từ máy chủ.

Tổ Chức Vị Trí Protocol Pack

Phần “nbar_pp_files” của tệp cấu hình liệt kê các tệp Protocol Pack có sẵn trên máy chủ. Các tiểu mục tương ứng với các thư mục trong đó Protocol Pack được lưu trữ trên máy chủ Protocol Pack Auto Update. Các tiểu mục tiêu biểu bao gồm:

 • ASR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ASR Series
 • CSR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco CSR Cloud Services
 • ISR: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ISR Generation 2 (ISRG2) hoạt động với các bản phát hành Cisco IOS 15.x (không phải IOS XE).
 • ISR4K: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị Router Cisco ISR4000 Series
 • OTHER: Các tệp Protocol Pack cho các thiết bị không được bao gồm trong các danh mục cụ thể hơn.

Ví dụ về phần nbar_pp_files của tệp cấu hình:

 "nbar_pp_files": {
   "ASR": {
    "23":"asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack"
   },
   "ISR": {
    "23":"isr/pp-adv-isrg2-155-3.M2-23-19.1.0.pack"
   },
   "ISR4K": {
    "23":"pp-adv-isr4000-155-3.Sa4-23-32.1.0.pack",
    "27":"pp-adv-isr4000-163.2-27-35.0.0.pack",
    "31":"pp-adv-isr4000-166.2-31-35.0.0.pack"
   }, 
   "OTHER": {
    "23":"other/pp-adv-isr4000-155-3.Sa4-23-32.1.0.pack"
   } 
 } 

Phiên Bản Phần Mềm NBAR Được Chỉ Định Cho Mỗi File Protocol Pack

Mỗi file cài đặt Protocol Pack tương thích với một phiên bản phần mềm NBAR cụ thể. Số phiên bản thường xuất hiện trong tên tệp của tệp cài đặt Gói Giao Thức.

Ví dụ: File cài đặt Protocol Pack 20.0.0 sau hoạt động với NBAR phiên bản 23:

pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack

Trong tệp cấu hình, mỗi dòng chỉ định vị trí tệp cài đặt Protocol Pack cũng cho biết phiên bản phần mềm NBAR phù hợp. Khi thêm vị trí tệp cài đặt Protocol Pack, hãy đảm bảo chỉ định đúng phiên bản phần mềm NBAR cho tệp. Ví dụ:

 "23":"asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack"

∗ Mẹo: Sử dụng lệnh trên bộ định tuyến Cisco để hiển thị phiên bản phần mềm NBAR hiện tại của HĐH đã cài đặt.

Device#show ip nbar version
NBAR software version: 23
NBAR minimum backward compatible version: 21
...

Thông Số Tệp Cấu Hình

Các thông số tệp cấu hình sau đây cung cấp hành vi Protocol Pack Auto Update mặc định. Các bộ định tuyến riêng lẻ sử dụng Cập Nhật Tự Động có thể ghi đè các tham số này bằng các lệnh CLI cục bộ.

Thông số Mô tả
protocol-pack-server (Bắt buộc)

Vị trí của protocol pack server.

Ví dụ:: tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/pp_server/

nbar_pp_files (Bắt buộc)

Cung cấp các vị trí file cho các tệp protocol pack cho các nền tảng và phiên bản NBAR khác nhau, được xác định bằng số phiên bản phần mềm NBAR.

schedule {daily weekly : | monthly :} [day ]

{hh hh , mm mm }

Lên lịch cho khoảng thời gian Auto Update. Các Router Cisco sử dụng Auto Update thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật vào thời gian đã lên lịch.

 • monthly: ngày trong tháng
 • weekly: ngày trong tuần (0 đến 6)
 • hh: Giờ (thời gian 24 giờ)
 • mm: Phút

Thời gian chạy thực tế phụ thuộc vào tùy chọn update-window.

Mặc định: Hàng ngày lúc 00:00

update-window Khoảng thời gian bảo trì (tính bằng phút) cho NBAR protocol pack auto-update hoạt động bên trong. Cửa sổ bảo trì được lên lịch theo thời gian được cấu hình bởi các tham số schedule.

Mặc định: 60

clear-previous true: Làm cho các tệp Protocol Pack không cần thiết bị xóa sau một khoảng thời gian chờ.

false: Cấu hình tính năng để không xóa bất kỳ tệp nào.

Mặc định: enable (bật)

force-upgrade true: Các bản cập nhật Protocol Pack mới sẽ được áp dụng với cờ force.

false: Các bản cập nhật Protocol Pack mới sẽ được áp dụng với cờ force.

Mặc định: disable (tắt)

Tệp Cấu Hình: Ví Dụ Tối Thiểu

Ví dụ về tệp cấu hình Minimal này chỉ chứa phần nbar_auto_update_config cấp cao nhất và các trường bắt buộc.

