Switch Cisco 3650 (EOL)

Hiển thị 1–24 của 71 kết quả

Switch Cisco 3650 (EOL)

C3650-STACK-KIT (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48FD-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48FD-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48FD-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UQ-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UQ-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UQ-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UR-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UR-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UR-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UZ-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UZ-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-12X48UZ-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PD-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PD-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PD-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PDM-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PDM-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PDM-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PS-E (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PS-L (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PS-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PWD-S (EOL)

Switch Cisco 3650 (EOL)

WS-C3650-24PWS-S (EOL)

ANBINHNET ™ | NHÀ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO CATALYST 3650 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM

Thông Báo Về Việc Kết Thúc Bán Hàng Của Dòng Switch Cisco Catalyst 3650 Series

 • Tên: Cisco Catalyst 3650 Series Switches
 • Dòng sản phẩm: Campus LAN Switches – Access
 • Ngày Phát Hành: 00-09-2013
 • Tình Trạng: đã ngừng sản xuất
 • Ngày kết thúc bán hàng: 31-10-2021
 • Ngày ngừng hỗ trợ của hãng: 31-10-2026

Cisco công bố ngày kết thúc bán hàng và ngày hết hạn sử dụng của các thiết bị chuyển mạch dòng Switch Cisco Catalyst 3650. Ngày cuối cùng để đặt hàng cho các sản phẩm bị ảnh hưởng là ngày 31 tháng 10 năm 2021. Khách hàng có hợp đồng dịch vụ đang hoạt động sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật của Cisco (TAC) như trong Bảng 1 của bản tin EOL.

Theo thông báo của Cisco thì các dòng Switch Cisco Catalyst 3650 sẽ được thay thế bởi dòng Switch Cisco Catalyst 9300L Series. Để xem thông tin các sản phẩm mời quý khách truy cập tại đây: Switch Cisco Catalyst 9300L Series

Bảng 1 mô tả các cột mốc, định nghĩa và ngày hết hạn sử dụng của (các) sản phẩm bị ảnh hưởng. Bảng 2 liệt kê số bộ phận sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thông báo này. Đối với khách hàng có hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ đang hoạt động và trả phí, dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng dịch vụ của khách hàng.

Bàng 1

Cột mốc quan trọng Sự định nghĩa Ngày
Ngày thông báo kết thúc cuộc đời Ngày tài liệu thông báo về việc ngừng bán và hết hạn sử dụng của sản phẩm được phân phối tới công chúng. 31-10-2020
Ngày kết thúc bán hàng:
CTNH, Phụ kiện
Ngày cuối cùng để đặt mua sản phẩm thông qua cơ chế điểm bán hàng của Cisco. Sản phẩm không còn được bán sau ngày này. 31-10-2021
Ngày giao hàng cuối cùng:
CTNH, Phụ kiện
Ngày giao hàng cuối cùng có thể được yêu cầu bởi Cisco và/hoặc các nhà sản xuất theo hợp đồng của Cisco. Ngày giao hàng thực tế phụ thuộc vào thời gian giao hàng. 30-01-2022
Ngày phát hành bảo trì SW kết thúc:
HW
Ngày cuối cùng mà Cisco Engineering có thể phát hành bất kỳ bản phát hành bảo trì phần mềm hoặc bản sửa lỗi cuối cùng nào. Sau ngày này, Cisco Engineering sẽ không còn phát triển, sửa chữa, bảo trì hoặc thử nghiệm phần mềm sản phẩm nữa. 31-10-2022
Kết thúc hỗ trợ lỗ hổng/bảo mật:
HW
Ngày cuối cùng mà Cisco Engineering có thể phát hành bản phát hành bảo trì theo kế hoạch hoặc biện pháp khắc phục phần mềm theo lịch trình cho một vấn đề về lỗ hổng bảo mật. 31-10-2026
Ngày kết thúc phân tích lỗi định kỳ:
CTNH
Ngày cuối cùng có thể thực hiện phân tích lỗi thông thường để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc lỗi sản phẩm phần cứng. 31-10-2022
Ngày kết thúc dịch vụ mới đính kèm:
HW
Đối với thiết bị và phần mềm không nằm trong hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ, đây là ngày cuối cùng để đặt mua hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ mới hoặc thêm thiết bị và/hoặc phần mềm vào hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ hiện có. 31-10-2022
Ngày gia hạn hợp đồng kết thúc dịch vụ:
HW
Ngày cuối cùng để gia hạn hoặc gia hạn hợp đồng dịch vụ cho sản phẩm. 29-01-2026
Ngày hỗ trợ cuối cùng:
HW
Ngày cuối cùng để nhận dịch vụ và hỗ trợ hiện hành cho sản phẩm theo hợp đồng dịch vụ đang hoạt động hoặc theo điều khoản và điều kiện bảo hành. Sau ngày này, tất cả các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm sẽ không khả dụng và sản phẩm sẽ trở nên lỗi thời. 31-10-2026

