Switch Cisco 2960X (EOL)

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Switch Cisco 2960X (EOL)

C2960X-STACK (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24PD-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24PS-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24PSQ-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24TD-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24TS-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-24TS-LL (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48FPD-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48FPS-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48LPD-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48LPS-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48TD-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48TS-L (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960X-48TS-LL (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-24PD-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-24PS-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-24TD-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-24TS-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48FPD-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48FPS-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48LPD-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48LPS-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48TD-I (EOL)

Switch Cisco 2960X (EOL)

WS-C2960XR-48TS-I (EOL)

ANBINHNET ™ | NHÀ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO CATALYST 2960-X VÀ 2960-XR SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM

Thông Báo Về Việc Kết Thúc Bán Hàng Của Dòng Switch Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR Series

Switch Cisco Catalyst 2960-X Series

 • Tên: Cisco Catalyst 2960-X Series Switches
 • Dòng sản phẩm: Campus LAN Switches – Access
 • Ngày Phát Hành: 24-05-2013
 • Tình Trạng: Đã ngừng sản xuất
 • Ngày kết thúc bán hàng: 31-10-2022
 • Ngày ngừng hỗ trợ của hãng: 31-10-2027

Switch Cisco Catalyst 2960-XR Series

 • Tên: Cisco Catalyst 2960-X Series Switches
 • Dòng sản phẩm: Campus LAN Switches – Access
 • Ngày Phát Hành: 28-06-2013
 • Tình Trạng: Đã ngừng sản xuất
 • Ngày kết thúc bán hàng: 31-10-2022
 • Ngày ngừng hỗ trợ của hãng: 31-10-2027

Cisco công bố ngày kết thúc bán hàng và ngày hết hạn sử dụng của các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Catalyst C2960-X và Cisco Catalyst 2960-XR Series. Ngày cuối cùng để đặt hàng (các) sản phẩm bị ảnh hưởng là ngày 31 tháng 10 năm 2022. Khách hàng có hợp đồng dịch vụ đang hoạt động sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật của Cisco (TAC) như trong Bảng 1 của bản tin EOL.

Theo thông báo của Cisco thì các dòng Switch Cisco Catalyst 2960-X Series và dòng Cisco Catalyst 2960-XR Series sẽ được thay thế bởi dòng Switch Cisco Catalyst 9200 Series. Để xem thông tin các sản phẩm mời quý khách truy cập tại đây: Switch Cisco Catalyst 9200 Series

Bảng 1 mô tả các cột mốc, định nghĩa và ngày hết hạn sử dụng của (các) sản phẩm bị ảnh hưởng. Bảng 2 và Bàng 3 liệt kê số bộ phận sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thông báo này. Đối với khách hàng có hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ đang hoạt động và trả phí, dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng dịch vụ của khách hàng.

Bàng 1

Cột mốc quan trọng Sự định nghĩa Ngày
Ngày thông báo kết thúc cuộc đời Ngày tài liệu thông báo về việc ngừng bán và hết hạn sử dụng của sản phẩm được phân phối tới công chúng. 31-10-2020
Ngày kết thúc bán hàng:
CTNH, Phụ kiện
Ngày cuối cùng để đặt mua sản phẩm thông qua cơ chế điểm bán hàng của Cisco. Sản phẩm không còn được bán sau ngày này. 31-10-2022
Ngày giao hàng cuối cùng:
CTNH, Phụ kiện
Ngày giao hàng cuối cùng có thể được yêu cầu bởi Cisco và/hoặc các nhà sản xuất theo hợp đồng của Cisco. Ngày giao hàng thực tế phụ thuộc vào thời gian giao hàng. 30-01-2023
Ngày phát hành bảo trì SW kết thúc:
HW
Ngày cuối cùng mà Cisco Engineering có thể phát hành bất kỳ bản phát hành bảo trì phần mềm hoặc bản sửa lỗi cuối cùng nào. Sau ngày này, Cisco Engineering sẽ không còn phát triển, sửa chữa, bảo trì hoặc thử nghiệm phần mềm sản phẩm nữa. 31-10-2023
Kết thúc hỗ trợ lỗ hổng/bảo mật:
HW
Ngày cuối cùng mà Cisco Engineering có thể phát hành bản phát hành bảo trì theo kế hoạch hoặc biện pháp khắc phục phần mềm theo lịch trình cho một vấn đề về lỗ hổng bảo mật. 31-10-2027
Ngày kết thúc phân tích lỗi định kỳ:
CTNH
Ngày cuối cùng có thể thực hiện phân tích lỗi thông thường để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc lỗi sản phẩm phần cứng. 31-10-2023
Ngày kết thúc dịch vụ mới đính kèm:
HW
Đối với thiết bị và phần mềm không nằm trong hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ, đây là ngày cuối cùng để đặt mua hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ mới hoặc thêm thiết bị và/hoặc phần mềm vào hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ hiện có. 31-10-2023
Ngày gia hạn hợp đồng kết thúc dịch vụ:
HW
Ngày cuối cùng để gia hạn hoặc gia hạn hợp đồng dịch vụ cho sản phẩm. 29-01-2027
Ngày hỗ trợ cuối cùng:
HW
Ngày cuối cùng để nhận dịch vụ và hỗ trợ hiện hành cho sản phẩm theo hợp đồng dịch vụ đang hoạt động hoặc theo điều khoản và điều kiện bảo hành. Sau ngày này, tất cả các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm sẽ không khả dụng và sản phẩm sẽ trở nên lỗi thời. 31-10-2027

