Hướng Dẫn Sửa Lỗi Port Flaps Trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series

LỖI PORT FLAPS TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 SERIES LÀ GÌ?

Port Flap hay còn đươc gọi là Link Flap là tình huống trong đó một giao diện vật lý trên các thiết bị Switch Cisco 9000 Series liên tục lên và xuống. Nguyên nhân phổ biến của lỗi này thường là do cáp không đạt tiêu chuẩn, không được hỗ trợ hoặc liên quan đến các vấn đề đồng bộ hóa liên kết khác. Các nguyên nhân gây ra port flap có thể bị gián đoạn hoặc diễn ra thường xuyên.

Vì link flap có xu hướng gây nhiễu vật lý, nên bây giờ, hãy cùng quản trị viên của đi sâu vào tìm hiểu các bước để chẩn đoán, thu thập các log hữu ích và khắc phục các lỗi port flaps trên các thiết bị thuộc dòng Cisco Catalyst 9000 bao gồm:


SỬA LỖI PORT FLAP TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000

Sửa Lỗi Port Flap Trên Switch Cisco Catalyst 9000
Sửa Lỗi Port Flap Trên Switch Cisco Catalyst 9000

Kiểm Tra Cáp Và Cả Hai Mặt Của Kết Nối

Bảng này mô tả các vấn đề có thể xảy ra với cáp có thể gây ra hiện tượng port flap (link flap)

Nguyên nhân Hành động khôi phục
Cáp kém Trao đổi cáp nghi ngờ với cáp tốt đã biết. Tìm kiếm các chân bị hỏng hoặc bị mất trên các đầu nối
Kết nối lỏng lẻo Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo. Đôi khi cáp dường như được đặt đúng chỗ nhưng không. Rút cáp và lắp lại
Patch Panels Loại bỏ các kết nối patch panel bị lỗi. Bỏ qua patch panel nếu có thể để loại trừ nó
SFP không hợp lệ hoặc sai (dành riêng cho sợi quang) Trao đổi SFP đang nghi ngờ với SFP tốt đã biết. Xác minh hỗ trợ Phần cứng và Phần mềm cho loại SFP này
Cổng hoặc cổng mô-đun không đúng Di chuyển cáp đến một cổng tốt đã biết để khắc phục sự cố cổng hoặc mô-đun nghi ngờ
Thiết bị điểm cuối kém hoặc đã cũ Trao đổi điện thoại, loa, điểm cuối khác với thiết bị tốt đã biết hoặc thiết bị mới hơn
Sleep mode của thiết bị Đây là một “expected flap”. Hãy chú ý đến dấu thời gian của port flap để xác định xem nó xảy ra nhanh chóng hay không liên tục và nếu cài đặt chế độ sleep là nguyên nhân

Xác Minh Tính Tương Thích Của SFP Và SFP+ Với Các Thiết Bị Cisco Catalyst 9000 Series

Danh mục các giao diện có thể cắm nóng của Cisco cung cấp nhiều lựa chọn về tốc độ, giao thức, phạm vi tiếp cận và phương tiện truyền dẫn được hỗ trợ.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của mô-đun thu phát SFP và SFP+ mà các thiết bị chuyển mạch Cisco C9200/C9300/C9400/C9500/C9600 của bạn hỗ trợ. Các hạn chế duy nhất là mỗi cổng phải phù hợp với các thông số kỹ thuật về bước sóng trên đầu kia của cáp và cáp không được vượt quá chiều dài cáp quy định để liên kết là đáng tin cậy.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các module thu phát của Cisco cho các thiết bị Cisco. Mỗi module SFP/SFP+ Cisco hỗ trợ tính năng Cisco Quality Identification (ID) cho phép các thiết bị Cisco xác định và xác thực rằng module đã được Cisco chứng nhận và kiểm tra.

Xác Định Các Port Flap Trên Switch Cisco Catalyst 9000

Sử dụng lệnh show loggingđể xác định một sự kiện link flap. Ví dụ dưới đây hiển thị một phần thông báo log hệ thống của switch cho trường hợp port flap với giao diện TenGigabitEthernet1/0/40:

Switch#show logging | include changed
Aug 17 21:06:08.431 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:06:39.058 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:06:41.968 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
Aug 17 21:06:42.969 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
Aug 17 21:07:20.041 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:07:21.041 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:07:36.534 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
Aug 17 21:08:06.598 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
Aug 17 21:08:07.628 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:08:08.628 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
Aug 17 21:08:10.943 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
Aug 17 21:08:11.944 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up

Lệnh Hiển Thị Giao Diện

Lệnh show interface cung cấp cho bạn nhiều thông tin giúp xác định sự cố layer 1 có thể gây ra port flap

Switch#show interfaces tenGigabitEthernet 1/0/40
TenGigabitEthernet1/0/40 is up, line protocol is up (connected) 
Hardware is Ten Gigabit Ethernet, address is 00a5.bf9c.29a8 (bia 00a5.bf9c.29a8)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec, 
   reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive not set
 Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-SR  <-- SFP plugged into the port
 input flow-control is on, output flow-control is unsupported 
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input 00:00:03, output 00:00:00, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
   670 packets input, 78317 bytes, 0 no buffer       
   Received 540 broadcasts (540 multicasts)
   0 runts, 0 giants, 0 throttles              
   0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored   
   0 watchdog, 540 multicast, 0 pause input         
   0 input packets with dribble condition detected     
   1766 packets output, 146082 bytes, 0 underruns      
   0 Output 0 broadcasts (0 multicasts)
   0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets    
   0 unknown protocol drops                 
   0 babbles, 0 late collision, 0 deferred         
   0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
   0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out  

