Planet Module

ANBINHNET ™ – NHÀ PHÂN PHỐI PHỤ KIỆN SWITCH PLANET CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

Module Planet Là Gì?

Module Planet là thiết bị thu phát tín hiệu, hỗ trợ “cắm nóng”, thích hợp sử dụng cho các thiết bị Module, Router, Converter, DSLAM, SDH,… được thiết kế để hỗ trợ chuẩn SONET, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, và nhiều chuẩn truyền dẫn khác. Planet Module có chức năng kết nối và chuẩn đoán, giám sát, cung cấp cho người dùng các thông tin vô cùng quan trọng, thường liên quan đến tình trạng truyền và nhận tín hiệu.

Module Planet chuyển đổi các tín hiệu quang- điện qua phần truyền và phần nhận, tạo điều kiện giao tiếp tốc độ cao giữa các thiết bị Module, Router, Converter, DSLAM, SDH hoặc các thiết bị khác. 


Các Sản Phẩm Module Planet Chính Hãng Được Phân Phối Bởi ANBINHNET ™

Trong suốt thời gian phát triển, với hàng trăm, hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành, các sản phẩm Module Planet Chính Hãng của chúng tôi đã được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Các thiết bị Planet Module do chúng tôi bán ra đều là hàng Planet Chính Hãngđầy đủ CO CQ, được bảo hành theo chính sách bảo hành của Planet Việt Nam

Các sản phẩm Module Planet Chính Hãng được ANBINHNET ™ phân phối bao gồm:

Part Number Mô Tả
GPL-GSFP-C+ Module Quang GPON OLT Planet 2.5G/1.5G, Single Mode, SC, 1490/1310nm, 20km
GPL-GSFP-C++ Module Quang GPON OLT Planet 2.5G/1.5G, Single Mode, SC, 1490/1310nm, 20km
MFB-F20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, LC, 1310nm, 20km
MFB-F40 Module Quang Planet 100M, Single Mode, LC, 1310nm, 40km
MFB-F60 Module Quang Planet 100M, Single Mode, LC, 1310nm, 60km
MFB-FA20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1310nm, 20km
MFB-FB20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1550nm, 20km
MFB-FX Module Quang Planet 100M, Multi Mode, LC, 1310nm, 2km
MFB-TF20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, LC, 1310nm, 20km
MFB-TFA20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1310nm, 20km
MFB-TFA40 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1310nm, 40km
MFB-TFB20 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1550nm, 20km
MFB-TFB40 Module Quang Planet 100M, Single Mode, WDM/LC, 1550nm, 40km
MFB-TFX Module Quang Planet 100M, Multi Mode, LC, 1310nm, 2km
MFB-TSA Module Quang Planet 100M, Multi Mode, LC, 1310/1550nm, 2km
MFB-TSB Module Quang Planet 100M, Multi Mode, LC, 1550/1310nm, 2km
MGB-2GLA20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, LC/UPC, 1310/1550nm, 20km
MGB-2GLB20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, LC/UPC, 1550/1310nm, 20km
MGB-2GLR2 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
MGB-2GLR20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MGB-2GSR Module Quang Planet 2.5G, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 300m
MGB-2GTLA20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 20km
MGB-2GTLB20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 20km
MGB-2GTLR2 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
MGB-2GTLR20 Module Quang Planet 2.5G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MGB-2GTSR Module Quang Planet 2.5G, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 300m
MGB-GT Module SFP Planet 1G, RJ45, 100m
MGB-L120 Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1550nm, 120km
MGB-L40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 40km
MGB-LA10 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 10km
MGB-LA20 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 20km
MGB-LA40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 40km
MGB-LA80 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1490/1550nm, 80km
MGB-LB10 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 10km
MGB-LB20 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 20km
MGB-LB40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 40km
MGB-LB80 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1490nm, 80km
MGB-LX Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MGB-SX Module Quang Planet 1G, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 550m
MGB-SX2 Module Quang Planet 1G, Multi Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
MGB-TGT Module Planet 1G RJ45, 100m
MGB-TL40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 40km
MGB-TL80 Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1550nm, 80km
MGB-TLA10 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 10km
MGB-TLA120 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1490/1550nm, 120km
MGB-TLA20 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 20km
MGB-TLA40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1310/1550nm, 40km
MGB-TLA80 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1490/1550nm, 80km
MGB-TLB10 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 10km
MGB-TLB120 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1490nm, 120km
MGB-TLB20 Module SFP Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 20km
MGB-TLB40 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1310nm, 40km
MGB-TLB80 Module Quang Planet 1G, Single Mode, LC, 1550/1490nm, 80km
MGB-TLX Module Quang Planet 1G, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MGB-TSA Module Quang Planet 1G, Multi Mode, LC, 1310/1550nm, 2km
MGB-TSB Module Quang Planet 1G, Multi Mode, LC, 1550/1310nm, 2km
MGB-TSX Module Quang Planet 1G, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 550m
MGB-TSX2 Module Quang Planet 1G, Multi Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
MTB-LA10 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 10km
MTB-LA20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 20km
MTB-LA40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 40km
MTB-LA60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 60km
MTB-LB10 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 10km
MTB-LB20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 20km
MTB-LB40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 40km
MTB-LB60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 60km
MTB-LR Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 10km
MTB-LR20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MTB-LR40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 40km
MTB-LR60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1550nm, 60km
MTB-LR80 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1550nm, 80km
MTB-RJ Module Planet 10G, RJ45, 30m
MTB-SR Module Quang Planet 10G SFP+, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 300m
MTB-SR2 Module Quang Planet 10G SFP+, Multi Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
MTB-TLA20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 20km
MTB-TLA40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 40km
MTB-TLA60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1270/1330nm, 60km
MTB-TLB20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 20km
MTB-TLB40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 40km
MTB-TLB60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, LC, 1330/1270nm, 60km
MTB-TLR Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 10km
MTB-TLR20 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 20km
MTB-TLR40 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1310nm, 40km
MTB-TLR60 Module Quang Planet 10G SFP+, Single Mode, Dual LC, 1550nm, 60km
MTB-TSR Module Quang Planet 10G SFP+, Multi Mode, Dual LC, 850nm, 300m
MTB-TSR2 Module Quang Planet 10G SFP+, Multi Mode, Dual LC, 1310nm, 2km
QSFP-100G-LR4 Module Quang Planet 100G QSFP28, Single Mode, LC, 1310nm, 10km
QSFP-100G-SR4 Module Quang Planet 100G QSFP28, Multi Mode, MPO/MTP, 850nm, 100m
QSFP-40G-LR4 Module Quang Planet 40G QSFP+, Single Mode, LC, 1310nm, 10km
QSFP-40G-SR4 Module Quang Planet 40G QSFP+, Multi Mode, MPO/MTP, 850nm, 150m
IECS-1116-DI Module Công Nghiệp Planet 2 Port 100M RJ45
IECS-1116-DO Module Công Nghiệp Planet 2 Port 100M RJ45