Danh Sách Các Sản Phẩm Thay Thế của Switch Cisco Catalyst 3650 Series

Bảng 2

Mã Ngừng Sản Xuất Mô Tả Sản Phẩm Mã Thay Thế Mô Tả Sản Phẩm Thay Thế
WS-C3650-12X48FD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Services C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48FD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x10G Uplink, LAN Base C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Base C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Services C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 4x10G Uplink, LAN Base C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Base C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UR-E Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 8x10G Uplink, IP Services C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UR-L Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 8x10G Uplink, LAN Base C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UR-S Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 8x10G Uplink, IP Base C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-12X48UZ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x40G Uplink, IP Services C9300L-48UXG-2Q-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,2x40G Uplink
WS-C3650-12X48UZ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x40G Uplink, LAN Base C9300L-48UXG-2Q-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials,2x40G Uplink
WS-C3650-12X48UZ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x40G Uplink, IP Base C9300L-48UXG-2Q-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage,2x40G Uplink
WS-C3650-24PD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-24PD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-24PD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-24PS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-24PS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials,4x1G Uplink
WS-C3650-24PS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-24PWD-S Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-24PWS-S Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-24TD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials,4x1G Uplink
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48FD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IPServices C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48FD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48FQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IPServices C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48FQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink LAN Base C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48FQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Base C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48FS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48FS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x1G Uplink
WS-C3650-48FS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Base C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48FWD-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48FWQ-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48FWS-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48PD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48PD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48PD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48PQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48PQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink LAN Base C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48PQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Base C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48PS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Services C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48PS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials,4x1G Uplink
WS-C3650-48PS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48PWD-S Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48PWQ-S Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48PWS-S Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB There is currently no replacement product available for this product.
WS-C3650-48TD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48TD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48TD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48TQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48TQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-48TQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials,4x1G Uplink
WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage,4x1G Uplink
WS-C3650-8X24PD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Services C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-8X24PD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 2x10G Uplink, LAN Base C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-8X24PD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Base C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-8X24UQ-E Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Services C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage,4x10G Uplink
WS-C3650-8X24UQ-L Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, LAN Base C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials,4x10G Uplink
WS-C3650-8X24UQ-S Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Base C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage,4x10G Uplink

BẢNG BÁO GIÁ LIST CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ CHÍNH HÃNG CỦA SWITCH CISCO CATALYST 3650 SERIES

Trong suốt thời gian phát triển, với hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Cisco C3650 Chính Hãng của chúng tôi đã được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Các thiết bị Switch Cisco 3650 Series do chúng tôi bán ra đều là hàng Cisco Chính Hãngđầy đủ CO CQ, được bảo hành theo chính sách bảo hành của Cisco Việt Nam
Danh sách thiết bị thay thế của Switch Cisco 3650 Chính Hãng được ANBINHNET ™ phân phối mời quý khách xem tại đây: Switch Cisco Catalyst 9300L Series


6 LÝ DO BẠN NÊN MUA SWITCH CISCO CATALYST 3650 SERIES CHÍNH HÃNG

 1. Độ tin cậy: Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng thường được kiểm tra và chứng nhận chất lượng, được cấp đầy đủ các chứng chỉ CO, CQ, Invoice, Packing List, Airway Bill, Tờ khai hải quan…cho các công trình và dự án. Ngoài ra Việc mua thiết bị Cisco chính hãng còn đảm bảo độ tin cậy và hoạt động liên tục của mạng của bạn. Cisco là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp mạng, và sản phẩm chính hãng của họ thường được đánh giá cao về độ bền và hiệu suất.
 2. Bảo mật: Cisco chú trọng đến việc cung cấp giải pháp bảo mật mạng mạnh mẽ và thường cung cấp các bản cập nhật bảo mật định kỳ cho sản phẩm của họ. Mua Switch Cisco 3650 Series chính hãng giúp đảm bảo rằng bạn có một hệ thống mạng an toàn và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa.
 3. Hỗ trợ kỹ thuật: Khi bạn mua thiết bị Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng, bạn thường có quyền truy cập vào hỗ trợ kỹ thuật từ Cisco hoặc từ đối tác Cisco chính thức. Điều này giúp bạn có nguồn tư vấn và hỗ trợ chất lượng cao khi cần giúp đỡ hoặc gặp sự cố.
 4. Tương thích và tích hợp tốt: Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng thường tương thích và tích hợp tốt với các sản phẩm và giải pháp Cisco khác, giúp bạn xây dựng mạng một cách dễ dàng và hiệu quả.
 5. Cập nhật phần mềm: Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng thường được cung cấp với các cập nhật phần mềm định kỳ để cải thiện hiệu suất và tính năng. Điều này giúp bạn duy trì một hệ thống mạng luôn ổn định và hiệu quả.
 6. Hỗ trợ đảm bảo: Khi bạn mua thiết bị Switch Cisco 3650 Series chính hãng, bạn thường có quyền truy cập vào các dịch vụ hỗ trợ đảm bảo từ Cisco hoặc đối tác chính thức, giúp bảo vệ đầu tư của bạn và đảm bảo hoạt động bền vững của hệ thống mạng.