Bảng này liệt kê một số bộ đếm từ lệnh show interface

Bộ đếm Các vấn đề và nguyên nhân phổ biến làm tăng bộ đếm lỗi
CRC Số lượng CRC cao thường là do va chạm nhưng cũng có thể chỉ ra sự cố vật lý (chẳng hạn như hệ thống cáp, SFP, giao diện kém hoặc NIC) hoặc không khớp song công.
Lỗi đầu vào Điều này bao gồm runts, giants, không có bộ đệm, CRC, frame, overrun và ignored counts. Các lỗi khác liên quan đến đầu vào cũng có thể làm tăng số lỗi đầu vào.
Lỗi đầu ra Sự cố này là do kích thước hàng đợi output thấp hoặc khi có quá nhiều đăng ký.
Tổng output giảm Sự sụt giảm đầu ra nói chung là kết quả của việc đăng ký quá mức giao diện gây ra bởi nhiều thành một hoặc quá trình truyền từ 10Gbps đến 1Gps. Bộ đệm giao diện là một nguồn tài nguyên hạn chế và chỉ có thể hấp thụ một loạt cho đến thời điểm mà sau đó các gói bắt đầu giảm. Bộ đệm có thể được điều chỉnh để tạo ra một số đệm nhưng nó không thể đảm bảo tình huống sụt giảm đầu ra bằng không.
Giao thức không xác định giảm Lỗi giao thức không xác định thường bị giảm do giao diện nơi nhận các gói này không được định cấu hình cho loại giao thức này hoặc nó có thể là bất kỳ giao thức nào mà bộ chuyển mạch không nhận ra. Ví dụ: nếu bạn có hai thiết bị chuyển mạch được kết nối và bạn tắt CDP trên một giao diện chuyển đổi, điều này dẫn đến giao thức không xác định bị giảm trên giao diện đó. Các gói CDP không còn được nhận dạng nữa và chúng bị loại bỏ.

Lệnh history cho phép một giao diện duy trì lịch sử sử dụng ở định dạng đồ họa tương tự như lịch sử CPU. Lịch sử này có thể được duy trì dưới dạng bit trên giây (bps) hoặc gói trên giây (pps) như trong ví dụ này

Switch(config-if)#history ?
 bps Maintain history in bits/second
 pps Maintain history in packets/second

Cùng với tỉ lệ, người dùng có thể theo dõi các bộ đếm theo dõi giao diện khác nhau

Switch(config-if)#history [bps|pps] ?
 all                Include all counters
 babbles              Include ethernet output babbles - Babbl
 crcs                Include CRCs - CRCs 
 deferred              Include ethernet output deferred - Defer
 dribbles              Include dribbles - Dribl
 excessive-collisions        Include ethernet excessive output collisions -
                   ExCol
 flushes              Include flushes - Flush
 frame-errors            Include frame errors - FrErr
 giants               Include giants - Giant
 ignored              Include ignored - Ignor
 input-broadcasts          Include input broadcasts - iBcst
 input-drops            Include input drops - iDrop
 input-errors            Include input errors - iErr
 interface-resets          Include interface resets - IRset
 late-collisions          Include ethernet late output collisions - LtCol
 lost-carrier            Include ethernet output lost carrier - LstCr
 multi-collisions          Include ethernet multiple output collisions -
                   MlCol
 multicast             Include ethernet input multicast - MlCst
 no-carrier             Include ethernet output no-carrier - NoCarr
 output-broadcasts         Include output broadcasts - oBcst
 output-buffer-failures       Include output buffer failures - oBufF
 output-buffers-swapped-out     Include output buffers swapped out - oBSwO
 output-drops            Include output drops - oDrop
 output-errors           Include output errors - oErr
 output-no-buffer          Include output no buffer - oNoBf
 overruns              Include overruns - OvrRn
 pause-input            Include ethernet input pause - PsIn
 pause-output            Include ethernet output pause - PsOut
 runts               Include runts - Runts
 single-collisions         Include ethernet single output collisions - SnCol
 throttles             Include throttles - Thrtl
 underruns             Include underruns - UndRn
 unknown-protocol-drops       Include unknown protocol drops - Unkno
 watchdog              Include ethernet output watchdog - Wtchdg
 <cr>                <cr>
SW_1(config-if)#

Như với lịch sử CPU, có các biểu đồ cho 60 giây qua, 60 phút qua và 72 giờ qua. Các biểu đồ riêng biệt được duy trì cho các biểu đồ đầu vào và đầu ra:

Switch#sh interfaces gigabitEthernet 1/0/2 history ?
 60min  Display 60 minute histograms only
 60sec  Display 60 second histograms only
 72hour  Display 72 hour histograms only
 all   Display all three histogram intervals
 both   Display both input and output histograms
 input  Display input histograms only
 output  Display output histograms only
 |    Output modifiers
 <cr> <cr>

