Hướng Dẫn Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Cấu Hình VRRS Trên Router Cisco

10:53 - 08/02/2023

VRRS TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Virtual Router Redundancy Service (VRRS) hay Dịch Vụ Dự Phòng Bộ Định Tuyến Ảo cung cấp dịch vụ quản lý[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình VRRPv3 Protocol Support Trên Router Cisco

9:47 - 08/02/2023

VRRPV3 PROTOCOL SUPPORT TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) trên các thiết bị Router Cisco cho phép một nhóm thiết bị[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình FHRP-HSRP Multiple Group Optimization Trên Router Cisco

9:05 - 08/02/2023

FHRP-HSRP MULTIPLE GROUP OPTIMIZATION TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Cấu hình của hàng trăm giao diện con trên cùng một giao diện vật lý, với[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình VRRP Trên Router Cisco

5:22 - 07/02/2023

VRRP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) hay Giao Thức Dự Phòng Bộ Định Tuyến Ảo là một giao thức bầu[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Hỗ Trợ SSO HSRP Trên Router Cisco

2:26 - 07/02/2023

SSO HRP LÀ GÌ? SSO HSRP thay đổi hành vi của HSRP khi một thiết bị có Bộ xử lý định tuyến (RP) dự phòng[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình Xác Thực HSRP MD5 Trên Router Cisco

2:17 - 07/02/2023

XÁC THỰC HSRP MD5 TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? HSRP bỏ qua các thông báo giao thức HSRP chưa được xác thực. Loại xác thực mặc[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình HSRP Version 2 Trên Router Cisco

10:20 - 07/02/2023

HSRP VERSION 2 TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Hot Standby Router Protocol (HSRP) là First Hop Redundancy Protocol (FHRP) được thiết kế để cho phép[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Kích Hoạt HSRP Cho IPv6 Trên Router Cisco

9:51 - 07/02/2023

Các giao thức định tuyến IPv6 đảm bảo khả năng phục hồi và chuyển đổi dự phòng giữa các thiết bị. Tuy nhiên, trong trường hợp[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình HSRP Trên Router Cisco

9:16 - 07/02/2023

HSRP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Hot Standby Router Protocol (HSRP) là First Hop Redundancy Protocol (FHRP) được thiết kế để cho phép chuyển đổi[…..]

Chi tiết

Hướng Dẫn Cấu Hình GLBP Trên Router Cisco

11:31 - 06/02/2023

GLBP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ? Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) hay Giao Thức Cân Bằng Tải Cổng trên Router Cisco cung cấp sao lưu[…..]

Chi tiết
Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

    • Kết Nối Với Chúng Tôi