MUA SWITCH CISCO CATALYST 3650 SERIES CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU

Bạn có thể mua thiết bị Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 1. Mua Trực Tiếp Tại Cisco Việt Nam: Cisco cung cấp cửa hàng trực tuyến trên trang web của họ, nơi bạn có thể mua trực tiếp các sản phẩm Cisco chính hãng hoặc bạn có thể liên hệ đến số hotline của Cisco để gặp nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho các dự án lớn mà bạn tham gia.
 2. Mua tại Nhà Phân Phối: Hiện tại ở Việt Nam có 3 nhà phân phối Cisco gồm: FPT, TechdataMtech. Bạn có thể tìm các nhà phân phối này và mua sản phẩm từ họ.
 3. Đại lý Cisco được ủy quyền: Cisco có hệ thống phân cấp Partner cũng như mạng lưới các đại lý và đối tác chính thức rất lớn. Bạn có thể tìm đại lý hoặc đối tác chính thức được ủy quyền của Cisco như ANBINHNET
 4. Thị trường bán lẻ trực tuyến: Có nhiều đơn vị bán lẻ trên khắp Việt Nam, nơi bạn có thể mua sản phẩm Cisco từ các người bán độc lập hoặc từ các doanh nghiệp thương mại cung cấp thiết bị mạng Cisco.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO CATALYST 3650 SERIES CHÍNH HÃNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM

ANBINHNET Là Đơn Vị Phân Phối Cisco Switch 3650 Series Chính Hãng Giá Tốt Nhất Tại Việt Nam

ANBINHNET ™ là Partner Phân Phối Switch Cisco Catalyst 3650 Series được ủy quyền chính hãng của Cisco tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối tất cả các sản phẩm của dòng Cisco Catalyst 3650 Series và tất cả các sản phẩm Switch Cisco Chính Hãng mà hãng phân phối tại Việt Nam. ANBINHNET có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). do đó rất thuận tiện với những khách hàng ở những khu vực lân cận có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để mua thiết bị Cisco.

ANBINHNET ™ giúp kết nối các nhà thầu, các đại lý và các công ty thương mại tiếp cận với các sản phẩm Cisco Catalyst 3650 Series Chính Hãng một cách đơn giản nhất với giá thành tốt nhất. Giống như Cisco, tôn chỉ trong DNA của chúng tôi là tạo ra quan hệ đối tác khách hàng lâu dài, cùng nhau hợp tác để xác định nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp thúc đẩy thành công.

ANBINHNET là đơn vị Phân Phối Thiết Bị Mạng Cisco Chính Hãng được Ủy Quyền uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khách Hàng Của Chúng Tôi

Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 3650 Series Chính Hãng của chúng tôi phân phối đã được sử dụng tại rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các bộ ban ngành lớn của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam như: Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng Agribank, Trung Tâm Vệ Tinh Vinasat, VNPT, FPT, Viettel,…Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp tới khách hàng.

Trong suốt thời gian phát triển, qua hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Cisco Switch 3650 Series Chính Hãng của chúng tôi được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp tới khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Thiết Bị Mạng Cisco chính hãng, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với ANBINHNET ™ chúng tôi theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst 3650 Series Chính Hãng Tại Hà Nội

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET HN™)
 • Địa chỉ: Số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 098.234.5005
 • Hotline/Zalo: 0978.972.066
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Catalyst 3650 Series Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET HCM™)
 • Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
 • Tel: (024) 32 063 036
 • Hotline/Zalo: 0936.366.606
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 0888.40.70.80
 • Hotline/Zalo: 098.234.5005
 • Hotline/Zalo: 0978.972.066
 • Email: info@anbinhnet.com.vn
 • Website: https://anbinhnet.com.vn/

 ANBINHNET ™ là địa chỉ phân phối Switch Cisco Catalyst 3650 Series chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để hệ thống của quý khách được sử dụng các sản phẩm Cisco Catalyst Switch 3650 Series Chính Hãng.

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80