------ Sample output ---------

Switch#show interfaces tenGigabitEthernet 1/0/9 history 60sec   10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 
  1 
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
       0  5  0  5  0  5  0  5  0  5  0
   TenGigabitEthernet1/0/9 input rate(mbits/sec) (last 60 seconds)


  10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 
  1 
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
       0  5  0  5  0  5  0  5  0  5  0
   TenGigabitEthernet1/0/9 output rate(mbits/sec) (last 60 seconds)

Sử dụng lệnh show controllers ethernet-controller{interface{interface-number}} để hiển thị bộ đếm lưu lượng trên mỗi giao diện (TransmitReceive) và thống kê bộ đếm lỗi được đọc từ phần cứng. Sử dụng phy keyword để hiển thị các thanh ghi bên trong giao diện hoặc port-info keyword để hiển thị thông tin về cổng ASIC

Đây là một ví dụ về đầu ra từ show controllers ethernet-controller cho một giao diện cụ thể

Switch#show controllers ethernet-controller tenGigabitEthernet 2/0/1
Transmit         TenGigabitEthernet2/0/1        Receive         
    61572 Total bytes           282909 Total bytes       
      0 Unicast frames           600 Unicast frames      
      0 Unicast bytes           38400 Unicast bytes      
     308 Multicast frames          3163 Multicast frames     
    61572 Multicast bytes         244509 Multicast bytes     
      0 Broadcast frames           0 Broadcast frames     
      0 Broadcast bytes            0 Broadcast bytes     
      0 System FCS error frames        0 IpgViolation frames   
      0 MacUnderrun frames          0 MacOverrun frames    
      0 Pause frames             0 Pause frames       
      0 Cos 0 Pause frames          0 Cos 0 Pause frames    
      0 Cos 1 Pause frames          0 Cos 1 Pause frames    
      0 Cos 2 Pause frames          0 Cos 2 Pause frames    
      0 Cos 3 Pause frames          0 Cos 3 Pause frames    
      0 Cos 4 Pause frames          0 Cos 4 Pause frames    
      0 Cos 5 Pause frames          0 Cos 5 Pause frames    
      0 Cos 6 Pause frames          0 Cos 6 Pause frames    
      0 Cos 7 Pause frames          0 Cos 7 Pause frames    
      0 Oam frames              0 OamProcessed frames   
      0 Oam frames              0 OamDropped frames    
     193 Minimum size frames        3646 Minimum size frames   
      0 65 to 127 byte frames         1 65 to 127 byte frames  
      0 128 to 255 byte frames        0 128 to 255 byte frames  
     115 256 to 511 byte frames       116 256 to 511 byte frames  
      0 512 to 1023 byte frames        0 512 to 1023 byte frames 
      0 1024 to 1518 byte frames       0 1024 to 1518 byte frames 
      0 1519 to 2047 byte frames       0 1519 to 2047 byte frames 
      0 2048 to 4095 byte frames       0 2048 to 4095 byte frames 
      0 4096 to 8191 byte frames       0 4096 to 8191 byte frames 
      0 8192 to 16383 byte frames       0 8192 to 16383 byte frames
      0 16384 to 32767 byte frame       0 16384 to 32767 byte frame
      0 > 32768 byte frames          0 > 32768 byte frames   
      0 Late collision frames         0 SymbolErr frames     <-- Usually indicates Layer 1 issues. Large amounts of symbol errors can indicate a bad device, cable, or hardware. 
      0 Excess Defer frames          0 Collision fragments   <-- If this counter increments, this is an indication that the ports are configured at half-duplex.
      0 Good (1 coll) frames         0 ValidUnderSize frames  
      0 Good (>1 coll) frames         0 InvalidOverSize frames  
      0 Deferred frames            0 ValidOverSize frames   
      0 Gold frames dropped          0 FcsErr frames      <-- Are the result of collisions at half-duplex, a duplex mismatch, bad hardware (NIC, cable, or port)
      0 Gold frames truncated  
      0 Gold frames successful  
      0 1 collision frames          
      0 2 collision frames    
      0 3 collision frames    
      0 4 collision frames    
      0 5 collision frames    
      0 6 collision frames    
      0 7 collision frames    
      0 8 collision frames    
      0 9 collision frames    
      0 10 collision frames   
      0 11 collision frames   
      0 12 collision frames   
      0 13 collision frames   
      0 14 collision frames   
      0 15 collision frames   
      0 Excess collision frames 

LAST UPDATE 22622 msecs AGO

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng lệnh show interfaces {interface{interface-number}}  controller để hiển thị số liệu thống kê TruyềnNhận trên mỗi giao diện được đọc từ phần cứng.

