Bộ Chuyển Đổi Device Server

ANBINHNET ™ PHÂN PHỐI BỘ CHUYỂN ĐỔI DEVICE SERVER 3ONEDATA CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM

Bộ chuyển đổi Device Server 3onedata là gì?

Bộ chuyển đổi Device Server 3onedata là các thiết bị kết nối mạng nối tiếp bao gồm thiết bị máy chủ nối tiếp, modem kết nối qua sợi quang, bộ chuyển đổi RS-232/485/422 và bộ bảo vệ giao diện, được sử dụng rộng rãi trong các thành phố thông minh, nhà máy thông minh, hậu cần thông minh, lưới điện thông minh, năng lượng mới, v.v…

Bộ chuyển đổi Device Server 3onedata đi kèm tính năng plug-and-play, có thể cài đặt đơn giản, tích hợp các chức năng phần mềm phong phú giúp đảm bảo an toàn cho việc truyền dữ liệu. Ngoài ra, các thiết bị kết nối mạng nối tiếp của 3onedata giúp mở rộng và quản lý dễ dàng hệ thống mạng mà vẫn tiết kiệm chi phí.


CÁC SẢN PHẨM BỘ CHUYỂN ĐỔI DEVICE SERVER 3ONEDATA CHÍNH HÃNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI ANBINHNET ™

Trong suốt thời gian phát triển, với hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata Chính Hãng của chúng tôi đã được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ.

Các thiết bị Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata Chính Hãng được ANBINHNET ™ phân phối bao gồm:

Bộ Chuyển Đổi Serial Sang Ethernet 3onedata

Danh sách sản phẩm Bộ chuyển đổi Serial Sang Ethernet 3onedata

NP5100 Series 16/32-port RS-232/485/422 Serial Device Server
NP5100-2T-32DI(3IN1)-RJ-OLED 2x 100M Copper Port, 32x 3IN1(RS-232/485/422), 1x OLED Display, 85~265VAC dual power supply
NP5100-2T-32DI(3IN1)-RJ 2x 100M Copper Port, 32x 3IN1(RS-232/485/422), 85~265VAC dual power supply
NP5100-2T-16DI(3IN1)-RJ-OLED 2x 100M Copper Port, 16x 3IN1(RS-232/485/422), 1x OLED Display, 85~265VAC dual power supply
NP5100-2T-16DI(3IN1)-RJ 2x 100M Copper Port, 16x 3IN1(RS-232/485/422), 85~265VAC dual power supply
NP6100-2T-16DI(3IN1)-RJ-2P(85-265VAC) 16-port RS-232/485/422 3IN1 Serial Device Server
2x 100M Copper Port, 16x 3IN1(RS-232/485/422), 85~265VAC dual power supply
NP3116T Series 16-port 3IN1 or RS-485 Serial Device Server
NP3116T-16D(3IN1)-RJ-2P(85-265VAC) 2x 100M Copper Port, 16x 3IN1(RS-232/485/422), 85~265VAC redundant power supply
NP3116T-16DI(RS-485)-TB-2P(85-265VAC) 2x 100M Copper Port, 16x RS-485, 16x 3IN1(RS-232/485/422), 85~265VAC redundant power supply
NP5200 Series 1/2/4-port RS-232/485/422 3IN1 Secure Serial Device Server
NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB 2x 100M Copper Port, 4x 3IN1(RS-232/485/422), 12~48VDC dual power supply
NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB 2x 100M Copper Port, 2x 3IN1(RS-232/485/422), 12~48VDC dual power supply
NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB 2x 100M Copper Port, 1x 3IN1(RS-232/485/422), 12~48VDC dual power supply
INP314T-4DI(3IN1)-DB-2P(12-48VDC) 4-port RS-232/485/422 to 2-port 100M Ethernet Serial Device Server
2x 100M Copper Port, 1x 3IN1(RS-232/485/422) Isolation, 12~48VDC dual power supply redundancy
NP5000 Series 1/2/4/8-port RS-232/485/422 3IN1 Secure Serial Device Server
NP5000-1T-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) 1x 100M Copper Port, 1x 3IN1(RS-232/485/422) DB9, 12~48VDC power supply
NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) 1x 100M Copper Port, 2x 3IN1(RS-232/485/422) DB9, 12~48VDC power supply
NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) 2x 100M Copper Port, 4x 3IN1(RS-232/485/422) RJ45, 12~48VDC power supply
NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) 2x 100M Copper Port, 8x 3IN1(RS-232/485/422) RJ45, 12~48VDC power supply
NP301 1-port RS-232/485/422 Serial Device Server
1x 100M Copper Port, 1x RS-232/485/422, 9~48VDC power supply
NP302T Series 2-port RS-232 or RS-485/422 Serial Device Server
NP302T-2DI(RS-232) -P(9-48VDC) 1x 100M Copper Port, 2x RS-232, 9~48VDC power supply
NP302T-2DI(RS-485) -P(9-48VDC) 1x 100M Copper Port, 2x RS-485/422, 9~48VDC power supply
NP304T Series 4-port RS-232/485/422 Serial Device Server
NP304T-4D(RS-232) 1x 100M Copper Port, 4x RS-232, 12~48VDC power supply
NP304T-4DI(RS-485) 1x 100M Copper Port, 4x RS-485/422 Isolation, 12~48VDC power supply
NP304T-4D(3IN1)-RJ45 1x 100M Copper Port, 4x RS-232/485/422, 12~48VDC power supply
NP308T Series 8-port RS-232/485/422 Serial Device Server
NP308T-8D(RS-232) 1x 100M Copper Port, 8x RS-232, 9~48VDC power supply
NP308T-8DI(RS-485) 1x 100M Copper Port, 8x RS-485/422 Isolation, 12~48VDC power supply
NP308T-8D(3IN1)-RJ45 1x 100M Copper Port, 8x RS-232/485/422, 12~48VDC power supply
NP314T Series 4-port RS-232/485/422 to 2-port Ethernet Converter
NP314T-4DI(RS-485) 2x 100M Copper Port, 4x RS-485/422 Isolation, 12~48VDC power supply
NP314T-4D(3IN1)-RJ45 2x 100M Copper Port, 4x RS-232/485/422, 12~48VDC power supply
NP314T-4D(RS-232) 2x 100M Copper Port, 4x RS-232, 12~48VDC power supply
NP318T Series 8-port RS-232/485/422 to 2-port Ethernet Serial Device Server
NP318T-8DI(RS-485) 2x 100M Copper Port, 8x RS-485/422 Isolation, 12~48VDC power supply
NP318T-8D(3IN1)-RJ45 2x 100M Copper Port, 8x RS-232/485/422, 12~48VDC power supply
NP318T-8D(RS-232) 2x 100M Copper Port, 8x RS-232, 12~48VDC power supply
RIO1000-2T-8IO(DI)-8IO(DO)-TB-P(12~48VDC) 8-port Industrial I/O Server
2x 100M Copper Port, 8x DI Input, 8x DO Output, 12~48VDC power supply

Bộ Chuyển Đổi Serial Fiber Modem 3onedata

Danh sách sản phẩm Bộ chuyển đổi Serial Fiber Modem 3onedata

IMF2100 1/2 Fiber Ports +1 RS-232/485/422 Serial to Fiber MODEM
IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-P(12-48VDC) 1x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 12~48VDC single power supply
IMF2100-2F-1DI(3IN1)-TB-2P(12-48VDC) 2x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 12~48VDC dual power supply
IMF2100-2F-1DI(3IN1)-TB-P(110-370VDC) 2x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 110~370VDC power supply
IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-P(85-265VAC) 1x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 85~265VAC power supply
IMF2100-2F-1DI(3IN1)-TB-P(85-265VAC) 2x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 85~265VAC power supply
MC201-F 1 CAN to Fiber MODEM
1x Fiber Port, 1x CAN, 5VDC power supply
IMF208-2F 8 RS-485 + 2 Fiber Ports Unmanaged Ring Network Serial to Fiber MODEM
2x Fiber Port, 8x RS-485, 12~48VDC power supply
IMF204-2F 4 RS-485 + 2 Fiber Ports Unmanaged Ring Network Serial to Fiber MODEM
2x Fiber Port, 4x RS-485, 12~48VDC power supply
MODEL277 Series 1 RS-232/485/422 Serial-to-Fiber Optic Converter
MODEL277 1x Fiber Port, 1x RS-232/485/422, 12~48VDC power supply
MODEL277A 1x Fiber Port, 1x RS-232, 5VDC/48VDC/220VA power supply
MODEL277B 1x Fiber Port, 1x RS-485/422, 5VDC/48VDC/220VA power supply

