CBS220

So Sánh Các Sản Phẩm Thuộc Dòng Cisco CBS220 (Cisco Business 220 Series)

11:55 - 06/09/2022

Cisco Business 220 hay Cisco CBS 220 là các thiết bị smart switch thuộc dòng sản phẩm Cisco Business. CBS220 có giá thành hợp lý, được[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Xác Thực 802.1x Trên Switch Cisco Business 220

9:37 - 06/09/2022

802.1X AUTHENTICATION LÀ GÌ? Port Authentication (Xác thực cổng) cho phép cấu hình các tham số cho mỗi cổng. Vì một số thay đổi cấu hình[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Time-Based Port Management Trên Switch Cisco CBS220

5:24 - 05/09/2022

TIME-BASED PORT MANAGEMENT LÀ GÌ? Tính năng Time-Based Port Management trên CBS220 cho phép bạn định cấu hình và quản lý hoạt động của các[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Time-Based PoE Trên Switch Cisco CBS220

4:16 - 05/09/2022

TIME-BASED POE LÀ GÌ? Cấp nguồn qua PoE cho phép thiết bị cung cấp điện cho các thiết bị được kết nối thông qua cùng[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình PnP Trên Cisco CBS 220 (Cisco Business 220)

3:16 - 05/09/2022

PNP LÀ GÌ? Network Plug and Play (PnP) là một dịch vụ hoạt động với các thiết bị hỗ trợ Network PnP. Network PnP cho[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Cài Đặt CDP Trên Cisco Business 220 (Cisco CBS220)

2:26 - 05/09/2022

GIAO THỨC CDP LÀ GÌ? Cisco Discovery Protocol (CDP) là một giao thức được trang bị trên các thiết bị của Cisco để giúp các[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình STP Trên Thiết Bị Switch Cisco CBS 220 (Cisco Business 220)

11:44 - 05/09/2022

STP LÀ GÌ? STP (Spanning Tree Protocol) giúp bảo vệ Layer 2 broadcast domains khỏi các broadcast storms. Nó đặt các liên kết ở chế[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình LAG Trên Cisco CBS 220 (Cisco Business 220)

10:48 - 05/09/2022

CẤU HÌNH LAG LÀ GÌ? LAG (Link Aggregate Group) được sử dụng để liên kết nhiều cổng với nhau. LAG GIÚP nhân rộng băng thông, tăng[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Port Security (Bảo Mật Cổng) Trên Cisco Business 220

10:32 - 01/09/2022

PORT SECURITY LÀ GÌ? Khả năng bảo mật mạng có thể được tăng lên bằng cách giới hạn quyền truy cập trên một cổng đối[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Giao Thức IMGP Snooping Trên Switch Cisco CBS 220

9:59 - 01/09/2022

IMGP SNOOPING LÀ GÌ? Multicast là kỹ thuật layer network được sử dụng để truyền các gói dữ liệu từ một máy chủ đến các[…..]

Chi tiết
Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

    • Kết Nối Với Chúng Tôi