Bởi vì không có lịch trình nào được cấu hình, các Router Cisco sử dụng lịch trình kiểm tra mặc định hàng ngày vào lúc 00:00. Ví dụ này chỉ định một tệp Protocol Pack cho từng loại trong số bốn loại nền tảng.

{
"nbar_auto_update_config":{
 "protocol-pack-server":"tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/pp_server/"
 },
 "nbar_pp_files":{
  "ASR":{"23":"asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack"},
  "CSR":{"23":"csr/pp-adv-csr1000v-155-3.S2-23-21.0.0.pack"},
  "ISR":{"23":"isr/pp-adv-isrg2-155-3.M2-23-19.1.0.pack"},
  "ISR4K":{"31":"pp-adv-isr4000-166.2-31-35.0.0.pack"}
 }
}

Tệp Cấu Hình: Ví Dụ Điển Hình

Ví dụ về tệp cấu hình typical này chứa phần nbar_auto_update_config cấp cao nhất, cùng với các trường bắt buộc và tùy chọn.

 • Địa chỉ máy chủ Protocol Pack Auto Update là 10.20.200.1.
 • Phần schedule ghi rõ lịch cập nhật là thứ 7 hàng tuần lúc 2:30 sáng. Các bộ định tuyến sử dụng Auto Update sẽ kiểm tra vào thời điểm đã lên lịch này để biết mọi bản cập nhật khả dụng.
  • Thứ 7 được biểu thị bằng giá trị weekly6. Hệ thống đánh số cho các ngày trong tuần là 0-6, trong đó 0=Chủ Nhật và 6=Thứ Bảy.
  • hhmm chỉ định thời gian cập nhật là 2:30 AM.
 • Trong phần nbar_pp_files, số phiên bản NBAR (ví dụ: 23) ở đầu dòng phải khớp với số phiên bản NBAR xuất hiện trong tên tệp Gói Giao thức.
{
 "nbar_auto_update_config": {
  "protocol-pack-server": "tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/pp_server/",
  "update-window":0,
  "force-upgrade":true,
  "clear-previous":true,
  "schedule": {
   "weekly": 6,
   "hh": 02,
   "mm": 30
  },
 },
 "nbar_pp_files": {
  "ASR": {
   "23":"asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack",
  },
  "CSR": {
   "23":"csr/pp-adv-csr1000v-155-3.S2-23-21.0.0.pack"
   },
  "ISR": {
   "23":"isr/pp-adv-isrg2-155-3.M2-23-18.0.0.pack",
   "23":"isr/pp-adv-isrg2-155-3.M2-23-19.1.0.pack"
  },
  "ISR4K":{
   "31":"pp-adv-isr4000-166.2-31-35.0.0.pack"
  }
 } 
}

Luôn Cập Nhật Các Gói Giao Thức

Bản Phát Hành Gói Giao Thức Mới

Khi có bản phát hành Protocol Pack mới:

 • Tải xuống các tệp cài đặt Protocol Pack mới cho các mẫu bộ định tuyến trong mạng bằng Auto Update
 • Lưu trữ các tệp Protocol Pack vào đúng thư mục trên máy chủ
 • Cập nhật tệp cấu hình để bao gồm các tệp Protocol Pack mới

Khi Nâng Cấp Hệ Điều Hành Router Cisco

Các tệp cài đặt Protocol Pack thường tương thích với một loại nền tảng cụ thể đang chạy một bản phát hành Cisco IOS cụ thể.

Sau khi nâng cấp hệ điều hành của Router Cisco đang sử dụng Protocol Pack Auto Update:

 • Sử dụng lệnh show ip nbar version để hiển thị phiên bản phần mềm NBAR. Trong ví dụ sau, phiên bản phần mềm NBAR là 23.
 • Nếu phiên bản phần mềm NBAR đã thay đổi, hãy kiểm tra xem Protocol Pack tương thích với bản cập nhật hơn có sẵn để phát hành hay không.
 • Nếu vậy, hãy tải xuống tệp cài đặt Protocol Pack mới để cung cấp cho các bộ định tuyến bằng cách sử dụng Auto Update.
 • Lưu trữ Protocol Pack vào đúng thư mục trên máy chủ.
 • Cập nhật tệp cấu hình để bao gồm tệp Protocol Pack mới.

  Đảm bảo rằng dòng mới trong tệp cấu hình ở đúng vị trí và số phiên bản NBAR2 được chỉ định khớp với số phiên bản trong tên tệp Protocol Pack.

  "23":"asr/pp-adv-asr1k-155-3.S2-23-20.0.0.pack"

KÍCH HOẠT PROTOCOL PACK AUTO UPDATE TRÊN ROUTER CISCO

Kích hoạt tự động cập nhật gói giao thức trên Router Cisco yêu cầu:

 • Kích hoạt tính năng
 • Chỉ định máy chủ Protocol Pack Auto Update sẽ sử dụng hoặc đảm bảo rằng nó đã được chỉ định
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

configure terminal

Ví dụ:

Device#configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2

ip nbar protocol-pack-auto-update

Ví dụ:

Device(config)#ip nbar protocol-pack-auto-updateDevice(config-auto-pp-update)#

Bật tự động cập nhật NBAR protocol pack.