Sử dụng lệnh show platform pm interface-flaps{interface{interface-number}} để hiển thị số lần giao diện và giao diện bị lỗi

Switch#show platform pm interface-flaps tenGigabitEthernet 2/0/1 

 Field           AdminFields     OperFields
===============================================================
 Access Mode        Static        Static
 Access Vlan Id      1          0
 Voice Vlan Id       4096         0
 VLAN Unassigned                0
 ExAccess Vlan Id     32767        
 Native Vlan Id      1          
 Port Mode         dynamic       access
 Encapsulation       802.1Q        Native
 disl           auto         
 Media           unknown       
 DTP Nonegotiate      0          0
 Port Protected      0          0
 Unknown Unicast Blocked  0          0
 Unknown Multicast Blocked 0          0
 Vepa Enabled       0          0
 App interface       0          0
 Span Destination     0          

 Duplex          auto         full 
 Default Duplex      auto         
 Speed           auto         1000
 Auto Speed Capable    1          1
 No Negotiate       0          0
 No Negotiate Capable   1024         1024
 Flow Control Receive   ON          ON
 Flow Control Send     Off         Off
 Jumbo           0          0
 saved_holdqueue_out    0          
 saved_input_defqcount   2000         
 Jumbo Size        1500         

 Forwarding Vlans : none
 Current Pruned Vlans : none
 Previous Pruned Vlans : none


 Sw LinkNeg State : LinkStateUp
 No.of LinkDownEvents :  12              <-- Number of times the interface flapped  
 XgxsResetOnLinkDown(10GE):
 Time Stamp Last Link Flapped(U) : Aug 19 14:58:00.154  <-- Last time the interface flapped
 LastLinkDownDuration(sec) 192              <-- Time in seconds the interface stayed down during the last flap event   
 LastLinkUpDuration(sec): 2277             <-- Time in seconds the interface stayed up before the last flap event 

Đây là ví dụ về đầu ra từ show platform pm interface-flaps{interface{interface-number}} cho một giao diện cụ thể

Switch#show platform pm interface-flaps tenGigabitEthernet 2/0/1 

 Field           AdminFields     OperFields
===============================================================
 Access Mode        Static        Static
 Access Vlan Id      1          0
 Voice Vlan Id       4096         0
 VLAN Unassigned                0
 ExAccess Vlan Id     32767        
 Native Vlan Id      1          
 Port Mode         dynamic       access
 Encapsulation       802.1Q        Native
 disl           auto         
 Media           unknown       
 DTP Nonegotiate      0          0
 Port Protected      0          0
 Unknown Unicast Blocked  0          0
 Unknown Multicast Blocked 0          0
 Vepa Enabled       0          0
 App interface       0          0
 Span Destination     0          

 Duplex          auto         full 
 Default Duplex      auto         
 Speed           auto         1000
 Auto Speed Capable    1          1
 No Negotiate       0          0
 No Negotiate Capable   1024         1024
 Flow Control Receive   ON          ON
 Flow Control Send     Off         Off
 Jumbo           0          0
 saved_holdqueue_out    0          
 saved_input_defqcount   2000         
 Jumbo Size        1500         

 Forwarding Vlans : none
 Current Pruned Vlans : none
 Previous Pruned Vlans : none


 Sw LinkNeg State : LinkStateUp
 No.of LinkDownEvents :  12              <-- Number of times the interface flapped  
 XgxsResetOnLinkDown(10GE):
 Time Stamp Last Link Flapped(U) : Aug 19 14:58:00.154  <-- Last time the interface flapped
 LastLinkDownDuration(sec) 192              <-- Time in seconds the interface stayed down during the last flap event   
 LastLinkUpDuration(sec): 2277             <-- Time in seconds the interface stayed up before the last flap event 

Sử dụng lệnh show idprom{interface{interface-number}} để hiển thị thông tin IDPROM cho giao diện cụ thể. Sử dụng detail keyword để hiển thị thông tin IDPROM thập lục phân chi tiết.

Đây là một ví dụ về đầu ra từ show idprom{interface{interface-number}} cho một giao diện cụ thể. Giá trị HighLow Warning|Alarm thersholds được liệt kê trong đầu ra lệnh này là các thông số thu phát quang hoạt động bình thường. Những giá trị đó có thể được xác minh từ bảng dữ liệu cho từng loại quang cụ thể