TẠI SAO NÊN MUA PHỤ KIỆN SWITCH PLANET CHÍNH HÃNG TẠI ANBINHNET ™

Với mong muốn thúc đẩy việc kết nối các đơn vị thương mại, phân phối và nhà thầu tiếp cận các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng và đối tác những cam kết sau:

Hàng Chính Hãng

ANBINHNET ™ cam kết các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet của chúng tôi bán ra đều là hàng Chính Hãng của Planet Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối thông qua các kênh phân phối chính thức như FPT và TECHDATA…

Giá Tốt Nhất

ANBINHNET ™ cam kết các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng Việt Nam luôn được bán với giá thành rẻ nhất với mức chiết khấu (discount) theo quy định cụ thể của Planet cho các đại lý, nhà thầu và đặc biệt là các đại lý đạt mức doanh số cam kết trong năm sẽ nhận các phần chiết khấu cũng như nhận được quà tặng lớn.

Dịch Vụ Tốt Nhất

Tôn chỉ của ANBINHNET ™ là dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc về Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng như: báo giá, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sản phẩm, lên giải pháp, khảo sát công trình cũng như các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, chăm sóc khách hàng và mọi thông tin khác của quý khách hàng, đại lý bởi nhân viên phụ trách trực tiếp hoặc thông qua hòm thư hoặc số Hotline công khai trên website của chúng tôi.

ĐẦY ĐỦ CO CQ

Để đảm bảo cho nguồn gốc và chất lượng hàng hoá của các Thiết Bị Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng, cũng như giúp hỗ trợ cho việc nghiệm thu, quyết toán các công trình và dự án Planet của quý khách hàng được nhanh nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ như: CO, CQ, Invoice, Packing List…cho các sản phẩm Planet Chính Hãng của Planet Việt Nam được chúng tôi bán ra.

Đầy Đủ Services Và Bảo Hành Chính Hãng

Với các sản phẩm Planet Chính Hãng thì minh chứng rõ nhất là việc mua Services Bảo Hành Chính Hãng tại Planet Việt Nam. Các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng có thể mua đầy đủ các dịch vụ (services) bảo hành chính hãng của Planet tuỳ theo nhu cầu cụ thể của khách hàng với đầy đủ các gói dịch vụ

Đổi Trả Miễn Phí

Với các sản phẩm thiết bị Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng bán ra cho khách hàng nếu khách hàng kiểm tra không đúng chủng loại, chất lượng hoặc các hư hỏng khi chưa sử dụng sẽ được chúng tôi thu hồi và đổi trả miễn phí cho khách hàng trên toàn quốc.

Chế Độ Bảo Hành 1 Đổi 1

Các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng được bán ra luôn cam kết chế độ bảo hành 1 đổi 1. Khi thiết bị gặp hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi không sửa chữa lại để trả cho khách hàng mà sẽ thu hồi và đổi trả cho khách hàng 1 thiết bị mới đúng chủng loại.


KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ AI?

Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng do ANBINHNET ™ phân phối đã được sử dụng tại hàng ngàn dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước, được chúng tôi cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các SI trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các trung tâm dữ liệu, các công ty, tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài, các Bộ, ban ngành của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Với việc sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng bởi những khách hàng lớn, có uy tín cũng như những đơn vị thuộc top đứng đầu trong ngành CNTT đã giúp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Do vậy, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm Planet Chính Hãng của chúng tôi.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI PHỤ KIỆN SWITCH PLANET CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

ANBINHNET ™ là một địa chỉ phân phối Planet Chính Hãng uy tín tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Planet. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Planet đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi Phân Phối Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng trên toàn quốc, do đó nếu khách hàng không có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Địa Chỉ Phân Phối Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng Tại Hà Nội

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng tại TP Hà Nội và khu vực lân cận, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PHỤ KIỆN SWITCH PLANET CHÍNH HÃNG TẠI HÀ NỘI

Địa Chỉ Phân Phối Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) và khu vực lân cận, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc nếu quý khách ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Sài Gòn theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PHỤ KIỆN SWITCH PLANET CHÍNH HÃNG TẠI SÀI GÒN


ANBINHNET là địa chỉ phân phối Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng tại Việt Nam, cung cấp toàn diện các giải pháp và sản phẩm Phụ Kiện Switch Planet Chính Hãng tại Việt Nam. Đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để đảm bảo cho hệ thống mạng của quý khách được sử dụng sản phẩm chính hãng từ Planet

Đọc thêm

Rút gọn

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

    • Kết Nối Với Chúng Tôi