Bước 3

source-server protocol-pack-auto-update-server

Ví dụ:

Device(config-auto-pp-update)#source-server tftp://10.20.300.400/NbarAutoUpdate

(Chỉ bắt buộc nếu máy chủ Protocol Pack Auto Update chưa được chỉ định)

Chỉ định vị trí của máy chủ Protocol Pack Auto Update và thư mục chứa tệp cấu hình NBAR_PROTOCOL_PACK_DETAILS.json.

Bước 4

exit

Ví dụ:

Device(config-auto-pp-update)#exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung


VÔ HIỆU HÓA PROTOCOL PACK AUTO UPDATE TRÊN ROUTER CISCO

Thực hiện các bước sau để tắt tự động cập nhật gói giao thức trên bộ định tuyến Cisco

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2

no ip protocol-pack-auto-update

Ví dụ:

Device(config)# no ip nbar protocol-pack-auto-update

Tắt tự động cập nhật NBAR protocol pack.

Bước 3

exit

Ví dụ:

Device(config)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung


BẮT ĐẦU CẬP NHẬT PROTOCOL PACK NGAY LẬP TỨC TRÊN ROUTER CISCO

Bắt đầu cập nhật Protocol Pack ngay lập tức bằng cách sử dụng cơ chế Protocol Pack Auto Update

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 2

ip nbar protocol-pack-auto-update now

Ví dụ:

Device(config)# ip nbar protocol-pack-auto-update now

Bắt đầu cập nhật gói giao thức bằng cơ chế Auto Update

Bước 3

exit

Ví dụ:

Device(config)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung


HIỂN THỊ THÔNG TIN TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT PROTOCOL PACKET TRÊN ROUTER CISCO

Hiển thị cấu hình Protocol Pack Auto Update, các tệp đã sao chép và số liệu thống kê cho một Router Cisco riêng lẻ bằng cách sử dụng Protocol Pack Auto Update.

Lệnh hoặc Hành động Mục đích

show ip nbar protocol-pack auto-update

Ví dụ:

Device# show ip nbar protocol-pack-auto-update

Hiển thị cấu hình tự động cập nhật gói giao thức, tệp đã sao chép và số liệu thống kê.

Ví dụ sau đây cho thấy thông tin được cung cấp trong đầu ra của lệnh này:

Device# show ip nbar protocol-pack-auto-update

NBAR Auto-Update:
=================

Configuration:
=============
force-upgrade       	 : (Default) Enabled
clear-previous      	 : (Default) Enabled
update-window       	 : (Default) 30
source-server       	 :         tftp://10.20.200.1/NbarAutoUpdate/
protocol-pack-directory  	 : (Default) harddisk:
schedule         	 : (Default) 03:22

Copied files:
==========
File     	 : harddisk:/NbarAutoUpdate/AsrNbarPP
Copied    	 : *11:29:11.000 UTC Mon Jan 5 2015


Last run result: SUCCESS
Last auto-update run          	 : *11:29:12.000 UTC Mon Jan 5 2015
Last auto-update success        	 : *11:29:12.000 UTC Mon Jan 5 2015
Last auto-update successful update   	 : *11:29:12.000 UTC Mon Jan 5 2015

Last auto-update server-config update 	 : *16:15:13.000 UTC Mon Jan 5 2015
Success count             		 : 3
Failure count             		 : 0
Success rate              		 : 100 percent

Next AU maintenance estimated to run at	 : *17:15:13.000 UTC Mon Jan 5 2015
Next AU update estimated to run at   	 : *03:41:00.000 UTC Tue Jan 6 2015

CẤU HÌNH CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT PROTOCOL PACKET CỤC BỘ TRÊN ROUTER CISCO

Để cấu hình cài đặt tự động cập nhật gói giao thức cục bộ trên Router Cisco, hãy sử dụng các lệnh được mô tả tại đây.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

configure terminal

Ví dụ:

Device#configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 2

ip nbar protocol-pack-auto-update

Ví dụ:

Device(config)#ip nbar protocol-pack-auto-updateDevice(config-auto-pp-update)#

Cấu hình sub-mode Protocol Pack Auto Update được biểu thị bằng một thay đổi trong lời nhắc bao gồm “(config-auto-pp-update)”.

Bước 3

Sử dụng một hoặc nhiều lệnh sub-mode Protocol Pack Auto Update để cấu hình cài đặt cục bộ trên bộ định tuyến.

Bước 4

exit

Ví dụ:

Device(config-auto-pp-update)#exit

Thoát khỏi sub-mode.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80