Switch#show idprom interface Twe1/0/1 

IDPROM for transceiver TwentyFiveGigE1/0/1 :
 Description                = SFP or SFP+ optics (type 3)
 Transceiver Type:             = GE CWDM 1550 (107)
 Product Identifier (PID)         = CWDM-SFP-1550 <-- 
 Vendor Revision              = A
 Serial Number (SN)            = XXXXXXXXXX  <-- Cisco Serial Number
 Vendor Name                = CISCO-FINISAR
 Vendor OUI (IEEE company ID)       = 00.90.65 (36965)
 CLEI code                 = CNTRV14FAB
 Cisco part number             = 10-1879-03
 Device State               = Enabled.
 Date code (yy/mm/dd)           = 14/12/22
 Connector type              = LC.
 Encoding                 = 8B10B (1)
 Nominal bitrate              = OTU-1 (2700 Mbits/s)
 Minimum bit rate as % of nominal bit rate = not specified
 Maximum bit rate as % of nominal bit rate = not specified
 The transceiver type is 107
 Link reach for 9u fiber (km)       = LR-2(80km) (80)
                       LR-3(80km) (80)
                       ZX(80km) (80)
 Link reach for 9u fiber (m)        = IR-2(40km) (255)
                       LR-1(40km) (255)
                       LR-2(80km) (255)
                       LR-3(80km) (255)
                       DX(40KM) (255)
                       HX(40km) (255)
                       ZX(80km) (255)
                       VX(100km) (255)
 Link reach for 50u fiber (m)       = SR(2km) (0)
                       IR-1(15km) (0)
                       IR-2(40km) (0)
                       LR-1(40km) (0)
                       LR-2(80km) (0)
                       LR-3(80km) (0)
                       DX(40KM) (0)
                       HX(40km) (0)
                       ZX(80km) (0)
                       VX(100km) (0)
                       1xFC, 2xFC-SM(10km) (0)
                       ESCON-SM(20km) (0)
 Link reach for 62.5u fiber (m)      = SR(2km) (0)
                       IR-1(15km) (0)
                       IR-2(40km) (0)
                       LR-1(40km) (0)
                       LR-2(80km) (0)
                       LR-3(80km) (0)
                       DX(40KM) (0)
                       HX(40km) (0)
                       ZX(80km) (0)
                       VX(100km) (0)
                       1xFC, 2xFC-SM(10km) (0)
                       ESCON-SM(20km) (0)
 Nominal laser wavelength         = 1550 nm.
 DWDM wavelength fraction         = 1550.0 nm.
 Supported options             = Tx disable
                       Tx fault signal
                       Loss of signal (standard implementation)
 Supported enhanced options        = Alarms for monitored parameters
 Diagnostic monitoring           = Digital diagnostics supported
                       Diagnostics are externally calibrated
                       Rx power measured is "Average power"
 Transceiver temperature operating range  = -5 C to 75 C (commercial)
 Minimum operating temperature       = 0 C
 Maximum operating temperature       = 70 C
 High temperature alarm threshold     = +90.000 C
 High temperature warning threshold    = +85.000 C
 Low temperature warning threshold     = +0.000 C
 Low temperature alarm threshold      = -4.000 C
 High voltage alarm threshold       = 3600.0 mVolts
 High voltage warning threshold      = 3500.0 mVolts
 Low voltage warning threshold       = 3100.0 mVolts
 Low voltage alarm threshold        = 3000.0 mVolts
 High laser bias current alarm threshold  = 84.000 mAmps
 High laser bias current warning threshold = 70.000 mAmps
 Low laser bias current warning threshold = 4.000 mAmps
 Low laser bias current alarm threshold  = 2.000 mAmps
 High transmit power alarm threshold    = 7.4 dBm
 High transmit power warning threshold   = 4.0 dBm
 Low transmit power warning threshold   = -1.7 dBm
 Low transmit power alarm threshold    = -8.2 dBm
 High receive power alarm threshold    = -3.0 dBm
 Low receive power alarm threshold    = -33.0 dBm
 High receive power warning threshold    = -7.0 dBm
 Low receive power warning threshold    = -28.2 dBm
 External Calibration: bias current slope = 1.000
 External Calibration: bias current offset = 0

Bảng này liệt kê các lệnh khác nhau có thể được sử dụng để sửa lỗi link flap trên Cisco Catalyst 9000 Series

Lệnh Mục Đích
show interfaces counters errors Hiển thị bộ đếm giao diện lỗi
show interfaces capabilities Hiển thị các khả năng cụ thể của giao diện
show interface transceivers (fiber/SFP specific) Hiển thị thông tin về các module quang đã bật tính năng giám sát quang kĩ thuật số (DOM)
show interface link  Hiển thị thông tin cấp độ liên kết
show interface {interface{interface-number}} platform Hiển thị thông tin nền tảng giao diện
show controllers ethernet-controller {interface{interface-number}} port-info Hiển thị thông tin cổng bổ sung
show controllers ethernet-controller {interface{interface-number}} link status detail Hiển thị trạng thái liên kết
show errdisable flap-values Hiển thị số flap có thể xảy ra trước trạng thái có thể sai
clear counters Sử dụng lệnh này để xóa lưu lượng truy cập và bộ đếm lỗi để xem liệu sự cố chỉ là tạm thời hay bộ đếm tiếp tục tăng lên
clear controllers ethernet-controller Sử dụng lệnh này để xóa bộ đếm Truyền và Nhận phần cứng

Xác Minh Trạng Thái Cáp Với Time Domain Reflector (TDR)

Tính năng Time Domain Reflectometer (TDR) cho phép bạn xác định xem cáp đang ở trạng thái OPEN hay SHORT khi cáp bị lỗi. Với TDR, bạn có thể kiểm tra trạng thái của cáp đồng cho các cổng cho các trên thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 Series. TDR phát hiện lỗi cáp bằng tín hiệu được gửi qua cáp và đọc tín hiệu bị phản xạ trở lại. Một phần hoặc tất cả tín hiệu có thể bị phản xạ trở lại do các khiếm khuyết trong cáp.