Bộ Chuyển Đổi Serial 3onedata

Danh sách sản phẩm Bộ chuyển đổi Serial 3onedata

MODEL485P RS-232 to RS-485/422 Interface Converter
1x RS-232, 1x RS-485/422, 9VDC Power Supply
SW485GI Industrial RS-232/485/422 Converter and RS-485/422 Repeater (2IN1)
1x RS-232, 1x RS-485/422, 12~36VDC Power Supply
USB232/485/422 USB to RS-232/485/422 Interface Converter
1x USB, 1x RS-232/485/422, 9~48VDC/USB power supply
SW4485I 4-port RS-485 HUB with Isolation
1x RS-232/485, 4x RS-485, 12~48VDC Power Supply
USB8232I USB to 8 RS-232 Isolated Interface Converter
1x USB, 8x RS-232, 9VDC Power Supply
USB8485I USB to 8 RS-485/422 Isolated Interface Converter
1x USB, 8x RS-485/422, 9VDC Power Supply
TLC485 Series Passive Pocket RS-232 to RS-485 Interface Converter
TLC485/9 1x RS-232 DB9, 1x RS-485 DB9
TLC485/25 1x RS-232 DB25, 1x RS-485 DB25
TLC422 Series Passive Pocket RS-232 to RS-422 Interface Converter
TLC422/9 1x RS-232 DB9, 1x RS-422 DB9
TLC422/25 1x RS-232 DB25, 1x RS-422 DB25
SW485A Passive Pocket RS-232 to RS-485 Interface Converter with High Sensitivity
1x RS-232, 1x RS-485
SW485C Passive Pocket RS-232 to RS-485/422 Interface Converter
1x RS-232, 1x RS-485/422
SW485WA Passive Pocket RS-232 to RS-485 Interface Converter with Photoelectric Isolation
1x RS-232, 1x RS-485
USB232 Passive Pocket USB to RS-232 Interface Converter
1x RS-232, 1x USB
USB485 Series Passive Pocket USB to RS-485/422 Interface Converter
USB485B 1x USB, 1x RS-485
USB485C 1x USB, 1x RS-485/422
MODEL232D/9 RS-232 Line Repeater with Photoelectric Isolation
1x RS-232 DB9 Female, 1x RS-232 (extension end) DB9 Male, 7-wire. 3-wire and 5-wire are customizable
USB4232 USB to 4 RS-232 Interface Converter
1x USB, 4x RS-232, 5VDC/USB power supply
USB4485 USB to 4 RS-485/422 Interface Converter
1x USB, 4x RS-485/422, 5VDC/USB power supply
TLC703 G.703 Balanced and Non-balanced Interface Converter
1x BNC (non-balanced), 1x RJ45 (balanced)

Bộ Bảo Vệ Serial 3onedata

Danh sách các sản phẩm 3onedata Serial Protector

FL-BNC Surge Protection Devices For CCTV monitoring system
1x BNC (Input), 1x BNC (Output)
FL485 Surge Protection Devices For Twisted-Pairs System
1x RS-485 (Input), 1x RS-485 (Output)

TẠI SAO NÊN MUA BỘ CHUYỂN ĐỔI DEVICE SERVER 3ONEDATA CHÍNH HÃNG TẠI ANBINHNET?

