Tư Vấn Lựa Chọn Switch Cisco Layer 2 Phù Hợp Với Nhu Cầu

Switch Layer 2 Cisco là loại thiết bị Switch Layer 2 được đông đảo người dùng lựa chọn để phục vụ nhu cầu chuyển mạch, kết nối xuống các thiết bị đầu cuối như PC, laptop, máy in, camera, server,… Switch Cisco Layer 2 cung cấp đầy đủ bộ tính năng chuyển mạch layer 2, mang đến hiệu suất cùng khả năng bảo mật hàng đầu trong ngành với mức giá hợp lý.

Switch Cisco Layer 2 có số lượng sản phẩm đa dạng để có thể đáp ứng được hết các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Do đó, quản trị viên của ANBINHNET ™ đã biên tập bài viết dưới đây để gửi đến quý khách hàng cũng như độc giả hướng dẫn lựa chọn Switch Cisco Layer 2 phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn.

Tư vấn lựa chọn Switch layer 2 Cisco phù hợp
Tư vấn lựa chọn Switch layer 2 Cisco phù hợp

∗ Lưu ý: Có nhiều sản phẩm Switch Layer 2 Cisco đã được Cisco đưa ra thông báo ngừng sản xuất (End-of-life), chính vì thế ở phần này chúng tôi sẽ chỉ tư vấn cho các bạn những mã sản phẩm Cisco Switch L2 hiện đang được cung cấp trên thị trường.

Để có thể lựa chọn được thiết bị Switch Cisco layer 2 phù hợp, các bạn có thể tham khảo theo các tiêu chí sau:


SWITCH CISCO LAYER 2 PHÂN LOẠI THEO SỐ CỔNG

Switch Cisco layer 2 gồm nhiều sản phẩm với số lượng cổng đa dạng để có thể đáp ứng được số lượng người dùng (user) khác nhau tại các văn phòng, doanh nghiệp, nhà máy… Dựa theo số cổng, Switch layer 2 Cisco bao gồm các dòng sản phẩm sau:

Switch Cisco Layer 2 8 Port

Switch layer 2 8 port Cisco bao gồm những sản phẩm sau:

Part Number Mô Tả
CBS110-8T-D-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 8 port GE
CBS110-8PP-D-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 8 port GE (4 support PoE with 32W power budget)
CBS220-8T-E-2G-EU CBS 220 8 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-8P-E-2G-EU CBS 220 8 port 10/100/1000 with 65W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-8FP-E-2G-EU CBS 220 8 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
C1000-8T-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8P-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8FP-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS

Switch Cisco Layer 2 16 Port

Switch Cisco 16 port layer 2 bao gồm những sản phẩm sau:

Part Number Mô Tả
CBS110-16T-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 16 port GE
CBS110-16PP-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 16 port GE (8 support PoE with 64W power budget)
CBS220-16T-2G-EU Cisco CBS 220 16 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-16P-2G-EU Cisco CBS 220 16 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
C1000-16T-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16P-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16FP-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Layer 2 24 Port

Switch Cisco 24 port layer 2 bao gồm những sản phẩm sau:

Part Number Mô Tả
CBS220-24T-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-24P-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000 with 195W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-24FP-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000 with 382W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-24T-4X-EU CBS220 24 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
CBS220-24P-4X-EU CBS220 24 port 10/100/1000 PoE+ with 195W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-24FP-4X-EU CBS220 24 port 10/100/1000 PoE+ with 382W power budget, 4 port 10G SFP+
C1000-24T-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4X-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24P-4X-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24FP-4X-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000FE-24T-4G-L Cisco C1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-24P-4G-L Cisco C1000 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Layer 2 48 Port

Switch Cisco 48 port layer 2 bao gồm những sản phẩm sau:

Part Number Mô Tả
CBS220-48T-4G-EU Cisco CBS220 48 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-48P-4G-EU Cisco CBS220 48 port 10/100/1000 with 382W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-48T-4X-EU Cisco CBS220 48 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
CBS220-48P-4X-EU Cisco CBS220 48 port 10/100/1000 PoE+ with 382W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-48FP-4X-EU Cisco CBS220 48 port 10/100/1000 PoE+ with 740W power budget, 4 port 10G SFP+
C1000-48T-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4X-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000FE-48T-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

SWITCH CISCO LAYER 2 CƠ BẢN

Nếu bạn chỉ có những nhu cầu chuyển mạch cơ bản cho mạng của mình, hãy lựa chọn những sản phẩm Switch Layer 2 Cisco thông thường với ưu điểm của các thiết bị này là có giá thành rẻ hơn với số lượng hàng sẵn kho nhiều.

Các thiết bị Switch Cisco layer 2 với các loại cổng (port) thông thường bao gồm:

Part Number Mô Tả
CBS110-5T-D-EU CBS 110 Unmanaged Switch 5 port GE
CBS110-8T-D-EU CBS 110 Unmanaged Switch 8 port GE
CBS110-16T-EU CBS 110 Unmanaged Switch 16 port GE
CBS110-24T-EU CBS 110 Unmanaged Switch 24 port GE, 2 port 1G SFP uplink
CBS220-8T-E-2G-EU Cisco CBS 220 8 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-16T-2G-EU Cisco CBS 220 16 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-24T-4G-EU Cisco CBS 220 24 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-48T-4G-EU Cisco CBS 220 48 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-24T-4X-EU Cisco CBS 220 24 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
CBS220-48T-4X-EU Cisco CBS 220 48 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
C1000-8T-2G-L Switch Cisco 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L Switch Cisco 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16T-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L Switch Cisco 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-24T-4G-L Switch Cisco 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4G-L Switch Cisco 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4X-L Switch Cisco 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48T-4X-L Switch Cisco 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000FE-24T-4G-L Switch Cisco 1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