Sử dụng lệnh test cable-diagnostics tdr {interface{interface-number} } để bắt đầu kiểm tra TDR, sau đó sử dụng lệnh show cable-diagnostics

Ví dụ cho thấy kết quả kiểm tra TDR cho giao diện Tw2/0/10:

Switch#show cable-diagnostics tdr interface tw2/0/10
TDR test last run on: November 05 02:28:43
Interface Speed Local pair Pair length     Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Tw2/0/10 1000M Pair A    1   +/- 5 meters Pair A   Impedance Mismatch
        Pair B    1   +/- 5 meters Pair B   Impedance Mismatch
        Pair C    1   +/- 5 meters Pair C   Open
        Pair D    3   +/- 5 meters Pair D   Open

Mẹo: Trên thiết bị Cisco Catalyst 9300, chỉ các loại lỗi cáp này mới được phát hiện OPENSHORT, và IMPEDANCE MISMATCH. Trạng thái Normal được hiển thị trong trường hợp cáp được kết nối đúng cách và điều này được thực hiện cho mục đích minh họa

Hướng Dẫn Sử Dụng TDR Trên Cisco Catalyst 9000 Switch

Dưới đây là các nguyên tắc để có thể áp dụng TDR trên các thiết bị Switch Cisco C9200/C9300/C9400/C9500/C9600

 • Không thay đổi cấu hình cổng trong khi bài kiểm tra TDR đang chạy
 • Nếu bạn kết nối một cổng trong quá trình kiểm tra TDR với cổng hỗ trợ Auto-MDIX, kết quả TDR có thể không hợp lệ
 • Nếu bạn kết nối một cổng trong quá trình kiểm tra TDR với cổng 100BASE-T trên thiết bị, các cặp không sử dụng (4-5 và 7-8) được báo cáo là bị lỗi và remote không kết thúc các cặp này
 • Do đặc tính của cáp, bạn phải chạy thử nghiệm TDR nhiều lần để có kết quả chính xác
 • Không thay đổi trạng thái cổng vì kết quả có thể không chính xác
 • TDR hoạt động tốt nhất nếu cáp thử nghiệm bị ngắt kết nối khỏi remote port. Nếu không, bạn có thể khó diễn giải kết quả một cách chính xác
 • TDR hoạt động trên mạch bốn dây. Dựa trên điều kiện cáp, trạng thái có thể hiển thị một cặp đang OPEN hoặc SHORT trong khi tất cả các cặp dây khác hiển thị là bị lỗi. Thao tác này có thể chấp nhận được vì bạn có thể tuyên bố cáp bị lỗi với điều kiện một cặp dây là OPEN hoặc SHORT
 • Mục đích của TDR là xác định mức độ hoạt động kém của cáp thay vì xác định vị trí cáp bị lỗi
 • Khi TDR xác định vị trí cáp bị lỗi, bạn vẫn có thể sử dụng công cụ chẩn đoán cáp ngoại tuyến để chẩn đoán sự cố tốt hơn.
 • Kết quả TDR có thể khác nhau giữa các lần chạy giữa các thiết bị Cisco Catalyst Switch 9000 khác nhau do sự khác biệt về độ phân giải của việc triển khai TDR. Khi điều này xảy ra, bạn phải tham khảo các công cụ chẩn đoán cáp ngoại tuyến

Digital Optic Monitoring (DOM)

Giám sát quang học kỹ thuật số (DOM) là một tiêu chuẩn toàn ngành, nhằm xác định giao diện kỹ thuật số để truy cập thông số thời gian thực như:

 • Nhiệt độ
 • Bộ thu phát cung cấp điện áp
 • Dòng điện laser
 • Công suất quang học TX
 • Công suất quang học RX

Cách Kích Hoạt DOM

Bảng dưới liệt kê các lệnh bạn có thể sử dụng để bật/tắt DOM cho tất cả các bộ thu phát trong hệ thống

Bước Lệnh hoặc Hành Động Mục Đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

switch>enable

Bật chế độ EXEC vật lý. Nhập mật khẩu của bạn nếu có yêu cầu
Bước 2 configure terminal 

Ví dụ:

switch#configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 transceiver type all

Ví dụ:

switch(config)#transceiver type all

Vào chế độ cấu hình loại bộ thu phát
Bước 4 monitoring

Ví dụ:

switch(config)#monitoring

Cho phép giám sát tất cả các bộ thu phát quang học

Sử dụng lệnh show interfaces {interface{interface-number}} transceiver detail để hiển thị thông tin bộ thu phát

Switch#show interfaces hundredGigE 1/0/25 transceiver detail 
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is internally calibrated.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.

                 High Alarm High Warn Low Warn  Low Alarm
        Temperature    Threshold  Threshold Threshold Threshold
Port      (Celsius)     (Celsius)  (Celsius) (Celsius) (Celsius)
---------   ----------------- ----------  ---------  --------- ---------
Hu1/0/25    28.8          75.0    70.0    0.0    -5.0

                 High Alarm  High Warn Low Warn  Low Alarm
       Voltage      Threshold  Threshold Threshold Threshold
Port     (Volts)      (Volts)   (Volts)  (Volts)  (Volts)
---------   ----------------- ----------  --------- --------- ---------
Hu1/0/25   3.28          3.63    3.46   3.13     2.97

                 High Alarm  High Warn Low Warn  Low Alarm
        Current     Threshold  Threshold Threshold Threshold
Port   Lane (milliamperes)  (mA)     (mA)    (mA)    (mA)
--------- ---- --------------- ----------  --------- --------- ---------
Hu1/0/25  N/A  6.2         10.0    8.5    3.0    2.6