Với mong muốn mang sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng nhất, cũng như giúp thúc đẩy việc kết nối các đơn vị thương mại, phân phối và nhà thầu tiếp cận các thiết bị Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính Hãng đến từ ANBINHNET, Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng và đối tác những cam kết liên quan tới sản phẩm 3Onedata như sau:

Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Hàng Chính Hãng

ANBINHNET cam kết các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata của chúng tôi bán ra đều là Hàng Chính Hãng của 3Onedata, được nhập khẩu và phân phối thông qua các kênh phân phối chính thức như FPT và TECHDATA…

Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Giá Tốt Nhất

ANBINHNET cam kết các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính Hãng Việt Nam luôn được bán với giá thành rẻ nhất thị trường. Chúng tôi có mức giá hỗ trợ các đại lý, nhà thầu và các dự án lớn, nhỏ. Đặc biệt là các đại lý đạt mức doanh số cam kết trong năm sẽ nhận các phần chiết khấu cũng như nhận được quà tặng lớn.

Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Đi Kèm Dịch Vụ Tốt Nhất

Tôn chỉ của ANBINHNET là dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc về Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính Hãng như: báo giá, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sản phẩm, lên giải pháp, khảo sát công trình cũng như các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, chăm sóc khách hàng và mọi thông tin khác của quý khách hàng, đại lý bởi nhân viên phụ trách trực tiếp hoặc thông qua hòm thư hoặc số Hotline công khai trên website của chúng tôi.

Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Đầy Đủ CO CQ

Để đảm bảo cho nguồn gốc và chất lượng hàng hoá của các Thiết Bị Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính Hãng, cũng như giúp hỗ trợ cho việc nghiệm thu, quyết toán các công trình và dự án 3Onedata của quý khách hàng được nhanh nhất, ANBINHNET cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ như: CO, CQ, Invoice, Packing List…cho các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server chính hãng của 3Onedata Việt Nam được chúng tôi bán ra.

Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Bảo Hành Chính Hãng 1 Đổi 1

Các sản phẩm 3Onedata Chính Hãng được ANBINHNET bán ra cho khách hàng đều được cam kết bảo hành 1️⃣ đổi 1️⃣ trong thời gian quy định. Khi thiết bị gặp hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi không sửa chữa lại để trả cho khách hàng mà sẽ thu hồi và đổi trả cho khách hàng thiết bị mới đúng chủng loại.


KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ AI?

Các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Catalyst Chính Hãng của chúng tôi phân phối đã được sử dụng tại rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các bộ ban ngành lớn của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam như: Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng Agribank, Trung Tâm Vệ Tinh Vinasat, VNPT, FPT, Viettel,…Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp tới khách hàng.

Với việc sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng bởi những khách hàng lớn, có uy tín cũng như những đơn vị thuộc top đứng đầu trong ngành CNTT đã giúp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Do vậy, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính Hãng của chúng tôi.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI BỘ CHUYỂN ĐỔI DEVICE SERVER 3ONEDATA CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM

ANBINHNET là nhà phân phối 3Onedata chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của 3Onedata, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ Chuyển Đổi Device Server 3Onedata Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Device Server Giá Tốt đến với khách hàng.

Ngoài ra thì chúng tôi Phân Phối 3Onedata Chính Hãng trên toàn quốc, do đó nếu khách hàng không có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các Thiết Bị Bộ Chuyển Đổi Device Server Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata Chính Hãng Tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

Địa Chỉ Phân Phối Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata Chính Hãng Tại TP HCM (Sài Gòn)

 • Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

ANBINHNET ™ là địa chỉ phân phối 3Onedata Chính Hãng với đầy đủ các sản phẩm và giải pháp bao gồm: Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata, Switch PoE Công Nghiệp 3onedata, Bộ Chuyển Đổi Quang Điện 3onedata, Module Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata, Wifi Công Nghiệp 3onedata, Router Công Nghiệp 3onedata, Bộ Chuyển Đổi Device Server 3onedata, Bộ Chuyển Đổi CAN-Bus 3onedata, Bộ Chuyển Đổi Modbus 3onedata. Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để hệ thống của quý khách được sử dụng các sản phẩm 3Onedata Việt Nam Chính Hãng.

Đọc thêm

Rút gọn

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

  • Kết Nối Với Chúng Tôi