CBS 350

Hướng Dẫn Sử Dụng Switch Cisco CBS350 (Cisco Business 350)

9:12 - 14/09/2022

Cisco Business 350 hay Cisco CBS350 là các thiết bị managed switch ra đời để thay thế các thiết bị thuộc dòng sản phẩm Cisco Small Business[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Địa Chỉ IP Trên Switch Cisco CBS350 Thông Qua CLI

4:13 - 13/09/2022

Một thiết bị Switch có thể có nhiều địa chỉ IP. Mỗi địa chỉ IP có thể được chỉ định cho các giao diện hoặc cổng[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Port Sang VLAN Trên Switch Cisco CBS350

3:17 - 13/09/2022

Virtual Local Area Network (VLAN) cho phép bạn phân đoạn một cách hợp lý Local Area Network (LAN) thành các broadcast domains khác nhau. Trong[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cài Đặt Mật Khẩu Trên Switch Cisco Business (Cisco CBS) Qua CLI

2:27 - 13/09/2022

TẠI SAO PHẢI CÀI ĐẶT MẬT KHẨU TRÊN SWITCH CISCO CBS? Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào thiết bị Cisco Business của mình qua[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình VLAN Mapping Cisco Business 250 Và Cisco Business 350

10:19 - 13/09/2022

Để thiết lập Mạng cục bộ ảo của nhà cung cấp dịch vụ (S-VLANs), bạn có thể cấu hình VLAN mapping hoặc dịch VLAN ID[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Voice VLAN Trên Switch Cisco CBS 250 Và CBS 350

5:12 - 12/09/2022

VOICE VLAN LÀ GÌ? Voice VLAN được sử dụng khi lưu lượng truy cập từ thiết bị VoIP hoặc điện thoại được gán cho một[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Multicast TV Group Thành VLAN Trên Switch Cisco CBS 350

4:05 - 12/09/2022

Virtual Local Area Network (VLAN) cho phép bạn phân đoạn một cách hợp lý Local Area Network (LAN) thành các broadcast domains khác nhau. Trong[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình DHCP Image Upgrade Trên Cisco CBS250 Và Cisco CBS350

3:35 - 12/09/2022

DHCP IMAGE UPGRADE LÀ GÌ? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) image upgrade là tính năng trên thiết bị switch có thể được sử dụng cho[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Multicast Forward All Cho Cổng VLAN Trên Cisco CBS250 Và CBS350

10:50 - 12/09/2022

Multicast là tên của quá trình khi một nguồn gửi một thông điệp đến nhiều đích. Thông điệp mà nguồn gửi đi được gọi là một[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Reset Cisco CBS 350 Theo Cách Thủ Công Hoặc Qua CLI

9:19 - 12/09/2022

Chức năng đặt lại (reset) của thiết bị Cisco CBS 350 hữu ích khi một số thay đổi nhất định trong cài đặt yêu cầu[…..]

Chi tiết
Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

    • Kết Nối Với Chúng Tôi