         Optical     High Alarm  High Warn Low Warn  Low Alarm
         Transmit Power Threshold  Threshold Threshold Threshold
Port   Lane  (dBm)      (dBm)    (dBm)   (dBm)   (dBm)
--------- ----  --------------- ----------  --------- --------- ---------
Hu1/0/25 N/A  -2.2         1.7    -1.3    -7.3   -11.3

         Optical     High Alarm High Warn  Low Warn  Low Alarm
         Receive Power  Threshold  Threshold  Threshold Threshold
Port   Lane  (dBm)      (dBm)    (dBm)    (dBm)   (dBm)
--------- ----  --------------- ---------- ---------  --------- ---------
Hu1/0/25 N/A  -16.7        2.0    -1.0    -9.9   -13.9

Thông Báo Syslog DOM

Phần này mô tả các thông báo syslog vi phạm ngưỡng phù hợp nhất

Temperature Levels of SFP optics

 • Giải thích: Thông báo syslog này được tạo khi nhiệt độ thấp hoặc vượt quá các giá trị hoạt động quang bình thường
%SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Te7/3: Temperature high alarm; Operating value: 88.7 C, Threshold value: 74.0 C.
%SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Fo1/1/1: Temperature low alarm; Operating value: 0.0 C, Threshold value: 35.0 C.

Voltage Levels of SFP optics

 • Giải thích: Thông báo syslog này được tạo khi điện áp thấp hoặc vượt quá giá trị hoạt động quang bình thường
%SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/1/3: Voltage high warning; Operating value: 3.50 V, Threshold value: 3.50 V.
%SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/1: Voltage low alarm; Operating value: 2.70 V, Threshold value: 2.97 V.

Light Levels of SFP optics

 • Giải thích: Thông báo syslog này được tạo khi nguồn sáng yếu hoặc vượt quá các giá trị hoạt động quang
%SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/0/1: Rx power high warning; Operating value: -2.7 dBm, Threshold value: -3.0 dBm.
%SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te1/1: Rx power low warning; Operating value: -13.8 dBm, Threshold value: -9.9 dBm.

Cisco Optics and Forward Error Correction (FEC)

FEC là một kỹ thuật được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi nhất định trong một dòng bit và gắn các bit dừ thừa và mã kiểm tra lỗi vào khối thông báo trước khi truyền. Khi module quang được vận hành trong nền tảng máy chủ của Cisco, FEC được bật theo mặc định dựa trên loại mô-đun quang mà phần mềm máy chủ phát hiện. Trong phần lớn trường hợp, việc triển khai FEC được quyết định bởi tiêu chuẩn công nghiệp mà loại sợi quang hỗ trợ.

Ví dụ cho thấy cách cấu hình FEC và một số tùy chọn có sẵn

switch(config-if)#fec?
 auto Enable FEC Auto-Neg
 cl108 Enable clause108 with 25G
 cl74 Enable clause74 with 25G
 off Turn FEC off

Use the show interface command to verify FEC configuration:

TwentyFiveGigE1/0/13 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is 3473.2d93.bc8d (bia 3473.2d93.bc8d)
 MTU 9170 bytes, BW 25000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
   reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 25Gb/s, link type is force-up, media type is SFP-25GBase-SR
 Fec is auto   < -- The configured setting for FEC is displayed here
 input flow-control is on, output flow-control is off
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 
--snip--

Lệnh Gỡ Lỗi Port Flap Trên Switch Cisco Catalyst 9000

Bảng này liệt kê các lệnh khác nhau có thể được sử dụng để sửa lỗi Port Flap trên Switch Cisco C9200/C9300/C9400/C9500/C9600

Lệnh Mục Đích
debug pm  Gỡ lỗi Port Manager
debug pm port Các sự kiện liên quan đến port
debug platform pm Thông tin gỡ lỗi NGWC Platform Port Manager
debug platform pm l2-control Gỡ lỗi NGWC L2 Control Infra
debug platform pm link-status Sự kiện phát hiện liên kết giao diện
debug platform pm pm-vectors Chức năng vectors port manager
debug condition interface <interface name> Bật tính năng gỡ lỗi có chọn lọc cho giao diện cụ thể
debug interface state Chuyển đổi trạng thái

Đây là một phần ví dụ đầu ra mẫu của các lệnh debug được liệt kê trong bảng trên

SW_2#sh debugging 
PM (platform):     
 L2 Control Infra debugging is on  <-- debug platform pm l2-control
 PM Link Status debugging is on   <-- debug platform pm link-status
 PM Vectors debugging is on     <-- debug platform pm pm-vectors
Packet Infra debugs:

Ip Address Port
------------------------------------------------------|----------