Danh Sách Các Sản Phẩm Thay Thế của Switch Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR Series

Bảng 2

Danh Sách Các Sản Phẩm Thay Thế của Switch Cisco Catalyst 2960-X Series

Mã Ngừng Sản Xuất Mô Tả Sản Phẩm Mã Thay Thế Mô Tả Sản Phẩm Thay Thế
C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Module
WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base C9200L-24P-4X Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base C9200L-24P-4G Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch
WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base C9200L-24T-4X Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch
WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base C9200L-24T-4G Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch
WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite C9200L-24T-4G Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch
WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base C9200L-48P-4X Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch
WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base C9200L-48P-4G Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch
WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base C9200L-48PL-4X Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch
WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base C9200L-48PL-4X Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch
WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base C9200L-48T-4X Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base C9200L-48T-4G Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch
WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite C9200L-48T-4G Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch

Bảng 3

Danh Sách Các Sản Phẩm Thay Thế của Switch Cisco Catalyst 2960-XR Series

Mã Ngừng Sản Xuất Mô Tả Sản Phẩm Mã Thay Thế Mô Tả Sản Phẩm Thay Thế
WS-C2960XR-24PD-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite C9200-24P Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch
WS-C2960XR-24PS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite C9200-24P Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch
WS-C2960XR-24TD-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite C9200-24T Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch
WS-C2960XR-24TS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite C9200-24T Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch
WS-C2960XR-48FPD-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite C9200-48P Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch
WS-C2960XR-48FPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite C9200-48P Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch
WS-C2960XR-48LPD-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite See Product Migration Options section for details. C9200-48PL
WS-C2960XR-48LPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite See Product Migration Options section for details. C9200-48PL
WS-C2960XR-48TD-I Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite C9200-48T Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch
WS-C2960XR-48TS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite C9200-48T Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch

BẢNG BÁO GIÁ LIST CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ CHÍNH HÃNG CỦA SWITCH CISCO CATALYST 2960-X SERIES

Trong suốt thời gian phát triển, với hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Cisco C2960-X Chính Hãng của chúng tôi đã được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Các thiết bị Switch Cisco 2960-X Series do chúng tôi bán ra đều là hàng Cisco Chính Hãngđầy đủ CO CQ, được bảo hành theo chính sách bảo hành của Cisco Việt Nam
Danh sách thiết bị thay thế của Switch Cisco 2960-X Chính Hãng được ANBINHNET ™ phân phối bao gồm: 

STT MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ  LIST $
Cisco Catalyst 9200 Series

 

1 C9200-24T-A Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage  $   3,317
2 C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials  $   3,317
3 C9200-24P-A Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage  $   4,120
4 C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials  $   4,120
5 C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage  $   5,644
6 C9200-48T-E Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials  $   5,644
7 C9200-48P-A Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage  $   8,654
8 C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials  $   8,654
9 C9200-48PL-A Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Network Advantage  $   7,316
10 C9200-48PL-E Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Network Essentials  $   7,316
Cisco Catalyst 9200L Series 
1 C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage  $   2,472
2 C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials  $   2,472
3 C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage  $   3,561
4 C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials  $   3,561
5 C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage  $   4,262
6 C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage  $   4,379
7 C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials  $   4,379
8 C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage  $   5,468
9 C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials  $  5,468
10 C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage  $  6,169
11 C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials  $  6,169
12 C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage  $  9,438
13 C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials  $  9,438
14 C9200L-48PL-4X-A Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage  $  8,141
15 C9200L-48PL-4X-E Catalyst 9200L 48-port  Partial PoE+, 4 x 10G, NW Essentials  $  8,141