SWITCH CISCO LAYER 2 POE

Switch PoE Layer 2 Cisco là những thiết bị switch layer 2 Cisco với khả năng cấp nguồn qua PoE, cho phép cung cấp điện năng, truyền tải dữ liệu cho các thiết bị với chỉ duy nhất một đường chuyền trên PoE. Sử dụng các thiết bị Switch layer 2 PoE Cisco sẽ giúp bạn dễ dàng triển khai lắp đặt các thiết bị trong hệ thống đồng thời tiết kiệm được chi phí.

Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng thiết bị Switch Cisco Layer 2 PoE thì đây là những lựa chọn cho bạn:

Switch Cisco Layer 2 PoE+

Part Number Mô Tả
CBS110-8PP-D-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 8 port GE (4 support PoE with 32W power budget)
CBS110-16PP-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 16 port GE (8 support PoE with 64W power budget)
CBS110-24PP-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 24 port GE (12 support PoE with 100W power budget), 2 port 1G SFP uplink
CBS220-8P-E-2G-EU CBS 220 8 port 10/100/1000 with 65W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-16P-2G-EU CBS 220 16 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-24P-4G-EU CBS 220 24 port 10/100/1000 with 195W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-48P-4G-EU CBS 220 48 port 10/100/1000 with 382W power budget, 2 port 1G SFP
C1000-8P-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16P-2G-L Cisco Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-24P-4G-L Cisco Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4X-L Cisco Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000FE-24P-4G-L Cisco Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Layer 2 Full PoE

Part Number Mô Tả
CBS220-8FP-E-2G-EU CBS 220 8 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-24FP-4G-EU CBS 220 24 port 10/100/1000 with 382W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-24FP-4X-EU CBS 220 24 port 10/100/1000 PoE+ with 382W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-48FP-4X-EU CBS 220 48 port 10/100/1000 PoE+ with 740W power budget, 4 port 10G SFP+
C1000-8FP-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L Cisco Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16FP-2G-L Cisco Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L Cisco Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4X-L Cisco Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L Cisco Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

CỔNG UPLINK CỦA SWITCH CISCO LAYER 2

Các thiết bị Switch layer 2 Cisco đi kèm với các tùy chọn cổng uplink đa dạng. Tùy theo nhu cầu về tốc độ uplink cần để thỏa mãn nhu cầu của hệ thống mạng, các bạn có thể tham khảo các loại mô hình Cisco Switch L2 dựa theo tốc độ cổng uplink như sau:

Switch Cisco Layer 2 Với Cổng Uplink 1G

Part Number Mô Tả
CBS110-24T-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 24 port GE, 2 port 1G SFP uplink
CBS110-24PP-EU Cisco CBS110 Unmanaged Switch 24 port GE (12 support PoE with 100W power budget), 2 port 1G SFP uplink
CBS220-8T-E-2G-EU CBS220 8 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-8P-E-2G-EU CBS220 8 port 10/100/1000 with 65W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-8FP-E-2G-EU CBS220 8 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-16T-2G-EU CBS220 16 port 10/100/1000, 2 port 1G SFP
CBS220-16P-2G-EU CBS220 16 port 10/100/1000 with 130W power budget, 2 port 1G SFP
CBS220-24T-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-24P-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000 with 195W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-24FP-4G-EU CBS220 24 port 10/100/1000 with 382W power budget, 4 port 1G SFP
CBS220-48T-4G-EU CBS220 48 port 10/100/1000, 4 port 1G SFP
CBS220-48P-4G-EU CBS220 48 port 10/100/1000 with 382W power budget, 2 port 1G SFP
C1000-8T-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8P-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8FP-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L Cisco C1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16T-2G-L Cisco C1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L Cisco C1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16P-2G-L Cisco C1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L Cisco C1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16FP-2G-L Cisco C1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L Cisco C1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4G-L Cisco C1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L Cisco C1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L Cisco C1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000FE-24T-4G-L Cisco C1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-24P-4G-L Cisco C1000 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48T-4G-L Cisco C1000 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L Cisco C1000 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Layer 2 Với Cổng Uplink 10G

Part Number Mô Tả
CBS220-24T-4X-EU Switch Cisco CBS220 24 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
CBS220-24P-4X-EU Switch Cisco CBS220 24 port 10/100/1000 PoE+ with 195W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-24FP-4X-EU Switch Cisco CBS220 24 port 10/100/1000 PoE+ with 382W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-48T-4X-EU Switch Cisco CBS220 48 port 10/100/1000, 4 port 10G SFP+
CBS220-48P-4X-EU Switch Cisco CBS220 48 port 10/100/1000 PoE+ with 382W power budget, 4 port 10G SFP+
CBS220-48FP-4X-EU Switch Cisco CBS220 48 port 10/100/1000 PoE+ with 740W power budget, 4 port 10G SFP+
C1000-24T-4X-L Cisco 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24P-4X-L Cisco 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24FP-4X-L Cisco 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48T-4X-L Cisco 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L Cisco 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L Cisco 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO LAYER 2 CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Cisco Switch L2 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Switch Layer 2 Ciscot Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Layer 2Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Layer 2 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Layer 2 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80