Port Manager:
 Port events debugging is on    <-- debug pm port

Condition 1: interface Te1/0/2 (1 flags triggered)
Flags: Te1/0/2

------ Sample output ---------

*Aug 25 20:01:05.791: link up/down event : link-down on Te1/0/2
*Aug 25 20:01:05.791: pm_port 1/2: during state access, got event 5(link_down)  <-- Link down event (day/time)
*Aug 25 20:01:05.791: @@@ pm_port 1/2: access -> pagp
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Vp Disable: pd=0x7F1E797914B0 dpidx=10 Te1/0/2
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:05.792: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:05.792: Maintains count of VP per Interface:delete, pm_vp_counter[0]: 14, pm_vp_counter[1]: 14
*Aug 25 20:01:05.792: *** port_modechange: 1/2 mode_none(10)
*Aug 25 20:01:05.792: @@@ pm_port 1/2: pagp -> dtp
*Aug 25 20:01:05.792: stop flap timer : Te1/0/2 pagp
*Aug 25 20:01:05.792: *** port_bndl_stop: 1/2 : inform yes
*Aug 25 20:01:05.792: @@@ pm_port 1/2: dtp -> present
*Aug 25 20:01:05.792: *** port_dtp_stop: 1/2
*Aug 25 20:01:05.792: stop flap timer : Te1/0/2 pagp
*Aug 25 20:01:05.792: stop flap timer : Te1/0/2 dtp
*Aug 25 20:01:05.792: stop flap timer : Te1/0/2 unknown
*Aug 25 20:01:05.792: *** port_linkchange: reason_link_change(3): link_down(0)1/2 <-- State link change 
*Aug 25 20:01:05.792: pm_port 1/2: idle during state present
*Aug 25 20:01:05.792: @@@ pm_port 1/2: present -> link_down  <-- State of the link
*Aug 25 20:01:06.791: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Aug 25 20:01:07.792: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Aug 25 20:01:11.098: IOS-FMAN-PM-DEBUG-LINK-STATUS: Received LINKCHANGE in xcvr message, if_id 10 (TenGigabitEthernet1/0/2)

*Aug 25 20:01:11.098: IOS-FMAN-PM-DEBUG-LINK-STATUS: if_id 0xA, if_name Te1/0/2, link up <-- Link became up
*Aug 25 20:01:11.098: link up/down event: link-up on Te1/0/2
*Aug 25 20:01:11.098: pm_port 1/2: during state link_down, got event 4(link_up)
*Aug 25 20:01:11.098: @@@ pm_port 1/2: link_down -> link_up
*Aug 25 20:01:11.098: flap count for link type : Te1/0/2 Linkcnt = 0 
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: idle during state link_up
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: link_up -> link_authentication
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: during state link_authentication, got event 8(authen_disable)
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: link_authentication -> link_ready
*Aug 25 20:01:11.099: *** port_linkchange: reason_link_change(3): link_up(1)1/2 
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: idle during state link_ready
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: link_ready -> dtp
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Set pm vp mode attributes for Te1/0/2 vlan 1
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: during state dtp, got event 13(dtp_complete)
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: dtp -> dtp
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Set pm vp mode attributes for Te1/0/2 vlan 1
*Aug 25 20:01:11.099: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.099: DTP flapping: flap count for dtp type: Te1/0/2 Dtpcnt = 0 
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: during state dtp, got event 110(dtp_done)
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: dtp -> pre_pagp_may_suspend
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: idle during state pre_pagp_may_suspend
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: pre_pagp_may_suspend -> pagp_may_suspend
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: during state pagp_may_suspend, got event 33(pagp_continue)
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: pagp_may_suspend -> start_pagp
*Aug 25 20:01:11.099: pm_port 1/2: idle during state start_pagp
*Aug 25 20:01:11.099: @@@ pm_port 1/2: start_pagp -> pagp
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Set pm vp mode attributes for Te1/0/2 vlan 1
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: *** port_bndl_start: 1/2
*Aug 25 20:01:11.100: stop flap timer : Te1/0/2 pagp
*Aug 25 20:01:11.100: pm_port 1/2: during state pagp, got event 34(dont_bundle)
*Aug 25 20:01:11.100: @@@ pm_port 1/2: pagp -> pre_post_pagp
*Aug 25 20:01:11.100: pm_port 1/2: idle during state pre_post_pagp
*Aug 25 20:01:11.100: @@@ pm_port 1/2: pre_post_pagp -> post_pagp
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: pm_port 1/2: during state post_pagp, got event 14(dtp_access)
*Aug 25 20:01:11.100: @@@ pm_port 1/2: post_pagp -> access
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Set pm vp mode attributes for Te1/0/2 vlan 1
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.100: Maintains count of VP per Interface:add, pm_vp_counter[0]: 15, pm_vp_counter[1]: 15
*Aug 25 20:01:11.100: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: vlan vp enable for port(Te1/0/2) and vlan:1
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: VP ENABLE: vp_pvlan_port_mode:access for Te1/0/2 
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: VP Enable: vp_pvlan_native_vlanId:1 for Te1/0/2 
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.101: *** port_modechange: 1/2 mode_access(1)
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: The operational mode of Te1/0/2 in set all vlans is 1 
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: vp_pvlan port_mode:access vlan:1 for Te1/0/2 
*Aug 25 20:01:11.101: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: vp_pvlan port_mode:access native_vlan:1 for Te1/0/2 
*Aug 25 20:01:11.102: IOS-FMAN-PM-DEBUG-PM-VECTORS: Success sending PM tdl message
*Aug 25 20:01:13.098: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Aug 25 20:01:14.098: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn sửa lỗi Port Flap trên dòng sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000.

ANBINHNET ™ là một địa chỉ phân phối Cisco Switch chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco Việt Nam chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Quý khách cũng có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80