6 LÝ DO BẠN NÊN MUA SWITCH CISCO CATALYST 2960-X SERIES CHÍNH HÃNG

 1. Độ tin cậy: Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng thường được kiểm tra và chứng nhận chất lượng, được cấp đầy đủ các chứng chỉ CO, CQ, Invoice, Packing List, Airway Bill, Tờ khai hải quan…cho các công trình và dự án. Ngoài ra Việc mua thiết bị Cisco chính hãng còn đảm bảo độ tin cậy và hoạt động liên tục của mạng của bạn. Cisco là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp mạng, và sản phẩm chính hãng của họ thường được đánh giá cao về độ bền và hiệu suất.
 2. Bảo mật: Cisco chú trọng đến việc cung cấp giải pháp bảo mật mạng mạnh mẽ và thường cung cấp các bản cập nhật bảo mật định kỳ cho sản phẩm của họ. Mua Switch Cisco 2960-X Series chính hãng giúp đảm bảo rằng bạn có một hệ thống mạng an toàn và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa.
 3. Hỗ trợ kỹ thuật: Khi bạn mua thiết bị Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng, bạn thường có quyền truy cập vào hỗ trợ kỹ thuật từ Cisco hoặc từ đối tác Cisco chính thức. Điều này giúp bạn có nguồn tư vấn và hỗ trợ chất lượng cao khi cần giúp đỡ hoặc gặp sự cố.
 4. Tương thích và tích hợp tốt: Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng thường tương thích và tích hợp tốt với các sản phẩm và giải pháp Cisco khác, giúp bạn xây dựng mạng một cách dễ dàng và hiệu quả.
 5. Cập nhật phần mềm: Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng thường được cung cấp với các cập nhật phần mềm định kỳ để cải thiện hiệu suất và tính năng. Điều này giúp bạn duy trì một hệ thống mạng luôn ổn định và hiệu quả.
 6. Hỗ trợ đảm bảo: Khi bạn mua thiết bị Switch Cisco 2960-X Series chính hãng, bạn thường có quyền truy cập vào các dịch vụ hỗ trợ đảm bảo từ Cisco hoặc đối tác chính thức, giúp bảo vệ đầu tư của bạn và đảm bảo hoạt động bền vững của hệ thống mạng.

MUA SWITCH CISCO CATALYST 2960-X SERIES CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU

Bạn có thể mua thiết bị Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 1. Mua Trực Tiếp Tại Cisco Việt Nam: Cisco cung cấp cửa hàng trực tuyến trên trang web của họ, nơi bạn có thể mua trực tiếp các sản phẩm Cisco chính hãng hoặc bạn có thể liên hệ đến số hotline của Cisco để gặp nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho các dự án lớn mà bạn tham gia.
 2. Mua tại Nhà Phân Phối: Hiện tại ở Việt Nam có 3 nhà phân phối Cisco gồm: FPT, TechdataMtech. Bạn có thể tìm các nhà phân phối này và mua sản phẩm từ họ.
 3. Đại lý Cisco được ủy quyền: Cisco có hệ thống phân cấp Partner cũng như mạng lưới các đại lý và đối tác chính thức rất lớn. Bạn có thể tìm đại lý hoặc đối tác chính thức được ủy quyền của Cisco như ANBINHNET
 4. Thị trường bán lẻ trực tuyến: Có nhiều đơn vị bán lẻ trên khắp Việt Nam, nơi bạn có thể mua sản phẩm Cisco từ các người bán độc lập hoặc từ các doanh nghiệp thương mại cung cấp thiết bị mạng Cisco.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO CATALYST 2960-X SERIES CHÍNH HÃNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM

ANBINHNET Là Đơn Vị Phân Phối Cisco Switch 2960-X Series Chính Hãng Giá Tốt Nhất Tại Việt Nam

ANBINHNET ™ là Partner Phân Phối Switch Cisco Catalyst 2960-X Series được ủy quyền chính hãng của Cisco tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối tất cả các sản phẩm của dòng Cisco Catalyst 2960-X Series và tất cả các sản phẩm Switch Cisco Chính Hãng mà hãng phân phối tại Việt Nam. ANBINHNET có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). do đó rất thuận tiện với những khách hàng ở những khu vực lân cận có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để mua thiết bị Cisco.

ANBINHNET ™ giúp kết nối các nhà thầu, các đại lý và các công ty thương mại tiếp cận với các sản phẩm Cisco Catalyst 2960-X Series Chính Hãng một cách đơn giản nhất với giá thành tốt nhất. Giống như Cisco, tôn chỉ trong DNA của chúng tôi là tạo ra quan hệ đối tác khách hàng lâu dài, cùng nhau hợp tác để xác định nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp thúc đẩy thành công.

ANBINHNET là đơn vị Phân Phối Thiết Bị Mạng Cisco Chính Hãng được Ủy Quyền uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khách Hàng Của Chúng Tôi

Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 2960-X Series Chính Hãng của chúng tôi phân phối đã được sử dụng tại rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các bộ ban ngành lớn của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam như: Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng Agribank, Trung Tâm Vệ Tinh Vinasat, VNPT, FPT, Viettel,…Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp tới khách hàng.

Trong suốt thời gian phát triển, qua hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Cisco Switch 2960-X Series Chính Hãng của chúng tôi được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp tới khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Thiết Bị Mạng Cisco chính hãng, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với ANBINHNET ™ chúng tôi theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst 2960-X Series Chính Hãng Tại Hà Nội

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET HN™)
 • Địa chỉ: Số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 098.234.5005
 • Hotline/Zalo: 0978.972.066
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst 2960-X Series Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET HCM™)
 • Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 098.234.5005
 • Hotline/Zalo: 0978.972.066
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

 ANBINHNET ™ là địa chỉ phân phối Switch Cisco Catalyst 2960-X Series chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để hệ thống của quý khách được sử dụng các sản phẩm Cisco Catalyst Switch 2960-X Series Chính Hãng.

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80